0

Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας σταθερά και ανυποχώρητα τάσσεται υπέρ των επενδύσεων που παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα και μαζί η τοπική μας κοινωνία , η υλοποίηση επενδύσεων και η καταπολέμηση με τον τρόπο αυτό της ανεργίας , αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.

O αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου TAP, όπως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι της όδευσης από την υπουργική απόφαση , διέρχεται από εκτάσεις καλλιεργήσιμης γής, του κάμπου της Ν. Καρβάλης. Οι επιπτώσεις του έργου στη γη είναι τριπλής βαρύτητας , καθώς

α) για τη κατασκευή του αγωγού θα χρειαστεί προσωρινή δέσμευση μιας ζώνης εργασίας πλάτους 38 μέτρων , για χρονικό διάστημα έως την υλοποίηση του έργου

β) θα υπάρχει μόνιμη δέσμευση γης με περιορισμούς στη χρήση της, καθώς θα αποκλείεται η καλλιέργεια της με δενδροφυτεύσεις και γενικά θα υπάρχει απαγόρευση καλλιεργειών με βαθύ ρίζωμα, με ταυτόχρονη απαγόρευση δόμησης και

γ) εκμηδενίζεται η αξία των εκτάσεων των αγροτεμαχίων που προσβάλλονται.

Η τοπική μας κοινωνία έχει ήδη μέχρι σήμερα συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μέσω οικειοθελούς παραχώρησης (βλ. Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων) ή μέσω της απαλλοτριωτικής διαδικασίας (Εγνατία Οδός , διέλευση αγωγού φυσικού αερίου κλπ) που έχουν περιορίσει δραματικά την καλλιεργήσιμη έκταση μας και έχουν επιβαρύνει ομοίως την ποιότητα της ζωής μας, και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας .

Ο κάμπος της Καρβάλης , χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας , από τις πλέον εύφορες περιοχές της Ευρώπης. Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους , η δε διατήρηση και ορθή διαχείριση της είναι ουσιώδης όρος της βιώσιμης ανάπτυξης , καθώς αποτελεί την αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος .

Επειδή από καμία σοβαρή μελέτη δεν αποδεικνύεται η θετική επίδραση της επένδυσης στην καταπολέμηση της ανεργίας της τοπικής κοινωνίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου μας , το οποίο στηρίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στο πρωτογενή τομέα της γεωργίας.

Επειδή ο περαιτέρω περιορισμός της καλλιεργήσιμης γης θα δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην αγροτική οικονομία όλης της περιοχής

Και κυρίως εάν στα παραπάνω προστεθεί και η επικινδυνότητα ενός πιθανού ατυχήματος πού λόγω του μεγέθους του αγωγού ,θα προκαλέσει ανυπολόγιστες βλάβες στους κατοίκους της περιοχής αφού η προτεινόμενη από την εταιρία όδευση είναι πολύ κοντά στον οικισμό μας

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας καθώς επίσης και σύσσωμοι όλοι οι φορείς είναι αντίθετοι στην όδευση του αγωγού ΤΑP όπως έχει σχεδιασθεί; και ΟΜΟΦΩΝΑ λένε

ΟΧΙ στη διέλευση του αγωγού από καλλιεργήσιμες εκτάσεις .

Νέα Καρβάλη 05.10.2014

Για τους φορείς της Νέας Καρβάλης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γκίκας Νικόλαος

http://kavalawebnews.gr/anmakthratk/pem-kavalas/item/5199-η-νέα-καρβάλη-ψήφισε-οχι-στη-διέλευση-του-αγωγού-από-καλλιεργήσιμες-εκτάσεις

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top