0

Την αναστολή της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Κομοτηνής και της Ξάνθης, ανακοίνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σε σχετική ενημέρωση προς τους φοιτητές, το ίδρυμα αναφέρει ότι παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του Πανεπιστημίου, η αναστολή της δωρεάν μεταφοράς ήταν αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, αιτία αποτελεί η άρνηση των Αστικών ΚΤΕΛ των δύο πόλεων «να υπογράψουν τις συμβάσεις των παρατάσεων ως όφειλαν, βάσει των όρων της αρχικής σύμβασης». Κανονικά θα συνεχιστεί, όμως, η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών προς την Αλεξανδρούπολη.

Η πρυτανεία, πάντως, τονίζει ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη συνέχιση της δωρεάν παροχής προς τους φοιτητές και όπως υπογραμμίζει «η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μια παροχή, που μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρει στους φοιτητές του, για την οποία απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι. Οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος καθώς δε λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση».

Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου προς τους φοιτητές

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Κομοτηνής και της Ξάνθης, αναστέλλεται από 1 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ θα συνεχιστεί κανονικά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε», με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» και με το «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε» για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, είχαν αρχική διάρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα από 1/9/2020 έως 30/6/2021 και από 1/9/2021 έως 30/6/2022, και με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή από 1/9/2022 έως 24/12/2022. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενέκρινε μονομερώς, όπως είχε έννομο δικαίωμα να πράξει προς όφελος των φοιτητών, την παράταση των συμβάσεων κατά τέσσερις μήνες, και τον Ιούνιο του 2022 κάλεσε τις τρεις συμβαλλόμενες εταιρείες να υπογράψουν τις συμβάσεις των παρατάσεων ως όφειλαν, βάσει των όρων της αρχικής Σύμβασης. Ωστόσο, μόνον το «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε» προσήλθε για την υπογραφή, ενώ οι εταιρείες σε Κομοτηνή και Ξάνθη αρνήθηκαν να υπογράψουν, παρά τη συμβατική υποχρέωσή τους.

Θεωρώντας ως επείγουσα την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υπηρεσία της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών του στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη από τον Σεπτέμβριο του 2022, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποφάσισε και προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 4412/2016), με βελτιωμένους όρους, για να καλύψει τις ανάγκες μεταφορών από 1η Σεπτεμβρίου έως 24 Δεκεμβρίου 2022.

Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις της Κομοτηνής και της Ξάνθης και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Συνεπεία αυτού, η αναστολή της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη έως το τέλος του 2022 είναι αναπόφευκτη, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μια παροχή, που μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων,  μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρει στους φοιτητές του, για την οποία απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι.

Οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος καθώς δε λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση. Η βούληση της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε να συνεχιστεί η  δωρεάν παροχή προς τους φοιτητές του και  όλες οι προσπάθειες συνεχίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

https://www.ethnos.gr/greece/article/222405/dpthpagosehdoreanmetaforafoithtonsekomothnhkaixanthhkamiaepipleonepixorhghshapotokratos


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top