0

Στην έγκριση 1.090 θέσεων εποχικού προσωπικού για τη στελέχωση των ΟΤΑ α' βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενος, προχώρησαν τα υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. Οι θέσεις αφορούν απασχόληση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μίσθωσης έργου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
89 συμβάσεις μίσθωσης έργου, και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των οκτώ ή εννέα μηνών για τα Ωδεία των Δήμων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Αναφορικά με τις ειδικότητες που θα καλυφθούν, οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής επτά:
► Μουσικοί διαφόρων ειδικεύσεων, 183 θέσεις,
► Καθηγητές Κιθάρας, Βιολιού και άλλων εγχόρδων οργάνων, 166 θέσεις,
► Γυμναστές διαφόρων ειδικοτήτων, 149 θέσεις
► Καθηγητές Πιάνου και Αρμονίου, 97 θέσεις
► καθηγητές Μπαλέτου και Χορού, 89 θέσεις
► Καθηγητές Πνευστών, 78 θέσεις.
Eπίσης, εγκρίθηκαν θέσεις για Καθηγητές κρουστών, Υποκριτικής, θεατρολογίας, Εικαστικών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Φωτογραφίας, Θεατρικού παιχνιδιού, Χειροτεχνίας και Kοπτικής Ραπτικής , αλλά και για Νοσηλευτές, Μαέστρους, Ιατρούς, Κινησιολόγους, Αγγειοπλάστες και Παιδαγωγούς.
Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν με βάση, πέραν των τυπικών τους προσόντων, τον χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ιδιότητά τους ως μελών ή τέκνων μονογονεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία τους, αλλά και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων. Από τις παραπάνω θέσεις ορισμένες έχουν ήδη προκηρυχθεί και αναμένεται σειρά νέων προκηρύξεων από τους πολιτιστικούς οργανισμούς.

2 γιατροί στο ΠΕΔΥ Ξάνθης

Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων

Στην πρόσληψη 595 γιατρών προχωρά το υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία του ΠΕΔΥ και σε πλοία. Οι θέσεις αφορούν Γενικούς Ιατρούς, οι οποίοι προηγούνται, Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και γιατροί, οι οποίοι είχαν καταθέσει αίτηση σε προκηρύξεις- προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 έως σήμερα, υποβάλλοντας μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εκτός εκείνων που ήταν ελλιπή.
Στον διαγωνισμό μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ειδικευόμενοι γιατροί που κατέχουν θέση με παράταση, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς ς έχουν προχωρήσει σε λύση της υπαλληλικής τους σχέσης και να προσκομίσουν το ΦΕΚ παραίτησής τους έως και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων. Ας σημειωθεί ότι οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής αποκλείονται από θέσεις σε πλοία.
Δικαιολογητικά
Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι Γενικοί Ιατροί θα πρέπει να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, τα εξής δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο πτυχίου του εσωτερικού ή αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, αντίγραφο της μετάφρασης
του, αντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας και βαθμολόγησης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. β) Αντίγραφο Βεβαίωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στη χώρα μας. γ) Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στη χώρα μας.
Aς σημειωθεί ότι για γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται βεβαίωση των Νοσοκομείων και Κ.Υ., αλλά και βεβαίωση ειδίκευσης στις περιπτώσεις χρόνου ειδίκευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Από τους Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία, ζητείται βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου (από το υπουργείο Υγείας ή τα Νοσοκομεία και ΚΥ) και βεβαίωση σειράς προτεραιότητας (από νοσοκομείο) με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας.
Αιτήσεις
Aιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 Οκτωβρίου και κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγεία ή αποστέλλονται με απόδειξη ταχυδρομικά ή κούριερ στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγεία5, Δ/νση Προσωπικού ΝΠ, Τμήμα Γ', Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα. Πληροφορίες: 213 2161026.
Οι ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στην ΑΜΘ
Περιφερειακή Ενότητα
Θέσεις
Δράμα
4
Καβάλα
3
Ξάνθη
2
Ροδόπη
3
Έβρος
12

ΟΑΕΔ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για 6.000 προσλήψεις ανέργων

Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με στόχο την πρόσληψη έως 6.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών, ετοιμάζεται να προωθήσει άμεσα ο ΟΑΕΔ . H σχετική εισήγηση αναμένεται να γίνει σήμερα στο ΔΣ του Οργανισμού, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, μιας και η ανταπόκριση για το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορούσε 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, είχε τεράστια ανταπόκριση. Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αυτό καλύφθηκε μέσα σε τέσσερις ώρες, από 4.156 επιχειρήσεις. Η διοίκηση του ΟΑΕΔ διαπίστωσε τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα και προτίθεται να προχωρήσει στην επέκτασή του. Η επιχορήγηση που θα δίνεται στις επιχειρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα, για τον κάθε ωφελούμενο – εργαζόμενο, με δεδομένο ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές ανέρχονται στα 450 ευρώ το μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως 12 μήνες.
Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος
Δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται να είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων θα καθοριστεί από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ωφελούμενοι θα είναι οι άνεργοι που καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις:
* Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
* Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
* Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
* Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

3.500 προσλήψεις Κοινωφελούς Εργασίας στην ΑΜ -Θ

Έρχεται η προκήρυξη του ΟΑΕΔ
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της νέος προκήρυξης του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία του 2014 - 2015 . Η πρώτη προκήρυξη για τα πεντάμηνα του 2015 θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες με μεγάλη πιθανότητα αυτό να γίνει μέσα στον Οκτώβριο.
Όσοι προσληφθούν με την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ θα εργαστούν για πέντε και επτά μήνες σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία ασφαλιστικά ταμεία, δικαστήρια κ.α Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνουν, όπως και πέρυσι, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr. ενώ οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα. Σημειώνεται ότι θα υπάρξει ξεχωριστή προκήρυξη και προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν προσλήψεις στα σχολεία της χώρας ενώ διαφορετική προκήρυξη θα βγει για τις προσλήψεις με πεντάμηνα σε δήμους και περιφέρειες. Όλοι οι υποψήφιοι θα υπογράψουν πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας εκτός από αυτούς που θα προσληφθούν στα σχολεία και οι οποίοι θα εργαστούν με συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών.
Η κατανομή των θέσεων
Οι θέσεις ανά υπουργείο είναι οι εξής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 600. Ανάπτυξης 95, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 70. Δικαιοσύνης 830. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και (Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 25. Εθνικής Άμυνας 220. Εργασίας 2.600. Εσωτερικών 50. Μακεδονίας και Θράκης 25. Ναυτιλίας και Αιγαίου 190. Παιδείας 5.550. Πολιτισμού και Αθλητισμού 1 700, Τουρισμού 90, Υγειάς 2.500 και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 460. Στον τομέα της Υγείας, για παράδειγμα, οι προσλήψεις θα αφορούν κυρίως τραυματιοφορείς, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία θα αφορούν διοικητικό προσωπικό που θα συνδράμει τις υπηρεσίες των Ταμείων για την ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων
Μοριοδότηση
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με τα κριτήρια που ίσχυαν και στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας και η προτεραιότητα δίδεται στους μακροχρόνια ανέργους, όπως και σε ανέργους που διαμένουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Η οικογενειακή όπως και η οικονομική κατάσταση θα είναι από τα βασικά κριτήρια για τη μοριοδότηση των ανέργων.
Γεωγραφική κατανομή
Η κατανομή των συνολικά 50 000 θέσεων ανά περιφέρεια είναι η εξής: Αττική 15.000, Κεντρική Μακεδονία 10.000, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 3 500. Θεσσαλία. 4.000. Ηπειρος 2.000. Ιόνια Νησιά 975, Δυτική Ελλάδα 3.900. Πελοπόννησος 2.500. Βόρειο Αιγαίο 900. Κρήτη 2 .750, Δυτική Μακεδονία 1200. Νότιο Αιγαίο 1 275 και Στερεά Ελλάδα 2.000
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν
• Διοικητικού-Οικονομικού
• Κοινωνιολογίας
• Νοσηλευτών
• Χημικών μηχανικών
• Ψυχολόγων
• Ηλεκτρολόγων
• Κοινωνικών λειτουργών
• Επαγγελματιών Υγείας
• Διοικητικού λογιστικού
• Βρεφονηπιοκόμων
• Αρχαιολόγων
• Γεωπόνων
• Γενικών καθηκόντων
• Οδηγών
• Χειριστών μηχανημάτων
Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεικών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

1 διοικητική θέση στην ΔΕΗ Ξάνθης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης από τη ΔΕΗ. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ξάνθη θα προσληφθεί 1 Υπάλληλος Γραφείου ΔΕ με 8μηνη σύμβαση στο ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων της ΔΕΗ Ξάνθης .

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top