0

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γιώργου Παυλίδη πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 στην Κομοτηνή, συνάντηση εργασίας με θέμα την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου για οικιακή χρήση, στις 5 μεγάλες πόλεις της Περιφέρειάς μας.

Κατά τη διάρκειά της συμφωνήθηκαν με τους εκπροσώπους της ΔΕΠΑ ΑΕ τα εξής:

α. Η κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, (και οικιακής χρήσης) μήκους 340 χλμ, στα 5 μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα).

β. Ο προϋπολογισμός της φάσης αυτής προσδιορίστηκε στα 21,6 εκατ. Ευρώ,  εκ των οποίων 5,5 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και τα υπόλοιπα η ΔΕΠΑ ΑΕ.

γ. Η θέση του Περιφερειάρχη, πέραν του οριστικοποιηθέντος  έργου για μια πρώτη ανάπτυξη των δικτύων σε επίπεδο που να δίνει τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης, είναι η πλήρης κάλυψη των πόλεων με δίκτυα υποδομής. Προς το σκοπό αυτό η Περιφέρεια διαθέτει άλλα 10 εκατ. ευρώ περίπου.  Η ΔΕΠΑ ΑΕ συμφώνησε για την επέκταση των δικτύων στο σύνολο των πόλεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί δανειακή χρηματοδότηση χαμηλού επιτοκίου για να καλύψει τη συμμετοχή της.  Προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτελικές δομές και Ειδικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα συνάντηση εργασίας στην Αθήνα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με υψηλές πιθανότητες.

δ. Στόχος μέχρι το πέρας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι να ολοκληρωθούν τα δίκτυα στις συγκεκριμένες πόλεις ενώ θα αναζητηθούν και διαδρομές επιδότησης του κόστους μετατροπής για τους καταναλωτές.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη συμμετείχαν, πλέον του ιδίου,  ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΑΜΘ μετά των συνεργατών του,  η Εκτελεστική Γραμματέας ΑΜΘ, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εκ μέρους της ΔΕΠΑ ΑΕ ο Διευθυντής δραστηριοτήτων – διανομή αερίου, κ. Τερζόπουλος, ο Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, κ. Κωστόπουλος και συνεργάτες τους.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Οριστικοποιήσαμε, κατ’ αρχήν,  τη συμφωνία κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. Είναι καίριο έργο που έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον προ 10ετίας. Εργαζόμαστε συγκροτημένα για να καλύψουμε κάθε χρηματοδοτικό κενό διερευνώντας το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου ώστε στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο να ολοκληρωθεί. Ανατρέπεται η στασιμότητα.  Το όφελος των καταναλωτών – πολιτών αλλά και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής θα είναι πολύ μεγάλο. Ζητούμε τη στήριξη όλων των παραγόντων του τόπου για την ολοκλήρωσή του. Σε δεύτερη φάση στόχος μας  είναι να καλυφθούν και οι υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας».

http://www.toscandalo.gr/site/συμφωνία-περιφέρειας-αμ-θ-και-δεπα-αε-γ/

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top