0


Πολύτιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισ.€ για τη θωράκιση των ελληνικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της παράνομης και της νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα μας εξασφάλισε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της επιτυχημένης απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενέκρινε τη χρηματοδότηση για τα εθνικά προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων (BMVI). Οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την εφαρμογή μέτρων και δράσεων, που στοχεύουν στην πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στη χώρα μας.

Μετά την έγκριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα εθνικά προγράμματα των Ταμείων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πόρων για τα εθνικά προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την Ελλάδα, και ταυτόχρονα επισφραγίζει την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου που έχει υιοθετήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης των ανάλογων κονδυλίων στην Ευρώπη και μάλιστα μέσα στην προηγούμενη τριετία, οπότε η νέα χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην περαιτέρω υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων, τα οποία αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Το ύψος των πόρων που εγκρίθηκαν, μάλιστα, συνιστά μια ακλόνητη απόδειξη πως η φύλαξη των συνόρων της χώρας αποτελεί προτεραιότητα τόσο της κυβέρνησης όσο και ολόκληρης της Ε.Ε.. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την παράνομη μετανάστευση με μια δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική, προωθούμε τη νόμιμη μετανάστευση και φροντίζουμε για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας».

Μέσω των παραπάνω Ταμείων, που αποτελούν μέρος των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) για την περίοδο 2021-27, χρηματοδοτούνται μέτρα για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της χώρας, η πάταξη κυκλωμάτων λαθροδιακινητών, ενώ, παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και στην ενσωμάτωση των προσφύγων και νόμιμων μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα. Τα ΤΑΜΕΥ, που αποτελούν πεδίο συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. στο φλέγον θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης, συνιστούν ταυτόχρονα πολύτιμο εργαλείο για την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων , που στη χώρα μας μετουσιώνονται σε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.  

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων (BMVI), με πόρους ύψους 1,4 δις ευρώ έχει ως στόχο την εξασφάλιση ισχυρής, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμβάλλοντας έτσι σε ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), τέλος, με πόρους ύψους 530 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις της για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top