0

Καινοτομούμε και σχεδιάζουμε την πρώτη πιλοτική γραμμή παραγωγής στοιχείων λιθίου στην ΝΑ Ευρώπη

Το Innovation Ready είναι η πρωτοβουλία του ΣΕΒ που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες που επενδύουν στην έρευνα, όπως η Sunlight Group, να συνδέονται με άλλες καινοτόμες εταιρείες, αλλά και με την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, με στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων για τους πελάτες της.

Στόχος της Sunlight είναι η παγκόσμια πρωτοπορία και πρωτιά στον τομέα της, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για εκτός δρόμου βιομηχανικές εφαρμογές. Προς την κατεύθυνση αυτή πρόκειται να συνεχίσει να επενδύει σημαντικά κεφάλαια την επόμενη διετία, ενώ ταυτόχρονα σκοπεύει να διπλασιάσει τις θέσεις εργασίας που προσφέρει στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται –που στη χώρα μας είναι η Ξάνθη, η Κομοτηνή και το Κιλκίς, εκτός των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα– μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Πώς βοηθάει το Innovation Ready

Το πρόγραμμα Innovation Ready του ΣΕΒ απευθύνεται σε επιχειρήσεις-μέλη του συνδέσμου που αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την καινοτομική τους ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας, ΜΜΕ, startups, και ερευνητικής κοινότητας, ώστε να επιταχυνθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις ο μετασχηματισμός της καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης για νέες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης «ώριμων» καινοτομιών, εστιάζοντας στις ανάγκες της βιομηχανίας. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες δικτύωσης βιομηχανίας και επιχειρήσεων με το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα, μέσω workshops, εκδηλώσεων, B2B συναντήσεων, κ.ά.

Δύο κέντρα έρευνας της Sunlight σε Αθήνα και Ξάνθη

Τι όμως γίνεται στη πράξη με τη βιομηχανική καινοτομία στην Ελλάδα; Ο Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας, Chief Technology Officer (CTO) στη Sunlight Group, μας εξηγεί τους λόγους που η βιομηχανία αποφασίζει να επενδύσει στην έρευνα:

«Οι επενδύσεις στην έρευνα μπορεί να είναι κεφαλαιακά απαιτητικές, είναι όμως ο μόνος δρόμος προς την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων για τους πελάτες μιας εταιρείας προσανατολισμένης στην παραγωγή τεχνολογίας, όπως η Sunlight, που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Στη Sunlight έχουμε δεσμευθεί να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ανάπτυξη των οποίων έχουμε δημιουργήσει δύο κέντρα έρευνας, σε Αθήνα και Ξάνθη, και επένδυση που θα ξεπεράσει συνολικά τα 100 εκατομμύρια για το 2022.

Πρωτοβουλίες όπως το Innovation Ready υποστηρίζουν σημαντικά τις προσπάθειές μας, καθώς συνδεόμαστε με άλλες καινοτόμες εταιρείες και με την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η πρόσβασή μας σε ιδέες και δυνητικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι κομβικής σημασίας στη διαμόρφωση καινοτόμου οικοσυστήματος σε επίπεδο χώρας», τονίζει ο Δρ. Τσιουβάρας.

Και συμπληρώνει: «Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Sunlight έχει βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προσέλκυση νέων πελατών είναι ήδη μια επιβεβαίωση της σωστής κατεύθυνσής μας. Στόχος μας βέβαια είναι η παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα μας, για την επίτευξη του οποίου πρόκειται να επενδύσουμε σημαντικά κεφάλαια την επόμενη διετία, ενώ ταυτόχρονα σκοπεύουμε να διπλασιάσουμε τις θέσεις εργασίας μας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια στηρίζοντας σημαντικά τις περιοχές όπου λειτουργούμε εγκαταστάσεις».

