0

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του προγράμματος τοπικής ιστορίας που υλοποιεί σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας σε κάθε επιστημονικό φορέα, ερευνητή, συγγραφέα, ιστορικό, μελετητή της τοπικής ιστορίας και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διαθέσει ιστορικό υλικό για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού Τοπικής Ιστορίας για χρήση από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε συνεργασία με τρία τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, (Ιστορίας & Εθνολογίας / Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Η Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την Φ.22.1/834/24-1-2014 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜ-Θ κ. Σάββα Μελισσόπουλου, αποτελούμενη από μέλη των ανωτέρω τμημάτων, σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, έχει αναλάβει την οργανωτική – επιστημονική εποπτεία της δράσης και την ανάπτυξη σχεδίων εκπαιδευτικής αξιοποίησης υλικού τοπικής ιστορίας.

Το παρασχεθέν υλικό προβλέπεται να έχει τη μορφή:

- Πρωτογενών πηγών, όπως μελέτες και τεκμήρια ιστορίας (φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα κ.ά.).

- Μελετών-δοκιμίων από διάφορα επιστημονικά πεδία (Ιστορία, Λαογραφία, Αρχαιολογία, Ανθρωπογεωγραφία, Δημογραφία κ.λπ.), που βασίζονται σε πρωτογενείς πηγές.

Το ιστορικό υλικό θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, οι οποίοι, μαζί με τις προδιαγραφές σύνταξης των δοκιμίων, βρίσκονται αναρτημένοι στον σύνδεσμο:

http://www.pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-13-34-50/topiki-istoria/2558-topiki-istoria

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το υλικό τους και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη φόρμα εξουσιοδότησης για τη χρήση και αξιοποίησή του, είτε ηλεκτρονικά (εάν πρόκειται για κείμενο ή σκαναρισμένο υλικό) στην ηλεκτρονική διεύθυνση topiki.istoria.amth@gmail.com ή μέσω ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου, ΤΚ 69100, Κομοτηνή, το αργότερο ως τις 15 Δεκεμβρίου 2014 (υπ” όψιν της Επιστημονικής Επιτροπής για την κρίση των εργασιών).

http://inkomotini.gr/η-τοπική-ιστορία-της-αμ-θ-στα-σχολεία/


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top