0


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 24–11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1
Συγκρότηση ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων για την διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης.
Εισηγητές: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Α. Μ. Θ κ. Κων/νος Αντωνιάδης .


2
Συζήτηση για την αξιολόγηση των δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

  3
Εγκριση τελικού κειμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .
Εισηγητές: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης και οι κ.κ Βασίλειος Πιτσινίγκος και Παναγιώτης Κουδουμάκης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.


  4
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη υποβάθμιση του Τελωνείου Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Ν. Ορεστιάδας από Α σε Β τάξη, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας”.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

5

Επικύρωση πρακτικού 14ης Συνεδρίασης έτους 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Kων/νος Αντωνιάδης .

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top