0

Απέρριψε όλους τους λόγους που επικαλούνταν στην ΕΝΣΤΑΣΗ του κατά της εκλογής του νέου δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, ο απερχόμενος δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης και όσοι υπέγραψαν μαζί του, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει ξεκάθαρα η 244.2019 απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ και οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους υποστήριξαν ότι υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας. Ξεκαθαρίζεται στα εδάφια 22 έως 26 από τα 36 συνολικά της απόφασης γιατί δεν γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη ένσταση και πως δεν υπάρχει κανένα κώλυμα εκλογιμότητας του κ.Ζαμπούκη.

Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρεται ότι:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποτελεί εκ του νόμου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, ο δε Πρόεδρος αυτού εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι πρόκειται για αιρετό όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος αυτού, δεν κωλύεται να εκλεγεί στο αξίωμα του δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3852/2010.

Η ιδιότητα του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για τον κάτοχο της οποίας, ενόψει του περιεχομένου της επίμαχης διάταξης, όπως αυτό προεκτέθηκε, δεν ιδρύεται κώλυμα εκλογιμότητας, δεν μπορεί, αντιθέτως προς όσα ισχυρίζονται οι ενιστάμενοι, υπό οποιαδήποτε εκδοχή να κριθεί ότι συνεπάγεται κατά αντικειμενική κρίση τον αθέμιτο επηρεασμό του εκλογικού σώματος, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοριστικά αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3852/2010 κωλυμάτων εκλογιμότητας για την ανάδειξη δημάρχου.

Όσα οι ενιστάμενοι ιστορούν στο εισαγωγικό τους δικόγραφο αναφορικά με την υποκειμενική συμπεριφορά του πρώτου καθού και δη τις δημόσιες τοποθετήσεις αυτού στις οποίες φέρεται ότι προέβη εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης προς άγραν εκλογικής πελατείας, κατά παράβαση της οικείας εκλογικής νομοθεσίας, είναι απορριπτέα, προεχόντως ως αβάσιμα.

Επειδή, εξάλλου, ομοίως απορριπτέα, ως αόριστα παρίστανται όσα οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται περί επηρεασμού των ψηφοφόρων που απευθύνονταν ενώπιον του (πρώτου καθού) για συμπεριφορές μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., αλλά και των μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., καθώς και περί της εκ μέρους του Ιωάννη Ζαμπούκη καλλιέργειας ιδανικών επαγγελματικών συνθηκών σε μέλη του εν λόγω Συλλόγου δια του διορισμού τους σε επιτροπές, δεδομένου ότι οι ανωτέρω περιστάσεις περιγράφονται, χωρίς καμία περαιτέρω επίκληση ούτε των συγκεκριμένων διευκολύνσεων στις οποίες φέρεται να προέβη ο πρώτος καθού προς προπαρασκευή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ούτε των προσώπων τα οποία τυχόν τις δέχθηκαν.

Επειδή, περαιτέρω, ο λόγος περί ευμενούς διαθέσεως των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο πρόσωπο του Ιωάννη Ζαμπούκη λόγω της επίμαχης ιδιότητας αυτού και η συνεπεία αυτής (καθοριστικής επιρροής στο συνολικό αποτέλεσμα) μεροληπτική υπέρ του τελευταίου και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ στάση των ανωτέρω προσώπων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την ένσταση

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Απαλλάσσει τους ενιστάμενους από τα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ EVROS-NEWS.GR

#

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top