0

Η ένταξη στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει πολλές παραμέτρους μέχρι να επιτευχθεί ο καλύτερος διακανονισμός. Σήμερα, η εφημερίδα «Απογευματινή» παρουσιάζει τα κυριότερα βήματα που επιτρέπουν στους οφειλέτες να βγάλουν από πάνω τους σημαντικό μέρος αυτών των χρειών.

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι σημαντικές. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό δίδεται η ευχέρεια ρύθμισης δανείων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών:

 • Προς Δημόσιο. Διαγραφή έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.
 • Προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Έως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων.

Προϋποθέσεις

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ. Πλέον ισχύει η υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης μιας πρότασης ρύθμισης. Δηλαδή, τόσο οι οφειλέτες όσο και οι πιστωτές υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που δημιουργεί αυτόματα ο αλγόριθμος.
 • ΑΡΝΗΣΗ. Αν υπάρξει άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων στην πρόταση ρύθμισης, θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και θέσεις που αφορούν τον κάθε οφειλέτη.
 • ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα ένταξης για μία μόνο οφειλή. Δηλαδή καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ακόμη και με μοναδική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ, όπως τα περισσότερα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να σώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στην πρόταση ρύθμισης που προτείνεται. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον οφειλέτη και υπό προϋποθέσεις.
 • ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ. Μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ρύθμιση οφειλών.
 • ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΟΤΑ. Εντάσσονται και χρέη υπέρ τρίτων όπως προς δήμους.
 • ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Στην όλη εξέλιξη της ρύθμισης ισχύει η συναίνεση των μικροπιστωτών για τη ρύθμιση, όταν δεν υπάρχει εξασφάλιση. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Υφίσταται πλέον τροποποίηση της όλης διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς ώστε να κινηθεί γρηγορότερα η ρύθμιση.
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΚΩΝ. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ισχύει διαγραφή 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, αν προεξοφληθούν άμεσα.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. Εδώ έχουμε θετική εξέλιξη, με μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό. Το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο είναι 3% σταθερό από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες, όπως ήταν μέχρι σήμερα.
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ. Με τη ρύθμιση έρχεται βεβαίωση οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

Σε δόσεις

Το υπόλοιπο χρέος μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟ. Οι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 240 δόσεις.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ. Όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής ως εξής:

 • Σε 420 δόσεις για φυσικά πρόσωπα σε χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια.
 • Σε 240 δόσεις για φυσικά πρόσωπα σε χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια. Επίσης, οι 240 δόσεις ισχύουν και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια.
 • Σε 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

https://www.powergame.gr/ikonomia/421872/h-diagrafi-xreon-ston-exodikastiko-michanismo/


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top