0

Οι πρώτοι φόβοι για την υποβάθμιση του τελωνείου Κομοτηνής, εκφράστηκαν τον Ιανουάριο του 2013, από τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκο Αγγελίδη. Δυστυχώς όμως το θέμα επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς οι πληροφορίες του «Χ» θέλουν η κυβέρνηση να σχεδιάζει αλλαγές για όλη την Ελλάδα. Το 2013 ο Νίκος Αγγελίδης απεύθυνε επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς υπό το φόβο, υποβάθμιση του τελωνείου Κομοτηνής από Α΄ τάξης και Β΄ τάξης. Να μην υποβαθμιστεί το τελωνείο της Κομοτηνής, ζήτησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκος Αγγελίδης, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, την οποία κοινοποίησε και στους βουλευτές του νομού Ροδόπης.  Στην επιστολή του ανέφερε ότι, «πληροφορηθήκαμε την πρόθεση της κυβέρνησης για την υποβάθμιση του τελωνείου Κομοτηνής από Α’ τάξη σε Β’ τάξη, γεγονός το οποίο βρίσκει αντίθετη όλη την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής μας για πολύ σημαντικούς λόγους. Η Κομοτηνή ως διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για δεοντολογικούς λόγους θα πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει μάλιστα τη διοικητική και αποκεντρωμένη παρουσία των υπηρεσιών του κράτους.

Το τελωνείο της Κομοτηνής είναι το μοναδικό του νομού και έχει σημαντική δραστηριότητα (εκδίδει περίπου 5.000 παραστατικά και αποφέρει περίπου 25.000.000€ εισπράξεις). Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ολοκληρώνεται ο κάθετος οδικός άξονας της Νυμφαίας, ο οποίος θα συνδέει άμεσα την Βουλγαρία και τις χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης με την Ελλάδα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αυξημένη κίνηση εμπορευματικών και μη μεταφορών η οποία απαιτεί την ύπαρξη και παροχή αυξημένων τελωνειακών υπηρεσιών από το τελωνείο Κομοτηνής. Ταυτόχρονα εντονότερη γίνεται και η ανάγκη προστασίας της τοπικής οικονομίας από το παραεμπόριο και το λαθρεμπόριο που μαστίζει την περιοχή. Η ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα έχει άμεση σχέση και με τη δρομολογούμενη ήδη σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής της Κομοτηνής με την Εγνατία οδό, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση του διαμετακομιστικού εμπορίου και των εξαγωγών, που επίσης απαιτούν ενισχυμένες τελωνειακές υπηρεσίες. Στο πνεύμα επίσης της εξοικονόμησης δαπανών το Επιμελητήριο τίθεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης τρόπου για την μείωση του κόστους λειτουργίας με στέγαση των υπηρεσιών του τελωνείου Κομοτηνής σε δημόσιο κτίριο. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να επανεξετάσετε τον σχεδιασμό σας και να μην προχωρήσετε στην υποβάθμιση του τελωνείου της Κομοτηνής σε κατώτερη τάξη, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι λειτουργεί σε μια ακριτική και εθνικά ευαίσθητη περιοχή». Τα παραπάνω σημείωνε στην επιστολή του ο κ. Αγγελίδης εκφράζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο της Ροδόπης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι πληροφορίες του «Χ» θέλουν το υπουργείο Οικονομικών να επεξεργάζεται σχέδιο με το οποίο υποβιβάζονται τα τελωνεία Κομοτηνής και Ξάνθης. Αυτό της Ξάνθης θα λειτουργεί ως τμήμα του τελωνείου της Καβάλας, ομοίως και το τελωνείο της Δράμας το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργεί ως τμήμα της Καβάλας. Άρα για τους νομούς Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας αναμένεται να λειτουργήσει ένα τελωνείο Α΄ τάξης στην Καβάλα με υποτμήματα αυτά της Ξάνθης και της Δράμας. Όλα αυτά, ενώ τα έσοδα της Ξάνθης είναι περισσότερα από αυτά της Καβάλας.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση της Κομοτηνής. Σύμφωνα με το προσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, υποβιβάζεται από Α΄ τάξης σε Β΄ τάξης, και θα υπάγεται στο τελωνείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο διατηρεί το χαρακτήρα του. Το ίδιο θα συμβεί και με το τελωνείο της Ορεστιάδας το οποίο θα λειτουργεί ως υποτμήμα του τελωνείου Αλεξανδρούπολης. Όμως στο νομό Έβρου θα λειτουργεί και το τελωνείο Κήπων ως Α΄ τάξης. Το τελωνείο Καστανέων του Β. Έβρου θα υπάγεται στο τελωνείο των Κήπων. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο ποιες θα είναι οι συνέπειες στη λειτουργία του τελωνείου της Κομοτηνής, αλλά και στους εργαζόμενους. Εκεί εξάλλου εργάζονται 10 άτομα τα οποία δε γνωρίζουν εάν θα λειτουργούν, όπως λειτουργούσαν έως τώρα ή εάν θα χρειαστεί ακόμα και να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις. Είναι άγνωστο επίσης εάν οι εκτελωνισμοί θα γίνονται στην Αλεξανδρούπολη με σημαντικές επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή μας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σημειώνεται εξάλλου ότι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τελωνειακής υπηρεσίας εμπίπτει η εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001 όπως αυτός ισχύει σήμερα), του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την παρακολούθηση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και των προδρόμων ουσιών, η βεβαίωση και είσπραξη δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επιβαλλόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, η διαχείριση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), καθώς και η ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε αυτή, μέσω πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν θέματα αρμοδιότητάς της. Στην αρμοδιότητα της τελωνειακής υπηρεσίας επίσης εμπίπτει η εφαρμογή συναφούς νομοθεσίας, που της έχει ανατεθεί, καθώς και η βεβαίωση και είσπραξη επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτήν.

