0

Πολύ θετικά νέα για τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 καθώς το υπουργείο Υγείας, έπειτα από ερωτήσεις που κατέθεσαν κατά καιρούς πολλοί βουλευτές, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, προχώρησε σε έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία πλέον θα χορηγείται αντλία ινσουλίνης μαζί με όλα τα παρελκόμενα όπως πομπός κλπ καθώς μέχρι σήμερα δεν αποζημίωνε το σύνολο των αντλιών ινσουλίνης ούτε τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης ενώ όπως η ίδια η απόφαση επισημαίνει "και οι 2 αυτές κατηγορίες ιατροτεχνολογικού Υλικού νέας τεχνολογίας θεωρούνται απαραίτητες για τη διαχείριση και βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου Ι".

Η απόφαση του υπουργείου Υγείας:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Αναφορικώς με τις με αρ. 6888/19.08.2022, 6889/19.08.2022, 6900/22.08.2022 και 7188/06.09.2022 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν αντιστοίχως στη Βουλή των Ελλήνων από:

1. τους Βουλευτές κ.κ. Λαμπρούλη Γ., Δελή Ι., Κανέλλη Γ., Καραθανασόπουλο Ν., Κομνηνάκα Μ., Μαρίνο Γ., Παπαναστάση Ν. και Συντυχάκη Ε., με θέμα «Οργή και αγανάκτηση των ασθενών με διαβήτη και ιδιαίτερα των γονιών με μικρά παιδιά για την απαράδεκτη απόφαση του ΕΟΠΥΥ της 8ης Αυγούστου, για περικοπές στα αναλώσιμα υψηλής τεχνολογίας για τους διαβητικούς»,

2. τους Βουλευτές κ.κ. Ξανθό Α., Αλεξιάδη Τ., Αναγνωστοπούλου Α., Αυγέρη Θ., Αυλωνίτη Α., Βαρεμένο Γ., Βίτσα Δ., Γιαννούλη Χ., Γκαρά Α., Γκιόλα Ι., Ζαχαριάδη Κ., Ηγουμενίδη Ν., Θραψανιώτη Ε., Κασιμάτη Ε., Κόκκαλη Β., Μάλαμα Κ., Μαμουλάκη Χ., Μπαλάφα Ι., Μπάρκα Κ., Νοτοπούλου Α., Παπαδόπουλο Α., Παπανάτσιου Α., Πέρκα Θ., Σαρακιώτη Ι., Σκουρλέτη Π., Σκούφα Ε., Τζούφη Μ., Τόλκα Ά., Τριανταφυλλίδη Α., Φάμελλο Σ., Φίλη Ν., Φωτίου Θ., Χρηστίδου Ρ. και Ψυχογιό Γ., με θέμα «Ο ΕΟΠΥΥ βάζει εμπόδια στην πρόσβαση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε νέα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εξασφαλίζουν καλή ρύθμιση και ποιότητα ζωής»,

3. τους Βουλευτές κ.κ. Φραγγίδη Γ., Κατρίνη Μ., Λιακούλη Ε., Αρβανιτίδη Γ., Σκανδαλίδη Κ., Γιαννακοπούλου K., Αντωνίου Α., Αχμέτ Ι., Γκόκα Χ., Καμίνη Γ., Κεγκέρογλου Β., Κεφαλίδου Χ., Κωνσταντινόπουλο Ο., Κωνσταντόπουλο Δ., Λοβέρδο Α., Μουλκιώτη Γ., Μπαράν Μ., Μπιάγκη Δ., Πάνα Α. και Πουλά Α., με θέμα «Απαράδεκτη η απόφαση μείωσης των αποζημιώσεων των αναλώσιμων υψηλής τεχνολογίας για τους διαβητικούς»,

4. την Βουλευτή κα Αθανασίου Μ., με θέμα «Κόβουν από τους διαβητικούς σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης της πάθησής τους»

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 8-8-2022 εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση ΔΒ3Η 513/750/οικ. 19993 του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4204 Β’/2022) με την οποία πραγματοποιήθηκε προσθήκη νέων ειδών Υγειονομικού Υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ με καθορισμό των τιμών αποζημίωσής τους. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:

1. Ο ΕΟΠΥΥ έως σήμερα δεν αποζημίωνε το σύνολο των αντλιών ινσουλίνης ούτε τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Και οι 2 αυτές κατηγορίες ιατροτεχνολογικού Υλικού νέας τεχνολογίας θεωρούνται απαραίτητες για τη διαχείριση και βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου Ι.

2. Η όποια προσπάθεια ένταξης στο σύστημα αποζημίωσης όλων των ιατροτεχνολογικών υλικών νέας τεχνολογίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα:

Α. Την παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» (A’ 74), όπου ορίζεται:

1.α. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄38) αντικαθίστανται ως εξής:

«Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.6.2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

Και Β. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 “Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»” (Β’ 4898) και ιδίως το άρθρο 47, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΕΚΠΥ ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει: «Για τους ινσουλινοεξαρτώμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου 1), χορηγούνται έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 200 σκαριφιστήρες ανά μήνα ή ίσης αξίας αναλώσιμα συσκευών συνεχούς μέτρησης επιπέδων σακχάρου, έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος και έως 200 βελόνες ανά μήνα, ένα σύστημα καταγραφής ή ελέγχου του σακχάρου, σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση.».

