0

 


Το 1922 η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού για να υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που εξαντλείται.

Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στην αξία του νερού. Η ορθολογική και βιώσιμη χρήση του νερού αποτελεί αναπόδραστη προϋπόθεση για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. φροντίζει να διασφαλίζει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του νερού το οποίο προμηθεύει στους καταναλωτές.

Δείτε την συνέντευξη του Προέδρου της ΔΕΥΑ Κομοτηνής:


https://www.thrakionline.gr/2021/03/blog-post_853.html

Τι απαντούν ΔΕΥΑ Κομοτηνής και ΕΔΕΥΑ στη Realnews: Ψευδής και ανυπόστατη αναφορά δημοσιεύματος

Απαντώντας σε δημοσίευμα της της Real News με τίτλο “Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές”, στο οποίο αναφέρεται και η Κομοτηνή ως μία από τις πόλεις που δήθεν παρέχουν επικίνδυνο νερό με περιεκτικότητα νιτρικών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, τονίζει:

“H Κομοτηνή κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο – Ιούνιο) τροφοδοτείται με επιφανειακό νερό από τον χειμαρροπόταμο Βοζβόζη, και κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο – Σεπτέμβριο) με υπόγειο νερό από υδρευτικές γεωτρήσεις. Κατά τους χειμερινούς μήνες η περιεκτικότητα του νερού σε νιτρικά ιόντα είναι 2mg/lt, και κατά τους θερινούς μήνες είναι 21mg/lt, κατά μέσο όρο. Το ανώτατο όριο της παραμέτρου των νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό, είναι 50mg/lt, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι χημικές αναλύσεις του νερού που τροφοδοτεί την Κομοτηνή, κοινοποιούνται κάθε μήνα στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης”.

Η απάντηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Σε απάντησή της προς το ίδιο δημοσίευμα, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, κάνει λόγο για “ψευδή και ανυπόστατη αναφορά”, τονίζει πως “η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος […] μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό”, και διαβεβαιώνει πως “οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό, τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας”.

Ολόκληρη η απάντηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.:

“Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), καθώς και οι Δήμοι που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α., ακολουθούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτούμενων μικροβιολογικών, φυσικοχημικών, ως και ραδιενεργών παραμέτρων. Η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/lt για το πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει επίσης το όριο των 50 mg/lt για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό. Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με τη σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 30 χρόνια. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ, το όριο είναι 10 mg/lt, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/lt για νιτρικά, παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της σύστασης του Π.Ο.Υ.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης), επικοινώνησε με τις αντίστοιχες Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα Κρατών-Μελών στα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στη νομοθεσία τους για “όριο τα 10 mg/lt”. Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης από τις 7 χώρες δεν είχε γνώση ενός τέτοιου ορίου. Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και ανυπόστατη.

Εντύπωση επίσης μας προξενεί το γεγονός, ότι το δημοσίευμα επιχείρησε να εκμεταλλευθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών, και όχι για να αποτελέσει εργαλείο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια παρεχόμενο νερό είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθητα, διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται εντατικά και συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το Υπουργείο Υγείας και οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό. Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις μπορεί να έχουν ένα επιστημονικό και ενδεχομένως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη “γραμμή πλεύσης” για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική είναι μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ως θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Υγείας, διαβεβαιώνει τους πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας, ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό, τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας”.

https://inkomotini.news/246434-2/

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top