Δείτε το βίντεο με τον Δρ. Νικόλαο Τσιουβάρα, Chief Technology Officer (CTO) στη Sunlight Group που εξηγεί πως άφησε μία 15ετή καριέρα στο εξωτερικό λόγω της επιθυμίας του να γίνει μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης στην εταιρεία Sunlight Group:

https://youtu.be/Hyhs7RHw6f8

Η ομάδα του R&D

Η Sunlight έχει κάνει πράξη τη μετάβαση από μια βιομηχανία παραγωγής μπαταριών σε μια εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας. Κλειδί όμως, για να πετύχουν τα ερευνητικά σχέδια είναι η εύρεση και προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Sunlight Group, είναι η εύρεση και προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, η ερευνητική ομάδα της Sunlight Group σε Ξάνθη και Αθήνα αριθμεί συνολικά πάνω από 120 άτομα, εκ των οποίων τα 90 περίπου εργάζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία λιθίου. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει στελεχωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά το υψηλό επίπεδο καινοτομίας και οι αρχές του τεχνολογικού αγνωστικισμού που υπηρετούμε με συνέπεια, δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε.

Πάντα αναζητούμε ικανές και ικανούς επιστήμονες και συνεργάτες με υψηλή εξειδίκευση, νέες και φρέσκες ιδέες που μπορούν να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε το όραμα της Sunlight» σημειώνει ο Δρ. Τσιουβάρας.

«Η εταιρεία αναπτύσσει ήδη καινοτόμα προϊόντα με απτά αποτελέσματα και στόχος μας είναι η επέκταση και σε άλλες αγορές προϊόντων, με έμφαση στο σχεδιασμό και την παραγωγή στοιχείων λιθίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση κατασκευάζουμε αυτή την στιγμή το πιο εξελιγμένο εργαστήριο στην Ελλάδα στην έρευνα ηλεκτροχημείας λιθίου, και παράλληλα σχεδιάζουμε την πρώτη πιλοτική γραμμή παραγωγής στοιχείων λιθίου στην ΝΑ Ευρώπη. Η λειτουργία και των δύο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023», καταλήγει.


Η πιλοτική γραμμή παραγωγής στοιχείων λιθίου της Sunlight

Η πιλοτική γραμμή στην οποία αναφέρεται ο Νίκος Τσιουβάρας είναι μέρος του εκτεταμένου ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» που περιλαμβάνεται στο έργο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές (European Battery Innovation (EuBatIn), το οποίο έχει χαρακτηριστεί Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) για την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μπαταριών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ κι έχει στόχο την παραγωγή πρωτότυπων στοιχείων λιθίου σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς επίσης τη δημιουργία τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει τη σταδιακή εξέλιξη της πιλοτικής αυτής γραμμής σε βιομηχανική παραγωγή.

Η σχετική εγκατάσταση βρίσκεται υπό κατασκευή στο βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight Group στο Νέο Όλβιο της Ξάνθης και πρόκειται να συμβάλει ακόμη περισσότερο στο μετασχηματισμό της Sunlight σε εταιρεία τεχνολογίας και παραγωγής καινοτόμων και βιώσιμων ταυτόχρονα λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Καινοτόμων, γιατί με την τεχνολογία λιθίου τα προϊόντα αποθήκευσης ενέργειας αποκτούν λογισμικό και μπορούν να συνδεθούν σε cloud για την παρακολούθηση και βέλτιστη διαχείρισή τους. Και βιώσιμων, καθότι οι μπαταρίες λιθίου οδηγούν τις εξελίξεις της ηλεκτροκίνησης – όχι μόνο των αυτοκίνητων, αλλά και της βιομηχανικής, εκτός δρόμου ηλεκτροκίνησης και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους τομείς δηλαδή όπου δραστηριοποιείται η Sunlight.

https://www.mononews.gr/business/sunlight-group-imaste-innovation-ready-kenotomoume-ke-schediazoume-tin-proti-pilotiki-grammi-paragogis-stichion-lithiou-stin-na-evropi


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top