Η τελωνειακή υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια, δια των οργάνων της στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, σε τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό έδαφος, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να ελέγχει πρόσωπα, αποσκευές, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα, για τον εντοπισμό αφ’ ενός παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ή τοξικών ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, πυρηνικών υλικών, κεφαλαίων προερχόμενων από οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτιστικών αγαθών, πειρατικών προϊόντων, προϊόντων παραποίησης ή απομίμησης, ασέμνων ειδών, και αφ’ ετέρου παρατυπιών που αφορούν μεταφορές, αλιεία, λαθρομετανάστευση, προστασία περιβάλλοντος, διακίνηση ειδών πνευματικής ιδιοκτησίας, άγριας πανίδας και χλωρίδας, προδρόμων ουσιών, καθώς και παρατυπιών που δεν κατονομάζονται στην παρούσα παράγραφο και διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους, που της έχουν ανατεθεί, με ειδικές κοινοτικές - εθνικές διατάξεις, διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

ΔΥΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Τα μηνιαία έσοδα του τελωνείου Κομοτηνής ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από την εκτελώνιση των πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών που διακινούνται στην περιοχή μας, από πρόστιμα, καθώς και από τις αποθήκες που διατηρούν μεγάλες ποτοποιίες στην περιοχή μας.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ δεν αποκλείεται το νέο σχέδιο του υπουργείου να ανακοινωθεί στο τέλος του Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός πάντως θέλει το τελωνείο Κομοτηνής να αποκτά νέες αρμοδιότητες με επίκεντρο τους ελέγχους κυρίως στα σύνορα.

Η νέα αυτή αρμοδιότητα έρχεται εξαιτίας της κατάργησης του ΣΔΟΕ, οι αρμοδιότητες του οποίου όπως όλα δείχνουν θα μεταφερθούν στη Δ.Ο.Υ. και στο τελωνείο Κομοτηνής. Εξάλλου αυτό το σενάριο φαίνεται να ενισχύεται και λόγω του ανοιχτού πλέον κάθετου άξονα Κομοτηνής-Νυμφαίας-Μακάζας. Το υπουργείου Οικονομικών θέλει να ενισχύσει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αφαιρώντας όμως σημαντικές αρμοδιότητες της τελωνειακής υπηρεσίας.

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=94812

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top