0

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» στο πλαίσιο των δράσεων σπουδής και αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής σκέψης διοργανώνει ανοικτό συνέδριο επιστημολογίας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας στις 22-24 Μαΐου 2015.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ/ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το συνέδριο απευθύνεται και δίνει βήμα σε επιστήμονες-ερευνητές όλων των χώρων και ειδικοτήτων με στόχους (α) αφενός να παρουσιαστεί το σημείο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται οι διάφορες επιστημονικές περιοχές αντιπροσωπευτικά, το πόσο έχουν συμβάλει ήδη τις τελευταίες δεκαετίες και το πόσο δύνανται να συμβάλουν, βάσει του σημείου εξέλιξης, στην ευδαιμονία του ανθρώπου (με ορισμό για την ευδαιμονία ως έλλειψη σωματικού και ψυχικού πόνου και προσέγγιση για τον άνθρωπο ως ον κοινωνικό και μέλος συνόλου) και (β) αφετέρου να αναδείξει την ενότητα της γνώσης, τη σύγκλιση μεταξύ θετικών και κοινωνικών επιστημών και να προαγάγει τη διαθεματικότητα.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
 • Θωμάς Βουγιουκλής, Καθηγητής Μαθηματικών & Πρόεδρος του ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Χρήστος Γιαπιτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Ελένη Καραμπατζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Δέσπω Λιάλιου, Καθηγήτρια Θεολογίας, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Αργύρης Νικολαΐδης, Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γιάννης Παραβάντης, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Πολιτικών για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Δρ. Επιστημολογίας, Καθηγητής Μαθηματικών Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ηλίας Τεμπέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
 • Στέφανος Τραχανάς, Επίτιμος Δρ. Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση ή με αφίσα/πόστερ θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 27/3/2015 σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο μορφές (επώνυμη και ανώνυμη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση philosophia.ancilla@gmail.com. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 18/4/2015.
Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (χωρίς την ενδεχόμενη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Το ανώνυμο αρχείο δεν πρέπει να περιέχει αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία (βλ. λεπτομέρειες στη συνέχεια). Για τις προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα διατεθούν 30 λεπτά παρουσίασης, ενώ είναι δυνατή και η παρουσίαση με αφίσα/πόστερ. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Θεματική περιοχή: θα πρέπει να επισημαίνεται στην αρχή της περίληψης η γενική επιστημονική περιοχή την οποία αφορά η παρουσίαση, που μπορεί να είναι μία από τις τέσσερις:
(1) Θετικές-Τεχνολογικές Επιστήμες (αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει και τις Επιστήμες Υγείας)
(2) Κοινωνικές Επιστήμες
(3) Διαθεματική
(4) Επιστημολογία-Φιλοσοφία της Επιστήμης
Προαιρετικά μπορεί να ακολουθεί και η ειδικότερη επιστημονική περιοχή κατά την εκτίμηση του/της συγγραφέα-συνέδρου, ενδεικτικά αναφέρουμε: Οικονομολογία, Βιοχημεία, Μακροκοινωνιολογία, Φυσική, Πολιτικές Επιστήμες, Γεροντολογία, Γνωσιολογία, Παλαιοανθρωπολογία, Κοινωνιοψυχολογία κτλ.
Είδος παρουσίασης: Στην αρχή της περίληψης παρακαλούμε να διευκρινίζεται αν είναι επιθυμητή η συμμετοχή (α) με προφορική ανακοίνωση, (β) με πόστερ ή (γ) χωρίς προτίμηση.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της περίληψης, όπως και η παρουσίαση, θα πρέπει να έχει συνάφεια με τη θεματική του συνεδρίου και να ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονικότητα και την εκλαΐκευση. Θα πρέπει να έχει δηλαδή επαρκείς ενδείξεις επιστημονικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας, αλλά και να μπορεί να απευθυνθεί σε ένα γενικότερο και επιστημονικά ετερογενές κοινό.
