0

Τη θέσπιση ενός ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομιάς, το οποίο θα ενσωματώνει πέντε υφιστάμενα πιστοποιητικά που σχετίζονται με το ζήτημα, καθώς επίσης και την κατάργηση του Μητρώου Αρρένων προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών του δημοσίου τομέα.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, το οποίο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης με τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

Το σχέδιο νόμου ανάβει και το πράσινο φως για την πραγματοποίηση ταχυδρομικών αποστολών με drones με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής.

Οι αλλαγές στο Δημόσιο

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές που ενσωματώνονται στο προτεινόμενο νομοθέτημα σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών του Δημοσίου και συγκεκριμένα:

_ Κατάργηση Μητρώου Αρρένων και περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κέντρου Διαλειτουργικότητας για την άντληση και επαλήθευση των κρίσιμων στοιχείων.

_ Διατάξεις που θεμελιώνουν το ΜΙΤΟΣ (δηλαδή το σύστημα με το οποίο το Δημόσιο καταγράφει τις διαδικασίες του)

_Νομοθέτηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Κληρονομιάς.

Οπως επεσήμαναν στο «ethnos.gr» στελέχη του υπουργείου, στο νέο ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς θα συνενωθούν τα εξής:

(α) πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο,

(β) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη από Ειρηνοδικείο,

(γ) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη από Πρωτοδικείο,

(δ) πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο,

(ε) πιστοποιητικό περί αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.

Το πιστοποιητικό θα μπορεί να εκδίδεται και ηλεκτρονικά και η ισχύς του θα έχει χρονική διάρκεια 6 μηνών από την έκδοσή του είτε αυτή είναι ψηφιακή ή με φυσική παρουσία.

Παράλληλα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα καταργηθεί και το Μητρώο Αρρένων, στο οποίο να σημειωθεί ότι έως τώρα εγγράφονται όλοι οι άρρενες Ελληνες υπήκοοι, που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό υποχρεούνται να είναι γραμμένοι σε μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας του Κράτους.

Οι πληροφορίες που αντλούνταν απ΄αυτό αναφορικά με τη στράτευση και άλλα ζητήματα θα προέρχονται στο εξής από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Ρυθμίζεται το τοπίο των νέων τεχνολογιών

Ωστόσο ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου αφορά τη ρύθμιση του τοπίου των αναδυόμενων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εισάγοντας διατάξεις για κρίσιμα θέματα που σχετίζονται από την κυβερνοασφάλεια μέχρι τους τρισιδιάστατους εκτυπωτές.

Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με το υπουργείο, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης των βασικότερων πτυχών των θεμάτων αυτών, ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία επιτυχή παραδείγματα του εξωτερικού.

Αναλυτικά, ρυθμίζονται ζητήματα για:

_ Την Τεχνητή νοημοσύνη

_ Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης:

α) τους εργαζόμενους, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη λήψη εργοδοτικών αποφάσεων και

β) τους καταναλωτές, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση προφίλ καταναλωτή

Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τήρηση μητρώου εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων

Την Κυβερνοασφάλεια

Θωράκιση του δημόσιου τομέα έναντι κυβερνοεπιθέσεων μέσω της δημιουργίας νέων οργανωτικών σχημάτων (Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια) και θεσμικών ρόλων (ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης)

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Θέσπιση υποχρέωσης των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

Τις Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού

Θεσμοθέτηση του ψηφιακού εργαλείου των «έξυπνων συμβολαίων», ρύθμιση των ζητημάτων του κύρους, της ισχύος και της δεσμευτικότητας αυτών, με στόχο να αποτελέσουν μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αντισυμβαλλομένων ιδιωτών στην ασφάλεια των συναλλαγών

Τις Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις

Αποκρυστάλλωση του πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς) ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Τη Χρήση ΣμηΕΑ (drones) για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Θέσπιση ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής.

https://www.ethnos.gr/greece/article/209792/erxetaitoeniaiopistopoihtikoklhronomiaspoiapistopoihtikathaensomatonei


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top