0

Έφθασε το πλήρωμα του χρόνου όπου όλοι μας, όλοι οι Έλληνες, ακόμα και  όσοι  από εμάς μέχρι σήμερα  δεν το είχαν αντιληφθεί, να υποστηρίζουν "ψυχή τε και σώματι" τα δίκαια κυριαρχικά - εθνικά μας δικαιώματα και να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τα άδικα των εχθρών μας.

Τα παραπάνω τα αναφέρω εισαγωγικά, αφού στη συνέχεια εν συντομία θα περιγράψω τους λόγους για τους οποίους τα χωρικά μας ύδατα θα πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό στα 12 ναυτικά μίλια από 6 νμ που είναι σήμερα, διότι αυτό επιτάσσει το διεθνές δίκαιο, το εθνικό μας συμφέρον και σε τελική ανάλυση το μόνο "πρόβλημα" που θα προκύψει για την Τουρκία είναι η απαγόρευση στο μέλλον ακόμα και ως σκέψη της πιθανότητας διχοτόμησης του Αιγαίου.

Γενικά:

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το εθιμικό και το συμβατικό, η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί από το σύνολο των κρατών (εκτός από την Ελλάδα) και η Τουρκία έχει επεκτείνει από το έτος 1964 στα 12 ν.μ. χωρικά της ύδατα στον Εύξεινο Πόντο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική επίσημη θέση ότι διατηρούμε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών  υδάτων στα 12 νμ αλλά δεν το ασκούμε είναι εντελώς προβληματική διότι η αχρησία δικαιώματος και μάλιστα επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αποδυναμώνει σοβαρά το δικαίωμα μας αυτό, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Η Ελλάδα δεν αρκεί να διαδίδει προς πάσα κατεύθυνση, ότι υποστηρίζει το Διεθνές Δίκαιο, πρέπει να το επιδιώκει και να το ασκεί.

Επίσης δεν είναι δυνατόν οι εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις, από το έτος 1995 και μετά που η Τουρκία εντελώς παράνομα απείλησε με "casus belli" δηλαδή ως αιτία πολέμου εάν γίνει χρήση από την Ελλάδα του νόμιμου δικαιώματος αύξησης των χωρικών υδάτων στα 12 νμ, να ασχολούνται με το εάν η Τουρκία θα άρει την παράνομη απαίτηση της. Αντί να επικεντρωθούν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις στην άσκηση του νόμιμου δικαιώματος τους που δεν ήταν άλλο από την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12νμ. Δυστυχώς η Τουρκία με συγκεκριμένες ενέργειες της, όπως η κατάληψη για περιορισμένο χρονικό διάστημα ελληνικού εδάφους στα Ίμια και με την αποδοχή από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις "γκρίζων ζωνών" στο Αιγαίο, συρρίκνωσε ακόμη περισσότερο την ελληνική αξιοπιστία.

Αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά ύδατα:

Τα μεγαλύτερα τμήματα του Αιγαίου θα αποτελούν ελληνικό έδαφος. Συγκεκριμένα τα χωρικά μας ύδατα θα καλύπτουν το 71,5 % του Αιγαίου από 43% που είναι σήμερα, τα τουρκικά χωρικά ύδατα περιορίζονται στο 8,8%  και η περιοχή διεθνών υδάτων περιορίζεται στο 19,7% από 49% που είναι σήμερα. Επεκτείνοντας τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα διπλασιάζει την έκταση της και την κυριαρχία της.

Οι δυνατότητες στους τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και αλιείας αυξάνονται εξαιρετικά.

Η περιοχή της υφαλοκρηπίδας που θα απομείνει να διεκδικείται από τα δύο κράτη περιορίζεται σε λιγότερο από το 10% του Αιγαίου.

Επιλύεται το πρόβλημα του διαφορετικού εύρους του εναέριου χώρου 10 νμ και των 6νμ των χωρικών μας υδάτων που ισχύουν σήμερα. Επισημαίνεται το γεγονός ότι τα 10 νμ  του εναέριου χώρου μας, κανένα κράτος πλήν της Κύπρου δεν αναγνωρίζει.

