0

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις  12–11-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1 Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  του οικονομικού έτους 2015. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2 Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) για το  Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας MED 2014-2020. Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

3 Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 164/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με το ερευνητικό έργου με τίτλο «Socially Enriched MobileTourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» - ακρωνύμιο: «iGuide», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.  Εισηγητής: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτης Μπονόβας.

4 Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015, με τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης

5 Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου”. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβτς.

6 Εγκριση σχεδίου και σύναψης  Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης,  για  την υλοποίηση του  έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ. Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ. Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο  είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014. Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας  Ανάργυρος Πατακάκης

7 Eγκριση έκδοσης ψηφίσματος για  την λειτουργία και αναβάθμιση της σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Καβάλας. Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top