0

Το νερό είναι ένα δημόσιο, περιβαλλοντικό-βιολογικό αγαθό. Αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο που είναι απαραίτητος σε όλα τα έμβια όντα και αναγκαία προϋπόθεση, για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.

Στη σύγχρονη εποχή οι ανάγκες σε νερό είναι διαρκώς αυξανόμενες.

Υπολογίζεται διεθνώς, ότι η ζήτηση σε νερό αυξάνεται τρεις φορές πιο γρήγορα απ’ ότι ο πληθυσμός της γης. Την ίδια στιγμή, η συνολική ποσότητα του νερού που διαθέτει κάθε χώρα παραμένει στην καλύτερη περίπτωση σταθερή στο χρόνο, ή βαίνει μειούμενη, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των υδάτων. Επιπρόσθετα, η κατανομή του νερού ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και στη διάρκεια του έτους (καλοκαίρι – χειμώνα) με αποτέλεσμα ο πόρος αυτός να μην είναι πάντα διαθέσιμος σύμφωνα με τις χωρικές και χρονικές ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

Καθώς το νερό μεταφέρεται από ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις, οι αντλήσεις γίνονται από ακόμη βαθύτερα στρώματα και η επεξεργασία για την απορρύπανση του νερού εντατικοποιείται, το κόστος διαχείρισης (απόληψης) κάθε νέου κυβικού μέτρου νερού αυξάνεται διαρκώς. Υπό αυτό την έννοια, παρότι το νερό αποτελεί πρωτίστως ένα περιβαλλοντικό αγαθό, εμπεριέχει εντούτοις σημαντικές οικονομικές παραμέτρους, λόγω των αναγκών ορθής διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής του.

Στη συγκυρία αυτή, πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι τα υδατικά αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα και, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαχείριση, ενδέχεται να μην είναι επαρκή για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του συνόλου των χρήσεων νερού σε όλη τη διάρκεια του έτους, υποθηκεύοντας παράλληλα και το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να έχουν πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό νερό. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να γίνει προσαρμογή των αναγκών στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Με άλλα λόγια, να εφαρμοστεί η πολιτική της διαχείρισης της ζήτησης του νερού, η οποία, αποτελεί την οικονομική αποδοτικότερη και συγχρόνως περιβαλλοντικά φιλικότερη εναλλακτική λύση για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών αλλά και των αναγκών των οικοσυστημάτων.

Με τις σκέψεις αυτές η ΔΕΥΑΑ συμμετέχει στις δράσεις του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ.

http://www.radiomax.gr/index.php/component/content/article/97-2012-11-14-21-20-30/8433-ydatines-gefires.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top