0

Την από κοινού «κάθοδο στο πεδίο» για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων προκρίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, οι ενεργειακοί όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Κοπελούζος για την περίπτωση των δύο πιλοτικών offshore αιολικών που σχεδιάζουν στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο Όμιλοι προσανατολίζονται στην μέθοδο «ισχύς εν τη ενώσει» δεδομένου ότι τα δύο πιλοτικά έργα για τα οποία κατέχουν σχετικές άδειες παραγωγής, πρόκειται να εγκατασταθούν στην ίδια ευρύτερη περιοχή που έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου φορέα ΕΔΕΥΕΠ.

Πρόκειται για την θαλάσσια ζώνη ανοικτά της Αλεξανδρούπολης όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν πιλοτικά έργα ισχύος 600 MW, δηλαδή λίγο λιγότερο από το άθροισμα των δύο αδειών που έχουν δοθεί σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Κοπελούζο, 485 MW και 216 MW, αντίστοιχα.

Η συνέργεια που επιχειρείται μεταξύ των δύο ομίλων αφορά στις γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες για την σύσταση του βυθού, στη συλλογή των ανεμολογικών δεδομένων, καθώς και σε μελέτες που άπτονται της αλυσίδας logistics και της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα κατασκευαστεί, προκειμένου να μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια στη στεριά και το δίκτυο μεταφοράς.

Τα δεδομένα και τα «νούμερα» που θα προκύψουν από την μελέτη θα αποτελέσουν την βάση για τον προσδιορισμό της «ταρίφας» που θα προτείνουν οι επενδυτές, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία "ατομικής κοινοποίησης" στη Κομισιόν. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι στην περίπτωση των πιλοτικών offshore αιολικών, δεν μεσολαβεί διαγωνισμός αλλά οι ταρίφες καθορίζονται διοικητικά, μετά από έγκριση της Κομισιόν, και σε επίπεδα που θα προκύψουν από τα δεδομένα των μελετών που ξεκινάνε άμεσα. Για παράδειγμα, από τις μελέτες βυθού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η εκτίμηση για τα κόστη κατασκευής, ενώ από τις ανεμολογικές μελέτες εξαρτάται η εκτίμηση για την παραγόμενη ενέργεια και συνεπώς για τα έσοδα των πάρκων.

Οι μελέτες θα καθορίσουν και πιθανή μετατόπιση του πάρκου σε άλλη θέση έναντι της αρχικής, στα όρια της ευρύτερης περιοχής που έχει διατεθεί για την εγκατάσταση των πάρκων, ώστε, με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν, να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η βέλτιστη δυνατή τοποθεσία για την καλύτερη απόδοση των πάρκων.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διαδικασία των ερευνών, συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αναμένεται να διαρκέσει από 12 έως 16 μήνες, ξεκινώντας να μετράει ο χρόνος από τώρα. Ταυτόχρονα, οι δύο εταιρείες εκφράζουν την προσδοκία τα δύο πάρκα να έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν το 2030.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η περιοχή ανάπτυξης των έργων συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών υπό το καθεστώς της φόρμουλας «go-to-areas», που αποφασίσθηκε σε επίπεδο ΕΕ, για την επιτάχυνση των «πράσινων» επενδύσεων και, με αυτόν τον τρόπο, την όσο το δυνατόν πιο ταχεία απεξάρτηση από το αέριο. Η ευρωπαϊκή φόρμουλα που έχει μεταφερθεί και ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία προβλέπει για τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται σε μια «go-to-area» περιοχή, εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.

Όπως έγραφε το energypress, η ενσωμάτωση του σχήματος «go-to-areas» στην εθνική νομοθεσία στόχο είχε ακριβώς την επιτάχυνση της αδειοδοτικής ωρίμανσης των πιλοτικών offshore αιολικών ανοικτά της Αλεξανδρούπολης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση των «Περιοχών Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ» για την ανάπτυξη άλλων «πράσινων» επενδύσεων είτε σε άλλα θαλάσσια είτε σε άλλα χερσαία τμήματα της ελληνικής επικράτειας.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top