0

Δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το εάν κάποιος μπορεί, έστω και σήμερα, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί.

Οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος σχετικά με την κατάθεση προσφυγών κατά κάποιας διοικητικής πράξης (τέτοια είναι και η πράξη καταλογισμού που μας κοινοποιήθηκε στο ίντερνετ από το taxis) είναι οι 30 μέρες μετά την έκδοση της πράξης. Όμως, όπως αναφέραμε και σε άρθρο μας πριν από μερικές μέρες, ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η διοικητική πράξη αναρτάται σε λογαριασμό του πολίτη στο ίντερνετ, τότε η προθεσμία για την κατάθεση της προσφυγής επεκτείνεται κατά 10 ακόμη μέρες.

Συνεπώς, αν η πράξη καταλογισμού του ΕΝΦΙΑ γράφει ημερομηνία (η ημερομηνία που εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος) είναι –για παράδειγμα- 15 Σεπτεμβρίου, τότε η τελική ημερομηνία για την κατάθεση της προσφυγής είναι η 25 Οκτωβρίου (δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου συν 40 μέρες). Όμως, επειδή η 25 Οκτωβρίου είναι Σάββατο, τότε η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

Στο άρθρο το οποίο αναφέρουμε παραπάνω (Στις 10 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ) αναφερθήκαμε σε μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (γνωμοδότηση 443/2012) η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

α) η κοινοποίηση, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, με τις επ' αυτών ατομικές ειδοποιήσεις, είναι νόμιμη, εφόσον εκδοθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις επί των οικείων διατάξεων και εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουμένων κλπ.),

β) είναι επιτρεπτή η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιούμενων διοικητικών εγγράφων, εφόσον τηρηθούν οι υπό στοιχ. α' προϋποθέσεις και διαδικασίες, εν πάση όμως περιπτώσει, η αδυναμία έγχαρτης απόδειξης της παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από τον διοικούμενο και της πρόσβασής του σε αυτά, καθιστά, κατ' αποτέλεσμα, απρόθεσμη την ως άνω προσβολή.

Με άλλα λόγια, με βάση τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς η Διοίκηση (δηλαδή το Κράτος) δε μπορεί να αποδείξει “τη λήψη και άρα την πλήρη γνώση του περιεχομένου του ηλεκτρονικώς αποσταλέντος εγγράφου”, τότε δεν υπάρχει μία βέβαιη ημερομηνία για την έναρξη του διαστήματος που έχει στη διάθεσή του ο πολίτης για την υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης και συνεπώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα της προσφυγής.

Αυτό σημαίνει πως, αν ένας πολίτης προβάλει τον ισχυρισμό ότι μόλις χθες ή προχθές έλαβε γνώση της πράξης καταλογισμού που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο taxis, έχει στη διάθεσή του 40 μέρες για να υποβάλει προσφυγή.

(Σημείωση: Στην πράξη αυτό παράλληλα σημαίνει ότι το Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο για την καθυστέρηση της πληρωμής, αφού σύμφωνα με θεμελιώδη νόμο του δημοσίου δικαίου, η «βεβαίωση» μίας οφειλής, γίνεται την ημέρα που λήγει το διάστημα που έχει στη διάθεσή του ο πολίτης για να προσφύγει κατά της πράξης καταλογισμού. Βέβαια, δε γνωρίζουμε εάν αυτό έχει ποτέ «δοκιμαστεί» στα δικαστήρια και συνεπώς δε γνωρίζουμε εάν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια του νομικού ακτιβισμού που ασκούμε, θα το δοκιμάσουμε με προσφυγή μέλους μας –το οποίο σκοπίμως δεν άνοιξε το λογαριασμό του στο taxis όλο αυτό το διάστημα- για να δούμε αν τελικά ισχύει η παραπάνω υπόθεση).

Συνεπώς, αν κάποιος επιθυμεί να υποβάλει προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ, σαφώς και μπορεί να το κάνει. Βεβαίως, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη, θα πρέπει, στο κείμενο της προσφυγής να αναφέρει το πότε έλαβε γνώση της «πράξης καταλογισμού» (δηλαδή του αρχείου που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο taxis το Υπουργείο Οικονομικών), καθώς επίσης και να επικαλεσθεί την παραπάνω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δηλαδή, θα ήταν σκόπιμο, στο τέλος του τμήματος όπου αναφέρονται οι λόγοι της προσφυγής, να προσθέσει και τις φράσεις:

1) Επειδή κατά την κοινοποίηση της ως άνω πράξης καταλογισμού δεν τηρήθηκαν οι οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες.

2) Επειδή σύμφωνα με την 443/2012 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα της προσφυγής.

3) Επειδή έλαβα γνώση του περιεχομένου της πράξης καταλογισμού μόλις την ….
(ημερομηνία που δηλώνει κάποιος ότι έλαβε γνώση του αρχείου που του στάλθηκε από το ΥΠΟΙΚ στο λογαριασμό του στο taxis).

Σημειώνουμε τη μεγάλη σημασία της κατάθεσης των προσφυγών. Δε γνωρίζουμε την τύχη τους, αφού ήδη ο αριθμός αυτών που έχουν κατατεθεί ξεπέρασε –κατά πολύ- κάθε προσδοκία (ενδεχόμενα να έχουν ξεπεράσει και τις 90.000). Τόσο μεγάλο αριθμό είναι πολύ δύσκολο να διαχειρισθεί το Υπουργείο των Οικονομικών. Γνωρίζουμε όμως ότι επικράτησε κλίμα «πανικού» στο Υπουργείο, αλλά και σε ολόκληρη την Κυβέρνηση. Και αυτό τελικά συνέβαλε σημαντικά σε όλη αυτή τη φιλολογία των ημερών για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Δεν πρέπει να μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Εμείς, με τις μικρές ή τις μεγάλες προσπάθειές μας θα προσδιορίσουμε το δικό μας μέλλον, αλλά και το μέλλον του τόπου μας!

http://www.forologoumenoi.gr/permalink/3152.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top