0

Αλεξανδρούπολης 12.04.2021

ΠΡΟΣ

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Συνάδελφοι,

Η Αλεξανδρούπολη είναι η μητροπολιτική πόλη του Ν. Έβρου. Είναι μια πόλη η οποία διαθέτει αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο,  λιμάνι και  σύγχρονες οδικές αρτηρίες. Ταυτόχρονα το πλεονέκτημα ως παράκτια πόλη της έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα σημαντικό  αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων και μεμονωμένων καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση τουριστών, αλλά και φοιτητών. Είναι μια πόλη η οποία αναπτύσσει μια δυναμική. Δυναμική  η οποία μπορεί να απειληθεί από τομείς στους οποίους διαπιστώνονται   αδυναμίες.  Για παράδειγμα, στον τομέα του τουρισμού έχει πολλές αδυναμίες οι οποίες συνοψίζονται στην έλλειψη στρατηγικής για την ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτισμικής προϊστορίας και ιστορίας της ευρύτερης περιοχής,αλλά και στο μικρό χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, κατά το οποίο η περιοχή δέχεται τουρίστες. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, εκτός από το άφθονο ιστορικό αρχαιολογικό υλικό που έως σήμερα δεν έχουμε αξιοποιήσει (…),υπάρχει άφθονο Παλαιοντολογικό  και Παλαιοανθρωπολογικό υλικό το οποίο  μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να αναδείξει την περιοχή ποικιλοτρόπως,δίνοντας της ιδιαίτερη θέση στον παγκόσμιο  πολιτισμικό χάρτη.

Είναι αυτονόητο ότι το   Παλαιοντολογικό  και  Παλαιοανθρωπολογικό υλικό της περιοχής για να μπορεί να ερευνηθεί, να μελετηθεί και να αναδειχθεί, θα   πρέπει  να πληροί τις απαιτήσεις-προδιαγραφές οι οποίες υπαγορεύονται από τη σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία.  Στην περιοχή μας υπάρχει επιστημονικός φορέας ο οποίος μπορεί να στηρίξει επιστημονικά αυτό το σημαντικό έργο και είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  

Αν ανατρέξει κανείς στον έγκυρο  οδηγό σπουδών των Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούδη «Πάμε Πανεπιστήμιο 2020», θα διαπιστώσει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει σχολή η οποία να παρέχει σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδές παλαιοντολογίας ή παλαιοανθρωπολογίας. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες υπάρχουν τα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας όπως: Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Ιωαννίνων, Κρήτης και Πατρών,  Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και  Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.  που θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα  της Ιστορίας και Εθνολογίας, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης με την ίδρυση  στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, αν όχι στην πόλη μας, αντίστοιχου τμήματος ή τμημάτων τα  οποία θα συμβάλλουν  καθοριστικά στην πολυεπίπεδη (…) ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη του προτεινόμενου  τμήματος ή τμημάτων θα πρέπει να στηριχθεί θεσμικά και οικονομικά από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,  την  Π.Ε.Δ.ΑΝ.Μ.Θ, τους Δήμους του Ν. Έβρου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Έβρου.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στην πρόταση και ο Δήμος μας να διερευνήσει τη δυνατότητα Ίδρυσης Πανεπιστημιακού  Τμήματος ή Τμημάτων -λόγω διαφορετικών επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων-  που θα παρέχουν  τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στον τομέα της  Παλαιοντολογίας, Παλαιοανθρωπολογίας σε  πνεύμα συνεργασίας με το Δ.Π.Θ., την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την   Π.Ε.Δ.ΑΝ.Μ.Θ, τους Δήμους του Νομού και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Έβρου.


Δημήτριος Μερκούρης

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Κοιν.:

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, Βουλευτές Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Πρόεδρο  Π.Ε.Δ.ΑΝ.Μ.Θ, Δήμαρχοι Ν. Έβρου, Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.,  Δημοτικές Παρατάξεις και Μεμονωμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Αλεξανδρούπολης.

https://ermiss.blogspot.com/2021/04/blog-post_14.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top