0

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν φέτος σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Τα σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», διοργανώνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 4200 στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Η διάρκεια προγραμμάτων είναι 80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «πλάνα καινοτομίας» τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται].

Η επιδότηση ανέρχεται στα 5,00€ μικτά/ώρα κατάρτισης.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους.[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

Παρακαλούμε για την άμεση υποβολή των αιτήσεων εγκαίρως στην ιστοσελίδα www.kainotomia.uhc.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κ. Π. Γκιουζέλη. (εσωτ.11)

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Τσατσούλης

http://www.k-tipos.gr/ktipos/detail.php?ID=53904

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top