0

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συμπόσιο Προβληματισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Ξάνθης, ως φορέας – εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Ξανθίππειον, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση».

Σ’ αυτό παρευρέθηκαν τα μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, εκπρόσωποι των ωφελούμενων και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών φορέων της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης.

Ο Δήμος Ξάνθης, δια της εκπροσώπου του, στο σύντομο χαιρετισμό του προς τους παρευρισκόμενους,  αναφέρθηκε στην ενεργή συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του Συντονιστή Φορέα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και τόνισε τη σημασία της προώθησης των ωφελούμενων στην απασχόληση, αλλά και τους παράγοντες που την παρακωλύουν.

Ακολούθησε:

-Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δια της εκπροσώπου του, που παρουσίασε τα ενεργά Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στην Περιφέρεια, καθώς και τον σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο, τους επενδυτικούς στόχους και τις προτεραιότητες που δίνονται στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή.

-Ο Συνδέσμος Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δια του εκπροσώπου του, αναφέρθηκε στη δραματική μείωση των επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης στο Νομό και τόνισε τη σημασία στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής βιομηχανίας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης  και την ανάπτυξη της οικονομίας.

-Το Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, δια του εκπροσώπου του, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας στο Νομό και παρουσίασε τις προτάσεις του Κέντρου οι οποίες περιλάμβαναν τη στροφή της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου.

-Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης, δια του εκπροσώπου του,  τόνισε τη σημασία της στροφής προς την παραγωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, καθώς και υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την κοινωνική προσφορά και το οικονομικό όφελος.

-Το ΕΒΕ Ξάνθης, δια της εκπροσώπου του,  κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την τόνωση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

-Η Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗ, δια του εκπροσώπου της, αναφέρθηκε στη σημασία της δικτύωσης και της κοινωνικής οικονομίας, προτείνοντας τη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και φορέων, η οποία θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στους ωφελούμενους, προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση.

-Τέλος, η Α.Σ. ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ, δια του εκπροσώπου της, αναφέρθηκε στα κωλύματα που παρουσιάζει η διαδικασία προώθησης των ωφελούμενων στην απασχόληση και πρότεινε την από κοινού προσπάθεια των φορέων με στόχο την αντιμετώπισή τους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόντων, όπου διατυπώθηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

http://www.radio899.gr/?q=node%2F3526

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top