0

Ελαφρά αμηχανία στην ατμόσφαιρα, συζήτηση επί παντός επιστητού και το παραδοσιακό… νερατζάκι στο τραπέζι συνέθεταν πολύ συχνά το σκηνικό της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και στον υποψήφιο ενοικιαστή. Μόλις έπεφταν οι υπογραφές, τα συμβόλαια πήγαιναν για επικύρωση στην εφορία και στη συνέχεια το ένα από τα δύο επέστρεφε στα χέρια του ενοικιαστή και έμπαινε μέσα στο συρτάρι του γραφείου. Η συμφωνία για την τιμή του διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο πλευρών, ήταν γεγονός.

Μέσω Taxisnet πλέον, η ενοικίαση κατοικιών και καταστημάτωνΩστόσο, αυτή η διαδικασία ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet τόσο από τον ενοικιαστή όσο και από τον ιδιοκτήτη. Αν και οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του Ιανουαρίου, αρκετοί συνεχίζουν να αγνοούν το νέο καθεστώς ενοικίασης και το μαθαίνουν μόνο όταν έρχεται η σειρά τους να εκμισθώσουν ένα ακίνητο.

Με το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να αποτελεί την κατεξοχήν περίοδο αλλαγών στη διαμονή και με τη μετακίνηση των φοιτητών στον τόπο σπουδών τους να κορυφώνεται -λόγω και του παράγοντα των μετεγγραφών-, το zougla.gr προετοίμασε έναν χρηστικό οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι.

Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

Οι εκμισθωτές-υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

(α) Για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)

(β) για επαγγελματικές/εμπορικές

(γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)

(δ) για αγροτικές/γεωργικές

(ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος).

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:

(α) αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου

(β) τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης, και σε περίπτωση περισσοτέρων καθένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.

Αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκμισθωτής, τι κάνουμε;

Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.

Αν δεν έχει ΑΦΜ ο μισθωτής τι κάνουμε;

Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.

Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;

Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο Taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή» μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μάς προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:

 - Αποθήκευση, στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας (προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).

 - Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλίζεται ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωσή μας.

Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η ΔΟΥ.

Πώς ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;

Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές) ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο Τaxisnet.

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ειδοποίησή τους;

Καταρχάς, πρέπει να εισέλθουν στο Taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να ανατρέξουν στα μηνύματά τους ώστε να ενημερωθούν για τις μισθώσεις. Στη συνέχεια, είτε για να επιβεβαιώσουν είτε για να μην αποδεχτούν μια δήλωση μίσθωσης, θα ανατρέξουν στην εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων» και θα επιλέξουν τις λίστες «Άλλες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Μισθωτής» ή «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής». Σε περίπτωση που αποδέχονται, θα κλικάρουν το πεδίο «Αποδοχή» και θα πατήσουν την «Αποθήκευση Αποδοχής ή Άρνησης». Σε περίπτωση που διαφωνούν (για οποιονδήποτε λόγο) με τη δήλωση μίσθωσης που υπέβαλε ο εκμισθωτής, τότε δεν θα κλικάρουν το πεδίο «Αποδοχή» (θα το αφήσουν δηλαδή κενό) και θα πατήσουν το πεδίο «Αποθήκευση Αποδοχής ή Άρνησης». Αυτή η ενέργεια λογίζεται ως άρνηση αποδοχής. Προσοχή: Η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.

Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της.

Τι κάνουμε στην περίπτωση λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;

Δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;

Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «Σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.

Τι κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί όροι μίσθωσης;

Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κλπ.
Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση της υπομίσθωσης, η απαγόρευση της παραχώρησης χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή για την πρόσληψη συνεταίρου, κλπ. Στη φόρμα υποβολής έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους (ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις).

Με την επιλογή τους, αυτοί οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην απόδειξη υποβολής. Προτείνουμε όμως τους ειδικούς όρους να τους καταχωρείτε στις «σημειώσεις», ώστε οι πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς. Αν στο συμφωνητικό προβλέπονται και άλλοι ειδικοί όροι μίσθωσης, τότε στο πεδίο «Σημειώσεις» περιγράφουμε τους ειδικούς όρους ώστε να εμφανιστούν στην απόδειξη υποβολής που θα εκτυπωθεί στο τέλος της διαδικασίας

Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ΑΤΑΚ;

Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει τέτοιον αριθμό. Με την πληκτρολόγησή του εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστούμε τη πληκτρολόγηση του ΑΤΑΚ για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που μισθώνετε.

Αν το ακίνητό μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων, τι κάνω;

Οι κατηγορίες των ακινήτων κατά βάση είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια, θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές, επιλέγετε «Άλλο είδος» και στο πεδίο «Περιγραφή» περιγράφετε την ιδιοκτησία σας.

Πότε συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ;

Εάν επιλέξετε «Το ακίνητο ηλεκτροδοτείται», έχετε υποχρέωση να καταχωρήσετε τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγεται την κυριότερη παροχή.

Πώς επιλέγω είδος μίσθωσης;

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε περισσότερα του ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η συμφωνημένη μίσθωση περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ορισθέντα είδη μίσθωσης είναι τα εξής:

- Αστική (κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης, κλπ.

- Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

- Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

- Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους, από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας, χωρίς ΑΦΜ.

- Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων είτε για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.

- Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσετε το είδος της μίσθωσης στο πεδίο «Περιγραφή»

Τι κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υποβολής;

Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή μέσα από τον ιστότοπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr να δείτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

Τι κάνω στην περίπτωση που μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο υπό σύσταση και δεν έχει λάβει ακόμα ΑΦΜ;

Στην περίπτωση που συμβάλλεται ως μισθωτής νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), ο εκμισθωτής καταχωρεί την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια, όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο Taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης.

Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση), αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «Συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα προσθέσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.

http://www.zougla.gr/greece/article/nikaris-m-ena-klik

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top