0

«Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Σερρών σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 21:30 στο γραφείο του συλλόγου με θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

1. Επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό
174/ 15-7-14 , 175/ 30-9-14 και 176/1-10-14 ( Εισηγ. Γ. Γραμματέας κ Μηλίγκα Κυριακή)

2. Εγκρίσεις εγγραφών νέων μελών.( Εισηγ. Πρόεδρος)

3. Εγκρίσεις δαπανών ( Εισηγ. Ταμίας κ Ρακιτζής Μάριος ).

4. Ενημέρωση για την δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Σερρών. Ορισμός υπευθύνου ( Εισηγ. Πρόεδρος).

5. Συνδιοργάνωση με την ΟΕΒΕΣΣ της 2ης σύσκεψης με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του τόπου μας με τα εξής θέματα :
α) Πάταξη παράνομων ελεύθερων επαγγελματιών
β) Πάταξη του παράνομου πλανόδιου εμπορίου ( Εισηγ. Α’ Αντ/δρος
Κουντουράς Νικόλαος)

6. Ορισμός εκπροσώπων , τακτικού και αναπληρωματικού , στην επιτροπή εργασίας της ΠΕΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 369/1989( ΦΕΚ Α΄164) ( Εισηγ. Γ. Γραμματέας Κυριακή Μηλίγκα)

Θέματα μελών του ΔΣ

7. Λευκή εβδομάδα ( Εισηγ. Μέλος ΔΣ κ. Κελλίδης Βασίλειος)
8. Συνάντηση με :
α) Δήμο Σερρών
β) Αντιπεριφερειαρχη κ. Μωυσιάδη Ιωάννη
γ) Πρόεδρο Επιμελητηρίου κ Μέγγλα Χρήστο
δ) Πρόεδρο αστικών λεωφορείων
( Εισηγ. Μέλος ΔΣ κ. Χατζηδημητρίου Δημήτριος )
9. Τροποποίηση των 7 Κυριακών ( Εισηγ. Μέλος ΔΣ κ. Χατζηδημητρίου Δημήτριος )
10. Επιτροπή εκκαθάρισης του μητρώου του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Σερρών ( Εισηγ. Μέλος ΔΣ κ. Κελλίδης Βασίλειος)
11. Ανακοινώσεις- Διάφορα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας


Μπαλίτης Ιωάννης Μηλίγκα Κυριακή

Τα μέλη

Α΄Αντ/δρος Κουντουράς Νικόλαος Β΄Αντ/δρος Πανταζής Δημήτριος

Ταμίας Ρακιτζής Μάριος Μέλος Λουτράδη Μαρίνα

Μέλος Κελλίδης Βασίλειος Μέλος Χ#Δημητρίου Δημήτριος

Μέλος Θεοχαρίδου Μαρία»


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top