Οι λεγόμενες "γκρίζες ζώνες" μετά την αύξηση των χωρικών υδάτων μόνον συμβολικό χαρακτήρα θα έχουν.

Τέλος, θα υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή θαλάσσια Αλιευτική Στρατηγική που εδώ και 50 χρόνια απαιτεί από τα κυρίαρχα κράτη να επεκτείνουν τις αλιευτικές τους ζώνες στα 12 νμ, ώστε να προστατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα από την υπεραλίευση. Επισημαίνεται το γεγονός ότι στη Ελλάδα διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέφυγαν να εκμεταλλευτούν το ευνοϊκό πλαίσιο που προσφέρει η ΕΕ με αποτέλεσμα οι Τούρκοι ψαράδες να εισέρχονται μέχρι και τα 6 νμ από τις ακτές μας και με μεθόδους απαγορευμένες να αφανίζουν στην κυριολεξία, όλους τους θαλασσίους οργανισμούς. Πέραν της κατασκοπευτικής δραστηριότητας που ασκούν πολλοί από αυτούς, για λογαριασμό της Τουρκίας.

Οι πραγματικές συνέπειες επέκτασης των χωρικών μας υδάτων για την Τουρκία:

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι το Αιγαίο θα μετατραπεί σε μια κλειστή "ελληνική λίμνη" και ότι θα είναι αποκλεισμένη δεν θα μπορεί να πλεύσει ελευθέρα στο Αιγαίο. Γεγονός που υποστηρίζουν δυστυχώς και αρκετοί συμπατριώτες μας αλλά και οι κατά καιρούς Διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιχείρημα εντελώς αναληθές αφού η Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας (ΣΔΘ) από το έτος 1982 προβλέπει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης για όλα τα πλοία πάσης φύσεως, εμπορικά  και πολεμικά, συμπεριλαμβανομένων και των υποβρυχίων. Τα ξένα πλοία εμπορικά και πολεμικά ασκώντας το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης, δικαιούνται να εισέρχονται στα χωρικά ύδατα ενός κράτους χωρίς να ειδοποιούν και χωρίς να ζητούν τη συγκατάθεση του κυρίαρχου κράτους.

Δεν επιτρέπεται στα πλοία όταν πραγματοποιούν αβλαβή διέλευση να κάνουν ενέργειες όπως παρακάτω: 

- Οποιαδήποτε πράξη απειλής ή χρήση βίας κατά της κυρίαρχης χώρας, ή παραβίαση αρχών Διεθνούς Δικαίου.

- Οποιαδήποτε στρατιωτική άσκηση, συλλογή πληροφοριών.

- Οποιαδήποτε πράξη που επηρεάζει την άμυνα του παράκτιου κράτους.

- Οποιαδήποτε έρευνα, αλιευτική δραστηριότητα και εξόρυξη.

Συνεπώς ουδένα πρόβλημα για την ναυσιπλοΐα της Τουρκίας δεν υφίσταται.

Το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων τίθεται ένα σοβαρό εμπόδιο για την πραγματοποίηση του εθνικού της στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάληψη ελληνικών νησιών, την διχοτόμηση του Αιγαίου και την εκμετάλλευση των θαλασσίων ζωνών του.

Ακόμα η αύξηση των χωρικών μας υδάτων καταρρίπτει τον ισχυρισμό της Τουρκίας για δήθεν τουρκικό Αιγαίο. Τουρκικά παράλια στο Αιγαίο υπάρχουν  και μόνον αυτά. Ο όρος τουρκικό Αιγαίο δεν υφίσταται όπως δεν υφίσταται Κροατική Ανδριατική Θάλασσα για την Κροατία, ούτε υφίσταται Βουλγαρική Μαύρη Θάλασσα για την Βουλγαρία. Ο όρος τουρκικό Αιγαίο δείχνει μόνον διεκδίκηση. Οι Τούρκοι θα προπαγανδίζουν για καμία εικοσαετία τον όρο τουρκικό Αιγαίο και μετά αφού εμπεδωθεί ο όρος στην παγκόσμια συνείδηση, τότε θα μιλήσουν για τα τουρκικά νησιά του τουρκικού Αιγαίου. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας διαχρονικά επιθετική και διεκδικητική. Ότι και να αποκτήσει διεκδικεί αμέσως το επόμενο.

