0

Στις 23.3.2015 εκδόθηκε η Πολ.1069/23.3.2015 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κυρίας Α.Σαββαϊδου, η οποία καταργεί το δικαίωμα εκχώρησης των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων του έτους 2014 και εφεξής προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) ,τα οποία θα δηλώνονται κανονικά και θα φορολογούνται ως εισπραχθέντα με τους φορολογικούς συντελεστές του ν. 4173/2013 (νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής για τια εισπραττόμενα μισθώματα είναι 11 % για το συνολικό ποσό μισθωμάτων μέχρι 12.000 ευρώ και φθάνει μέχρι 33 % για το πέραν του ποσού αυτού μισθώματα.

Σύμφωνα δηλαδή με την καινούργια εγκύκλιο οι πολίτες – ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται για μισθώματα τα οποία ΔΕΝ έχουν ποτέ εισπράξει από τους μισθωτές και βέβαια χωρίς να έχουν δικαίωμα να τα εκχωρήσουν (τα μισθώματα) στο Δημόσιο προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά τα ανείσπρακτα μισθώματα. Με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς το κράτος τιμωρεί όλους τους εκμισθωτές – ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς τους οικονομικά ασθενείς ενοικιαστές συμπολίτες τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) «εξαφάνισε» την πάγια διάταξη της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο, η οποία δικαίως επέτρεπε τη μη φορολόγησή τους γι΄αυτά, με στόχο να παγιδεύσει χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δεν φτάνει που δεν εισέπραξαν τα ενοίκια του 2014 που δικαιούντανΥπενθυμίζεται ότι ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) «εξαφάνισε» την πάγια διάταξη της δυνατότητας εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο, η οποία δικαίως επέτρεπε τη μη φορολόγησή τους γι΄αυτά, με στόχο να παγιδεύσει χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δεν φτάνει που δεν εισέπραξαν τα ενοίκια του 2014 που δικαιούνταν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι εκμισθωτές – ιδιοκτήτες ακινήτων συνίσταται να προχωρήσουν στην έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής καθυστερούμενων μισθωμάτων από τον μισθωτή με την βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου στα θέματα αυτά. Πρόκειται για μια απλή και σύντομη διαδικασία, που δεν απαιτεί συζήτηση σε ακροατήριο δικαστηρίου.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έχουν ως εξής:

– Η μίσθωση να αποδεικνύεται εγγράφως (να υπάρχει δηλαδή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση).

– Καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων από δυστροπία (συνιστάται η καθυστέρηση να αφορά τουλάχιστον δύο μηνών μισθώματα).

– Επίδοση εξώδικης όχλησης για καταβολή των καθυστερουμένων μισθωμάτων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης. Η επίδοση της εξωδίκου θα πρέπει να γίνει και προς το/τη σύζυγο του μισθωτή εφόσον το μίσθιο αποτελεί οικογενειακή στέγη. Τυχόν εξόφληση της οφειλής εντός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση της διαταγής απόδοσης. Σε περίπτωση που, μετά την εξόφληση, η δυστροπία συνεχιστεί, δεν απαιτείται εκ νέου επίδοση εξωδίκου όχλησης, αλλά υποβάλλεται απευθείας η αίτηση.

Αν η αίτηση είναι νόμιμη, εκδίδεται η διαταγή απόδοσης (σύντομα, χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό, ανάλογα με το φόρτο εργασίας των δικαστών), ο ενδιαφερόμενος-ιδιοκτήτης παίρνει αντίγραφο και το επιδίδει πάλι με δικαστικό επιμελητή στον ενοικιαστή.

Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εκτέλεση, όμως, μπορεί να επιβληθεί μόνο αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση (δεν απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της), που στρέφεται τόσο κατά του μισθωτή, όσο και κατά του/της συζύγου σε περίπτωση που το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη.

Η δυνατότητα σώρευσης στην αίτηση απόδοσης μισθίου και του αιτήματος καταδίκης σε καταβολής μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφέλειας εφόσον το ύψος αυτών προκύπτει από έγγραφα προστέθηκε με το ν. 4055/2012.

http://rodopinews.gr/44226

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top