0


Η πλειονότητα των προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ., όπως αναγράφονται στο υπόμνημα που παρέδωσε ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, στον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη, στη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, εισήχθησαν και ψηφίσθηκαν στην Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και αφορούσαν στα ψηφιακά ΚΕΠΑ, την Ενιαία Ηλεκτρονική Αίτηση, την Κάρτα Αναπηρίας κλπ.

Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία βέβαια θα παρακολουθείται στενά από την Ε.Σ.Α.μεΑ. . Ένα από τα πρώτα σημεία που αξίζει να αναφερθούν είναι ότι καταργείται το παράβολο για το ΚΕΠΑ, κάτι που αποτελούσε αίτημα του αναπηρικού κινήματος από τη σύσταση των ΚΕΠΑ, εδώ και μια δεκαετία. 

Ακολουθούν οι προτάσεις- τροποποιήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.  που εισήχθησαν στην Τροπολογία και ψηφίσθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο:

•Ο ιστότοπος της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας θα έχει επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον «ΑΑΑ» του προτύπου W3C/WCAG 2.1, στο ανώτατο επίπεδο συμμόρφωσης.

•Αλλάζει ο εσφαλμένος όρος «ιατρική αναπηρία» με τον ορθό όρο «ποσοστό αναπηρίας». 

•Σε όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, η  οποία αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου. Η αρχική πρόταση στην Τροπολογία ανέφερε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

•Στο άρθρο «Μητρώο Παροχών Αναπηρίας», συμπληρώθηκε η παράγραφος ως εξής: «Στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας καταγράφονται οι διευκολύνσεις, τα ωφελήματα και οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους».

Δεν έγιναν δεκτές: 

•Η πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, στην οποία να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαίδευση των ειδικευμένων γιατρών και των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας). Ο υπουργός όμως δεσμεύτηκε στον κ. Βαρδακαστάνη ότι αυτή η πρόταση θα συμπεριληφθεί στην απόφαση του Διοικητή για το πρόγραμμα επιμόρφωσης των ιατρών. 

•Η πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. να συμπεριληφθεί πρόβλεψη στις εξουσιοδοτικές διατάξεις της Τροπολογίας στην οποία να αναφέρεται ότι πριν από την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων/Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων  θα ζητείται η γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ωστόσο ο υπουργός διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ.  ότι ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο, πριν από την έκδοση αυτών των αποφάσεων θα ζητείται η γνώμη της Συνομοσπονδίας. 

•Η απαλοιφή του όρου «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναγράφεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ κ.λπ., ο οποίος αναπαράγει αρνητικές αντιλήψεις και στερεότυπα σε βάρος των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους και συμβάλλει στον πλήρη αποκλεισμό τους από το σύνολο των υπηρεσιών και προγραμμάτων διότι πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία. Συμφωνήθηκε ότι το ζήτημα θα μελετηθεί και από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και από την Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία δεσμεύτηκε ότι θα επεξεργαστεί το εν λόγω ζήτημα διεξοδικά και θα υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στο υπουργείο τον Σεπτέμβριο.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top