0

20 χρόνια πριν ξεκίνησε η κοπιώδης διαδικασία αναστύλωσης του μνημείου του Ιμαρέτ… Το έργο αποκατάστασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004, με ιδιωτικούς πόρους και σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα συντήρησης. Το έργο θεωρήθηκε το σημαντικότερο αυτού του είδους που ανέλαβε ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Οι κύριοι στόχοι της αποκατάστασης ήταν να γίνουν σεβαστές οι αρχικές μορφές και δομές του συγκροτήματος και να προσαρμοστούν στις νέες χρήσεις, με ένα ελάχιστο επίπεδο αναδιάρθρωσης.

Ο πλέον κατεστραμμένος χώρος ήταν αυτός των πρώην διοικητικών γραφείων. Μέρος αυτού χτίστηκε το 1818. Στη δεκαετία του 1860, επεκτάθηκε, ως μέρος του προγράμματος δημοσίων έργων και διοικητικών μεταρρυθμίσεων του Khedive Ismail. Το τελευταίο μέρος φέρει σαφείς ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές επιρροές και ξεχωρίζει αισθητά από το υπόλοιπο κτήριο. Χρειάστηκαν εκτεταμένα κατασκευαστικά έργα. Οι αρχικές δοκοί αντικαταστάθηκαν με νέες από ξύλο καστανιάς. Οι ξυλοκατασκευές καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν, ενώ όσα στοιχεία ήταν αμετάκλητα φθαρμένα αντικαταστάθηκαν.

Σήμερα, το τμήμα αυτό στεγάζει τον χώρο υποδοχής, τον χώρο του πρωινού και το εστιατόριο του ξενοδοχείου στον επάνω όροφο, ενώ στον κάτω μια αίθουσα εκδηλώσεων και μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων.


Imaret's new "life"

20 years ago, restoration works on the kulliye of Mohamed Ali in Kavala began… 

Before construction commenced, all the necessary steps were taken to comply with the strictest international conservation standards, as well as to be granted all the permits by the Central Archaeological Council, and the Greek Ministry of Culture. The restoration works started in November 2001 and finished in June 2004. The project is the most important of its kind, undertaken by the private sector in Greece.

The principals of the restoration have been, to respect the original forms and structures of the complex, and to adopt it to the new uses, with a minimum of restructuring. Furthermore, the aim was not just to restore the edifice per se, but to revive, if possible, the spirit and atmosphere of the original, to make it once again a site of education and hospitality.

The most demanding part of the restoration was that of the former administration quarters, due to the complicated timber structures that had been destroyed. Part of it was built in 1818. In the 1860s, it was extended as part of Khedive Ismail’s programs of public works and administrative reforms.

This part today houses Imaret’s Reception Desk, the Dining Area and the Tea Room on the first floor, a small conference room and a larger reception hall in the ground floor.

https://www.imaret.gr


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top