0

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Μέχρι πρότινος, η πιστοποίηση αναπηρίας ήταν μια γραφειοκρατική διαδικασία, που επιβάρυνε ευάλωτους συμπολίτες μας με καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα, η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, ενώ καταργούνται περιττές μετακινήσεις και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα;

• Μια πιστοποίηση, για κάθε είδους παροχή. Μέχρι πρότινος, η πιστοποίηση της αναπηρίας ερχόταν ως αποτέλεσμα μιας αίτησης του πολίτη για κάποια παροχή, προνοιακή, ασφαλιστική ή άλλου είδους. Αυτό σήμαινε ότι ο πολίτης περνούσε για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α. μόνο για τα ιατρικά κριτήρια της συγκεκριμένης παροχής. Αν για παράδειγμα ήθελε και μια άλλου είδους παροχή, η οποία απαιτούσε την εξέταση περαιτέρω κριτηρίων, τότε θα έπρεπε να περάσει εκ νέου από το ΚΕΠΑ. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελούσε μια ταλαιπωρία για τον πολίτη!

Με το νέο σύστημα, η αξιολόγηση της αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. αποσυνδέεται πλήρως από την παροχή που θέλει να λάβει ο πολίτης, αφού αρκεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α., ανεξάρτητα από το πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει μετά. Απαιτείται, αντίστοιχα, μόνο μια εξέταση και μόνο μια γνωμάτευση ιατρών, οι οποίοι εξετάζουν για όλα τα πιθανά κριτήρια όλων των διαθέσιμων παροχών. Η πιστοποίηση που εκδίδεται είναι ενιαία και μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε κάθε Φορέα και για κάθε είδους ασφαλιστική, προνοιακή ή κοινωνική παροχή. Με λίγα λόγια, ο πολίτης θα επισκεφτεί μία φορά το ΚΕ.Π.Α., χωρίς άσκοπες επανεξετάσεις για το ίδιο πράγμα!

• Ψηφιακή εξυπηρέτηση που οδηγεί σε με μια μόνο επίσκεψη στο ΚΕ.Π.Α.. Με το νέο σύστημα, αξιοποιούνται στο έπακρο όλες οι διευκολύνσεις των ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε ο πολίτης να επισκεφθεί το ΚΕ.Π.Α. μόνο μία φορά, δηλαδή για τη φυσική του εξέταση από την επιτροπή γιατρών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο gov.gr από την άνεση του σπιτιού του.
  • Ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος του αξιολογούμενου συντάσσεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας του.
  • Η διακίνηση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου του αξιολογούμενου διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με διασφάλιση στο μέγιστο βαθμό της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και αποφυγή της μεταφοράς έγχαρτων ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων.
  • Η γνωστοποίηση αποτελέσματος της πιστοποίησης της αναπηρίας από την επιτροπή γιατρών αποστέλλεται αυτόματα και με ηλεκτρονικό τρόπο στη θυρίδα του πολίτη που τηρείται στο gov.gr.

• Καταργείται το παράβολο για την πιστοποίηση της αναπηρίας. Με το νέο σύστημα, η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας είναι δωρεάν, χωρίς υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε παράβολου, σε αντίθεση με περιπτώσεις παροχών στο προηγούμενο καθεστώς.

Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α;

Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση αναπηρίας μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.
  • Μέσω των Κέντρων Κοινότητας, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των Γραμματειών του ΚΕ.Π.Α. Οι πολίτες έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να απευθύνονται σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Τι γίνεται αν δεν έχω πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα;

Αν δεν μπορείτε, για οποιοδήποτε λόγο, να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Να εξουσιοδοτήσετε κάποιον άλλο, για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας.
  • Να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. Εκεί, κάποιος υπάλληλος θα υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό σας, με βάση τις πληροφορίες που θα του παρέχετε.

Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση;

Ναι, μπορείτε. Αρκεί να αναρτήσετε στην πλατφόρμα ή να προσκομίσετε στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης ένα έγγραφο, που πιστοποιεί τη νόμιμη εκπροσώπηση, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Μετά την υποβολή της αίτησης, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης, ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς της επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον εισηγητικό φάκελο, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Το μόνο που θα χρειαστούν οι ιατροί για τη συμπλήρωση του φακέλου είναι ο ΑΜΚΑ σας.

Κλείσιμο

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναρτώνται στο φάκελο ψηφιακά, καθώς από το Σεπτέμβριο του 2022 δεν γίνονται δεκτοί έγχαρτοι φάκελοι στο ΚΕ.Π.Α. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν δικαιολογητικά που δεν μπορούν να αναρτηθούν ψηφιακά, θα μπορούν να προσκομίζονται από τον ασθενή σε πρωτότυπη μορφή, στην υγειονομική επιτροπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, ενημερώνεται αυτόματα το ΚΕ.Π.Α. και ορίζεται ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των ψηφιακών ΚΕ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στο https://epan.gov.gr/faq_ekepa.

Αν έχετε οποιαδήποτε πρόσθετη απορία, ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησής σας στο σύστημα, μπορείτε να απευθύνεστε στο 1555 είτε τηλεφωνικά, καλώντας στον τετραψήφιο αριθμό, είτε διαδικτυακά στο 1555.gov.gr.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top