0

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας συμπληρώνει το 2015 είκοσι (20) χρόνια δράσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί για ακόμα μια φορά τι είναι οι ενώσεις καταναλωτών και ποιο το έργο τους.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, όπως όλες οι ενώσεις καταναλωτών, είναι σύλλογος, εθελοντικός φορέας, ένωση πολιτών, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε πολιτική και κρατική εξουσία. Κρατικά όργανα, αρμόδια για την προστασία των καταναλωτών, είναι οι κατά τόπους διευθύνσεις εμπορίου, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ, το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο (έχει αλλάξει πολλές φορές τίτλο) και η αντίστοιχη Γενική Γραμματεία. Οι ενώσεις καταναλωτών στηρίζονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών τους και τυχόν συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το έργο της Ένωσης Καταναλωτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το καταστατικό της, είναι η ενημέρωση, η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η προστασία της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Εκπροσωπεί συλλογικά τους πολίτες ενώπιον των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων. Δίνει πληροφορίες σε όλους τους πολίτες και τους κατευθύνει στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Σε ατομικό επίπεδο παρεμβαίνει μόνο για τα μέλη της ενώπιον των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών ιδιωτικού και  δημοσίου τομέα.

Όλα αυτά τα είκοσι χρόνια η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας συνέδραμε χιλιάδες καταναλωτές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και άνοιξε δρόμους, μόνη ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις καταναλωτών στην υπεράσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ενημέρωσε χιλιάδες καταναλωτές ενήλικες και ανήλικους μέσω των ΜΜΕ και ενημερωτικών εκδηλώσεων που υλοποίησε. Επίσης σε συνεργασία με άλλους φορείς προσπαθεί να διατηρήσει την ποιότητα της ζωής και αξιοπρέπειας των πολιτών.

Το έργο αυτό θα συνεχιστεί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα, διότι αποδείχθηκε ότι στην περίοδο της κρίσης οι καταναλωτές στηρίζονται στις ενώσεις των καταναλωτών και στις προσπάθειες που καταβάλλουν. Η προσπάθεια  αυτή θα πρέπει, για να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να είναι αμφίδρομη.

http://www.kavala-portal.gr/index.php/news/item/2712-i-enosi-katanaloton-kavalas-sas-systinetai

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top