Αλλά ας εξετάσουμε τι γίνεται σε άλλες θάλασσες όπου θα έπρεπε να υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σύμφωνα με τα παράλογα επιχειρήματα της Τουρκίας:

- Τα κράτη της Βαλτικής διασχίζουν με το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης τα δανικά, τα σουηδικά και τα γερμανικά χωρικά ύδατα προκειμένου να φθάσουν στο Βόρειο Θάλασσα χωρίς ουδένα πρόβλημα να υπάρχει.

- Στα στενά του Ορμούζ στο Περσικό Κόλπο που διέρχεται σχεδόν το σύνολο των πετρελαιοφόρων πλοίων καμία χώρα δεν διανοήθηκε να ισχυρισθεί (όπως ισχυρίζεται για το Αιγαίο η Τουρκία) ότι το Ομάν και το Ιράν δεν μπορούν να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 νμ.

Από τα ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η άμεση επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 νμ καθίσταται επιτακτική για την κατοχύρωση και εξασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Με την αύξηση τους στα 12 νμ, όλες οι παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας θα αποτελούν γι’ αυτήν "όνειρο θερινής νυκτός". Η διατήρηση της υφισταμένης κατάστασης με την Τουρκία να αμφισβητεί ακόμα και την ελληνική κυριαρχία των νήσων μας και να αμφισβητεί την Συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων, όπου με τις συνθήκες αυτές όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός της Ίμβρου, Τενέδου και Λαγουσών, νήσων περιήλθαν στην κυριαρχία της Ελλάδος, είναι προφανές ότι επιθυμεί  διακαώς την διχοτόμηση του Αιγαίου.

Ευτυχώς η χρονική περίοδος όπου είχαμε βαπτίσει τον φόβο ως ψυχραιμία, έχει παρέλθει ανεπίστρεπτή και καλούμαστε να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εάν απαιτηθεί ,τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ήρθε η ώρα να υπερασπισθούμε τα δίκαια αιτήματα μας και όχι τα άδικα των εχθρών μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι οι Έλληνες να υπερασπισθούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδα μας, διότι με την στρατηγική κατευνασμού που υιοθέτησαν εσφαλμένα, εδώ και 50 χρόνια όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις ο Τούρκος αποθρασύνθηκε και διεκδικεί τα ελληνικά νησιά και Αιγαίο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο χρόνος του ξεπουλήματος της χώρας τελειώνει και λίαν συντόμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε τον προαιώνιο αιμοσταγή εχθρό του έθνους μας.

Ο γνωστός Πολύβιος (Αρχαίος Ιστορικός Συγγραφέας) έλεγε: "H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη ευλογία, αν μας εγγυάται την τιμή και τα δικαιώματα μας. Αν όμως έχει σαν συνέπεια της τον χαμό της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την κηλίδωση της ένδοξης μας ιστορίας, τότε δεν υπάρχει άλλο πιο ατιμωτικό κι ολέθριο από αυτή".

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές, πρέπει με τόλμη και θάρρος να τις αντιμετωπίσουμε ενωμένοι ως Έλληνες, όπως οι πρόγονοί μας στην ένδοξη ιστορία μας. Το οφείλουμε και στις επερχόμενες γενιές, διότι όπως έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής Κωνσταντίνος Παλαμάς "Χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα ρθούνε θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί".

* = Ο Κωνσταντίνος Κολοκούρης είναι υποστράτηγος ε.α., γνωστός από την υπόθεση όπου διέταξε "πυρ" εναντίον τουρκικού υποβρυχίου που πλησίασε επικίνδυνα ελληνικό νησί, λίγο μετά τα γεγονότα των Ιμίων.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top