0

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης εξέδωσε μια ιδιαιτέρου νομικού ενδιαφέροντος απόφαση επί του ζητήματος των δανείων σε ξένο νόμισμα, με την οποία ορίζει ότι η Τράπεζα υποχρεώνεται να υπολογίσει τα δάνεια που χορήγησε με τις ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την εκταμίευση των δανείων και όχι κατά τον χρόνο της αποπληρωμής των δόσεων.

Η υπόθεση, την οποία χειρίστηκε δικαστικά ο Δικηγόρος Απόστολος Χατζησταμάτης, αφορούσε ένα ζευγάρι δανειοληπτών που συνήψαν με τράπεζα δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου σε συνάλλαγμα και συγκεκριμένα σε ελβετικά φράγκα το έτος 2007. Η ισοτιμία του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ήταν στο 1,6, ενώ το 2014 αυτή διαμορφώθηκε στο 1,1, επειδή το ελβετικό φράγκο ισχυροποιήθηκε έναντι του ευρώ. Αυτή η μεταβολή της ισοτιμίας είχε ως συνέπεια αφ’ ενός να έχει εξανεμιστεί η αξία των μέχρι τότε καταβολών σε ευρώ προς εξόφληση των δανείων και αφετέρου το υπόλοιπο του κεφαλαίου των δανείων να έχει αυξηθεί, παρά το ότι οι ενάγοντες κατέβαλαν επί σχεδόν οκτώ χρόνια τις δόσεις των δανείων. Φυσικά η υπέρογκη αύξηση του κεφαλαίου των δανείων είχε ως άμεση συνέπεια και την αύξηση της μηνιαίας δόσης τους.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης έκρινε καταχρηστικούς και άκυρους τους όρους των δανειακών συμβάσεων των δανείων, με τους οποίους οι οφειλέτες υποχρεούνταν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την τράπεζα σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής. Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι ότι πλέον οι καταβολές που πραγματοποιούν οι οφειλέτες σε ευρώ, θα πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα, με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.

Όπως σημειώνει το δικηγορικό γραφείο «Α. Χατζησταμάτη-Δ. Παρτσαλίδου», που χειρίστηκε την υπόθεση, πρόκειται για την δεύτερη πανελλαδικά θετική απόφαση υπέρ δανειοληπτών -οφειλετών, η οποία αφορά δάνεια σε ελβετικά φράγκα και η οποία δημιουργεί σημαντικό δεδικασμένο για πολίτες που έχουν λάβει δάνεια σε συνάλλαγμα. Άλλωστε, και η πρώτη πανελλαδικά θετική δικαστική απόφαση υπ’ αριθμ.23/2014 είχε εκδοθεί και πάλι από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης επί υποθέσεως που χειρίστηκε ο δικηγόρος Ξάνθης, Απόστολος Χατζησταμάτης. Όπως σημειώνει ο κ. Χατζησταμάτης, με την συγκεκριμένη απόφαση απεγκλωβίζονται δανειολήπτες, που ενώ επί σειρά ετών αποπλήρωναν κανονικά το δάνειο τους, βρέθηκαν να χρωστούν στις τράπεζες μετά από χρόνια τα ίδια ή και παραπάνω χρήματα από όσα είχαν αρχικά λάβει.

http://rodopinews.gr/43469Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top