Πριν την έκδοση της απόφασης αυτής ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημίωνε, μέσω έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, κανένα πομπό για τους αντίστοιχους αισθητήρες. Θα έπρεπε να διευθετηθεί η τιμή αποζημίωσης των πομπών, και να ενταχθούν και αυτοί στο σύστημα αποζημίωσης αφού είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Διαφορετικά και σε περίπτωση που δεν αποζημιώνονται, ο ΕΟΠΥΥ θα καλείται να τους αποζημιώνει μέσω ατομικών αιτημάτων ή θα επιβαρύνονται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι για μια παροχή που όμως δικαιούνται.

3. Με την παραπάνω απόφαση που εκδόθηκε με το ΦΕΚ 4204/8-8-2022 επετεύχθησαν τα εξής:

Α. Εντάχθηκαν στην αποζημίωση όλες οι αντλίες ινσουλίνης νέας τεχνολογίας,

Β. Εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην αποζημίωση οι πομποί που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης και μαζί με τη σύγχρονη ένταξη όλων των αισθητήρων νέας τεχνολογίας προσφέρουν στη θεραπευτική φαρέτρα των συνταγογράφων γιατρών μια πλήρη επιλογή από συστήματα καταγραφής γλυκόζης νέας τεχνολογίας για να επιλέξουν το καταλληλότερο για κάθε ασθενή τους.

Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι να έχουν ισότιμη και απολύτως δωρεάν πρόσβαση (ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ προβλέπει μηδενική συμμετοχή για όλα τα αναλώσιμα ΣΔ και τις αντλίες ινσουλίνης) σε όλα τα συστήματα νέας τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό έχει γίνει αποδεκτό και χαιρετισθεί και από συλλόγους ασθενών με διαβήτη. Η μείωση των τιμών των αισθητήρων που συνδέονται με συγκεκριμένες αντλίες ινσουλίνης πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εναρμονισθούν οι τιμές με όσα προβλέπονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898 Β’/2018). Ανεξάρτητα όμως από την απαραίτητη αυτή νομοθετική συμμόρφωση, το γεγονός ότι τόσο οι συνδεόμενοι με αντλία πομποί και αισθητήρες όσο και αυτοί που λειτουργούν αυτόνομα βασίζονται στην ίδια ακριβώς τεχνολογία καθιστά προφανές ότι η αξιοπιστία τους (και συνεπώς και η τιμή τους) δεν εξαρτάται από τη σύνδεσή τους (ή μη) με αντλία ινσουλίνης αλλά από άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν κυρίως με την τεχνολογική τους εξέλιξη (δείκτης MARD, ανάγκη βαθμονομήσεων, ανάγκη επιβεβαίωσης ακραίων τιμών, διάρκεια αισθητήρα σε ημέρες, ηλικίες εφαρμογής, εγγύηση, επίπεδο παροχής ατομικής εκπαίδευσης, ευχρηστία συστήματος κ.λπ.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Λαμπρούλη Γ., Δελή Ι., Κανέλλη Γ., Καραθανασόπουλο Ν., Κομνηνάκα Μ., Μαρίνο Γ., Παπαναστάση Ν., Συντυχάκη Ε.

Βουλευτές κ.κ. Ξανθό Α., Αλεξιάδη Τ., Αναγνωστοπούλου Α., Αυγέρη Θ., Αυλωνίτη Α., Βαρεμένο Γ., Βίτσα Δ., Γιαννούλη Χ., Γκαρά Α., Γκιόλα Ι., Ζαχαριάδη Κ., Ηγουμενίδη Ν., Θραψανιώτη Ε., Κασιμάτη Ε., Κόκκαλη Β., Μάλαμα Κ., Μαμουλάκη Χ., Μπαλάφα Ι., Μπάρκα Κ., Νοτοπούλου Α., Παπαδόπουλο Α., Παπανάτσιου Α., Πέρκα Θ., Σαρακιώτη Ι., Σκουρλέτη Π., Σκούφα Ε., Τζούφη Μ., Τόλκα Ά., Τριανταφυλλίδη Α., Φάμελλο Σ., Φίλη Ν., Φωτίου Θ., Χρηστίδου Ρ., Ψυχογιό Γ.

Βουλευτές κ.κ. Φραγγίδη Γ., Κατρίνη Μ., Λιακούλη Ε., Αρβανιτίδη Γ., Σκανδαλίδη Κ., Γιαννακοπούλου K., Αντωνίου Α., Αχμέτ Ι., Γκόκα Χ., Καμίνη Γ., Κεγκέρογλου Β., Κεφαλίδου Χ., Κωνσταντινόπουλο Ο., Κωνσταντόπουλο Δ., Λοβέρδο Α., Μουλκιώτη Γ., Μπαράν Μ., Μπιάγκη Δ., Πάνα Α. και Πουλά Α.

Βουλευτή κα Αθανασίου Μ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού

2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών ΘεμάτωνΔημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top