0

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Τρίτης 31 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων με τα ακόλουθα 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Έγκριση παραλαβής της «Ενεργειακής μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ του δημαρχείου Αβδήρων» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση στους οικισμούς Σελέρου, Λευκόπετρας, Βελοχωρίου, Ακάρπου, Φιλίων και Σημάντρων Δ.Ε. Σελέρου»(εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις παιδικού σταθμού Πετεινού»(εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Ε. Σελέρου» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμούς Α και Η κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πεζούλας δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση των γνωμοδοτήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου επί ενστάσεων που αφορούν στην ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου οικισμού Ακάρπου του δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση της υπ’ αριθμό 92/2013 μελέτης του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας, Ακάρπου και Γρήγορου του δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 325.000,00 ευρώ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του δήμου Αβδήρων που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση της υπ’ αριθμό 2 επαρχιακής οδού (γέφυρα Πολυσίτου)”» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του δήμου Αβδήρων που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις παραλίες του δήμου Αβδήρων (άξονας Μυρωδάτο - παραλία Μυρωδάτου)”» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση 2ης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Βιστωνίδας» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου).
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης και αλλαγή ονόματος χρήστη σε δύο δημόσιες γεωτρήσεις της Δ.Ε. Σελέρου του δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μιχαήλ Τσολακίδης, προϊστάμενος του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής Και Τρίτης Ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του δήμου Αβδήρων» έτους 2015 για την ομάδα ΣΤ΄ - είδη αρτοποιείου (εισηγητής: Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για τα εναπομείναντα πακέτα του έργου με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του δήμου Αβδήρων (ειδικό νηπιαγωγείο Νέου Ζυγού, δημοτικό σχολείο τυφλών και αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. νηπιαγωγείου Σουνίου)» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Αποδοχή των νέου συμφώνου των όρων της με αριθμό πρωτοκόλλου 3146/12/08/2014 (Κωδικός πρόσκλησης 59/2014) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» 2007-2013 με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος).
Συζήτηση επί αιτήσεως του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασιλείου Α. Τσολακίδη με θέμα την μετονομασία του γυμνασίου Γενισέας (εισηγητής: Βασίλειος Τσολακίδης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης).
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης-τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου τρέχοντος έτους 2015 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Π.Δ. 28/80) (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Έγκριση εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) – εξουσιοδότηση δημάρχου (εισηγητής: Δήμαρχος).
Ορισμός εκπροσώπων του δήμου με τους αναπληρωτές τους στις α) Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης και β) Τριμελή Επιτροπή της παρ. β΄ του άρθρου 7 του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κατασκηνώσεων (Υ.Α. ΙΒ/7243/7-6-83) για τη λειτουργία της κατασκήνωσης «τα αρχαία Άβδηρα» για τη θερινή περίοδο του έτους 2015 (εισηγητής: Δήμαρχος).
Ορισμός εκπροσώπων και συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Παρασκευή Ρούφου, αντιδήμαρχος).
Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2014 των σχολικών εφοριών των μειονοτικών σχολείων του δήμου και απολογισμών οικονομικού έτους 2013 των σχολικών εφοριών μειονοτικού δημοτικού σχολείου Σουνίου και μειονοτικού δημοτικού σχολείου Παλαιού Κατραμίου (εισηγητής: Δημήτριος Γουλινάκης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων»).
Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/14 (εισηγήτρια: Παρασκευή Ρούφου, αντιδήμαρχος).
Έγκριση της υπ’ αριθμό 6/2015 απόφασης της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του δήμου «Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων» που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων της, οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Δήμος Γαρούφας, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος ΔΕΑΠεΧω).
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος).
Ανανέωση της παράτασης του χρόνου παραχώρησης χρήσης της οδού Αγίου Αθανασίου στο Αστυνομικό Τμήμα Γενισέας για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων (εισηγητής: Δήμαρχος).
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Φιλίων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Προοδευτικός Μορφωτικός Σύλλογος Μαγικού» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού «Άγιος Γεώργιος» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Γυμναστικός–Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Παύλος Μελάς» Κουτσού Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Νέου Ζυγού Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Ακαδημία Ποδοσφαίρου με έδρα τη Φελώνη δήμου Αβδήρων Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδας» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση εγγράφου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης «Η Αγάπη» για την εγγραφή του δήμου στους συνδιοργανωτές πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Εορτή Αιμοδότη 2015» και την οικονομική κάλυψη μέρους των δαπανών της (εισηγητής: Δήμαρχος).
Εξέταση εγγράφου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για την οικονομική ενίσχυση της διοργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων σχετικών με την ηλεκτροκίνηση (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top