0

Το Γ΄ΣΣ, στα πλαίσια της ενημέρωσης των καλουμένων για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με τη 2015 Α’/ΕΣΣΟ ανακοινώνει τα παρακάτω:

«Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών και έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν οι καλούμενοι για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2015 Α’ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2015) και ως ημερομηνίες κατάταξης αναγράφονται οι 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2015, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ’ αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως (χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή) ως ακολούθως:

α. Η 19 Ιανουαρίου 2015 με την 27 Ιανουαρίου 2015

β. Η 20 Ιανουαρίου 2015 με την 28 Ιανουαρίου 2015

γ. Η 21 Ιανουαρίου 2015 με την 29 Ιανουαρίου 2015».

Διεύθυνση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

Τμήμα Σχέσεων με το Κοινό

Υπεύθυνος: ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Αθανάσιος Αναστασίου 

Τηλ: 2310 – 893172

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top