 • γραμματοσειρά: Palatino Linotype 11pt
 • αριθμός λέξεων: μέχρι 500 χωρίς τη βιβλιογραφία
 • διάστημα: μονό
 • για το επώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας (προαιρετικά), ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)
 • για το ανώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος
Όλοι οι σύνεδροι-εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άρθρο για πρακτικά του συνεδρίου, είτε συμμετέχουν με προφορική ανακοίνωση, είτε με αφίσα/πόστερ. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα πρακτικά θα δοθούν κατά τις ημέρες του συνεδρίου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή για λήψη βεβαίωσης είναι 30 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο), για πολυτέκνους, ανέργους (κάρτα ανεργίας) και μέλη του συλλόγου στα 20 €. Η προεγγραφή στο συνέδριο έχει μειωμένο κόστος (γενική συμμετοχή: 25 € και μειωμένη συμμετοχή: 15 €), η προθεσμία είναι μέχρι 30 Απριλίου 2015 και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού μπορεί να γίνει: (α) είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» (Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός λογαριασμού 5245-060227-986), (β) είτε μέσω PayPal (πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου, αγγλόγλωσση εκδοχή:sinathena.wordpress.com).
Η απλή παρακολούθηση όλου του συνεδρίου, χωρίς λήψη βεβαίωσης, είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Βασικός χώρος του συνεδρίου είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (πλατεία Καπνεργάτη). Οι λοιποί χώροι και ειδικότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μαζί με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 • Για υποβολή περίληψης (προθεσμία): 27 Μαρτίου 2015
 • Ενημέρωση αποδοχής (προθεσμία): 18 Απριλίου 2015
 • Προεγγραφή με μειωμένο κόστος (προθεσμία): 30 Απριλίου 2015
 • Ημέρες συνεδρίου (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή): 22-24 Μαΐου 2015
 • Υποβολή άρθρου για τα πρακτικά (προθεσμία): 18 Σεπτεμβρίου 2015
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Θεολόγος-Νομικός, Δρ. Δογματικής Θεολογίας, Β’/βάθμια Εκπαίδευση
 • Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Σορβόννης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Νικόλαος Α. Καμπερίδης, Ιατρός, MSc Γαστρεντερολογίας, MRCP, Νοσοκομείο St. Mark, Λονδίνο
 • Χριστίνα Κούρφαλη, Φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας, Β’/βάθμια Εκπαίδευση
 • Ζελιάνα Κρυωνά, Οικονομολόγος, MSc Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Θεοδοσία Μυρωδή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Αρχιτεκτονικής, MSc Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
 • Δημήτρης Ναλμπάντης, Χημικός Μηχανικός, MSc Μηχανικών Πετρελαίου
 • Γιώργος Ν. Οικονόμου, Δρ. Φιλοσοφίας-Συγγραφέας
 • Μαρία Παπανίκου, Υπ. Δρ. Ανάλυσης Κινδύνου, Λέκτορας Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Greenwich, Λονδίνο
 • Γιώργος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πέτρος Πιστοφίδης, Υπ. Δρ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΔΠΘ, MSc, Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Γιώργος Ρούμπος, Δρ. Φυσικής Πανεπιστημίου Stanford, Μηχανικός Λογισμικού της Google
 • Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Άννα Σάτσιου, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Δρ. Μηχανικών Η/Υ και Μηχανικών Δικτύων
 • Σπυρίδων Σταύρου, Δρ. Μικροβιολογίας, Μεταδιδακτορικός Πανεπιστημίου Πενσυλβάνιας
 • Παρασκευή Φετά, Φιλόλογος-Αρχαιολόγος, Αγγλική Φιλολογία, MSc Κριτική της Λογοτεχνίας
 • Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας, Διδάσκουσα στο New York College, Θεσσαλονίκη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ: 2510-220-774, 6946-522-288
Ταχ. Διευθ.: 7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403
Ιστοσελίδα: synathena.wordpress.com
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Το ΔΣ του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»
 • Κατερίνα Χατζοπούλου (Πρόεδρος)
 • Κωνσταντίνος Γεωργιάδης (Αντιπρόεδρος)
 • Παρασκευή Φετά (Γενική Γραμματέας)
 • Δημήτρης Ναλμπάντης (Ταμίας)
 • Βασιλική Βασιλειάδου (Ειδική Γραμματέας)
 • Κωνσταντίνα Καρέζη (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ)
 • Ελένη Χατζάτογλου (Αρμόδια Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων)

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top