0

Με την υψηλή παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 25 Μαϊου 2023, στο Ζάππειο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης, το βιβλίο της εκπαιδευτικού Μαρίας Δήμου, με τίτλο «Η Πόλη όπως την κράτησα μέσα μου» (εκδόσεις Επίκεντρο).

Για το βιβλίο μίλησαν οι:

  • Κορνηλία Τσεβίκ – Μπαϊβερτιάν, φιλόλογος Ζαππείου
  • Χριστίνα Γκοβέση, φιλόλογος Ζαππείου
  • Ελένη Νιότη, Πρόεδρος Φιλοπτώχου Αδελφότητος Φερίκιοϊ
  • Γιάννης Γιγουρτσής, φιλόλογος – Συντονιστής Εκπαίδευσης.

Η ίδια η συγγραφέας μας λέει για το πόνημά της: 

«…Συναρμολογούσα ένα παζλ με πολλές παραστάσεις, που τις περισσότερες φορές ήταν αντιφατικές. Μάζευα όσα κομμάτια μπορούσα. Μάζευα εικόνες και στιγμές. Η ανατολή και η δύση, ο κοσμοπολιτισμός και η συντηρητικότητα, η θρησκευτική πίστη και η κοσμικότητα, το ιστορικό βάρος και η ελαφρότητα της στιγμής, το χθες και το σήμερα, όλες οι όψεις μιας και μοναδικής πόλης. Νόμιζα πως έτσι θα έκλεινα έναν έναν τους λογαριασμούς μου με την Πόλη, που λάτρεψα. Λογαριασμούς που εκείνη μου εξόφλησε και με το παραπάνω αλλά που εγώ ένιωθα πως μπορούσε να μου δώσει κι άλλο… Ακόμη και σήμερα νομίζω πως δεν έχω φύγει οριστικά. Πως όπου να ναι θα μπούμε στο αυτοκίνητο και με τον Συμεών θα φτάσουμε στην Πόλη, που θα είναι το σπίτι μας! Ευσεβείς πόθοι, αισιόδοξων ανθρώπων που αγαπούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα…».

Η Μα­ρία Δή­μου γεν­νή­θη­κε στην Κο­μο­τη­νή το 1965. Σπού­δα­σε αρ­χι­κά στη Ζω­σιμαία Παι­δα­γω­γι­κή Ακα­δη­μία και κα­τό­πιν στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα του ΔΠΘ. Υπη­ρε­τεί στη δη­μό­σια και μει­ο­νο­τι­κή εκ­παί­δευ­ση στη Θρά­κη και στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, όπου ζει τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Ασχο­λεί­ται με την το­πι­κή ιστο­ρία και έχει δη­μι­ουρ­γή­σει το εκ­παι­δευ­τι­κό παι­χνί­δι «Μια πό­λη, ένα πο­τά­μι, πολ­λές ιστο­ρί­ες» που έχει εκ­δώ­σει ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής. Έχει συμ­με­τά­σχει στην έκ­δο­ση του συλ­λο­γι­κού έρ­γου Aşrı Memleket του τουρ­κι­κού εκ­δο­τι­κού οίκου İletişim, με θέ­μα τη Θρά­κη. Επί­σης έχει συγ­γρά­ψει μα­ζί με τον σύ­ζυ­γό της Συ­με­ών Σολ­τα­ρίδη τη με­λέ­τη "Πα­λαι­ο­μου­σουλ­μά­νοι – Κε­μα­λι­κοί στη Δυ­τι­κή Θρά­κη" που κυ­κλο­φο­ρεί σε μορ­φή ebook.

https://fosfanariou.gr/index.php/2023/05/25/ecum-patr-stin-parousiasi-bibliou-tis-marias-dimou-gia-tin-poli/
Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top