0

Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017). Οι 251 από αυτές αφορούν στον Δήμο Κομοτηνής και σε διάφορες ειδικότητες και βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Για τα προσόντα πατήστε:

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ+ΙΙ_Νο1_2017.xls/5f841bd5-1c44-4b55-a338-004f70d4e755


Για υποβολή αίτησης πατήστε:ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 52
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' Ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ' + Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top