0

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ «ΕΚΤΑΚΤΕΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

Η δημοτική παράταξη «‘Όραμα Αναγέννησης» για όσα δήλωσε ο Οντέρ Μουμίν δήμαρχος Ιάσμου στις 17/1/2023 ανακοινώνει τα εξής:

Την Πέμπτη 12/1/2023 μας απέστειλε η πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ιάσμου πρόσκληση με δύο θέματα συζήτησης για την Παρασκευή 13/1/2023, δια περιφοράς και τηλεφωνικά. Διαμηνύσαμε ότι είναι απαράδεκτος ο τρόπος αυτός συνεδρίασης καθώς θα μπορούσε να γίνει συζήτηση των θεμάτων δια ζώσης.

Επιπλέον σημειώσαμε ότι και οι δύο εισηγήσεις ήταν επιεικώς απαράδεκτες. 

Στο πρώτο θέμα (του ορισμού αναπληρωτή ταμία) ήταν ψευδής η εισήγηση καθώς ο υπάλληλος Δεληγιαννίδης Αλέξανδρος με την υπ αριθ 1328/16-12-2022 απόφαση του δημάρχου βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής εργασίας με αόριστη και κατασκευασμένη από το δήμαρχο αβάσιμη κατηγορία, της οποίας η ισχύς αίρεται ένα μήνα μετά την δημοσίευση της εφόσον δεν αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κατά την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν.3584/2007  «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας». Η εισήγηση απέκρυπτε τα παραπάνω. Αφού θα αίρονταν αυτοδίκαια η θέση σε αργία του αναπληρωτή την Δευτέρα 16/1/2023 δεν συνέτρεχε να συζητάμε την αντικατάστασή του στις 13.1.2023 και ημέρα Παρασκευή. Σημειωτέον ότι τα ονόματα της Ταμία του Δήμου και του Αναπληρωτή της μέχρι σήμερα απουσιάζουν από την απόφαση ορισμού καθηκόντων που εξέδωσε ο ίδιος ο δήμαρχος στις 9/1/2013. Όπως απουσιάζουν και άλλα επτά ονόματα υπαλλήλων!

Η δεύτερη εισήγηση υπήρξε επίσης απαράδεκτη ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα της, καθώς αναφερόμενοι στην εισήγηση σύμβουλοι έχουν εδώ και πολύ καιρό υποβάλει την παραίτησή τους, οπότε εάν συνέτρεχε ο επείγοντας λόγος αντικατάστασής τους θα είχε εισέλθει ως θέμα συζήτησης η αντικατάστασή τους πολύ νωρίτερα. 

Αφού η πλειοψηφία του Συμβουλίου τόνισε με έμφαση ότι τα θέματα πρέπει να έρθουν προς συζήτηση δια ζώσης, στις 16/1/2023 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου απέστειλε νέα πρόσκληση χωρίς εισηγήσεις αυτή τη φορά για δια περιφοράς τηλεφωνική συνεδρίαση στις 17/1/2023. Τα προς συζήτηση θέματα ήταν 1.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2023 και εφεξής, ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών για την Τράπεζα της Ελλάδας για το έτος 2023 και εφεξής και ορισμός αρμόδιου για την δήλωση ορισμού υπευθύνου. 2.Ορισμός προέδρων στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: α) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης» και β) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης» για την εκταμίευση ποσών προς κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών γ) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) και δ) Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιάσμου» για την άμεση πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων.

Και στα δύο θέματα δεν μπορούσαν καν για αντικειμενικούς λόγους να συζητηθούν. Γεγονός που γνώριζαν τόσο αυτή που απέστειλε την πρόσκληση όσο και αυτός που την έβαλε να την στείλει.

Ποιος θα εξουσιοδοτηθεί ως Ταμίας αφού δεν είναι καν γνωστό σήμερα ποιος εκ των υπαλλήλων έχει αυτή την ιδιότητα. Την έχουν οι νόμιμα ορισθέντες υπάλληλοι τους οποίους ανέστειλε τα καθήκοντα κατά παράβαση καθήκοντός του κατασκευάζοντας εναντίον τους ψευδείς κατηγορίες ή οι υπάλληλοι που όρισε στις 9/1/2023 να ασκούν καθήκοντα Ταμία πάλι κατά παράβαση των καθηκόντων του (καθότι η μία είναι υπάλληλος ΚΕΠ και ο άλλος καμία σχέση δεν έχει με τη λειτουργία του Ταμείου); Κι αυτό θα αποτελούσε αντικείμενο τηλεφωνικής διαπραγμάτευσης; 

Το ίδιο συνέβαινε και στο δεύτερο θέμα. Δεν αναφέρονταν πουθενά τα ονόματα αυτών που επιθυμεί να διορίσει η νυν δημοτική αρχή στη θέση του Προέδρου. 

Αντικειμενικά συνεπώς ήταν αδύνατη η δια περιφοράς «συζήτηση» κατά την οποία είναι δυνατό να ψηφίζει κανείς με μονολεκτικές απαντήσεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Συνεπώς όλα όσα ανέφερε ο δήμαρχος της μειοψηφίας εναντίον των συμβούλων που ψήφισαν να μην γίνει η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι ψευδέστατα και κακοήθη. Μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε τέτοια ο κος Οντέρ. Το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει ούτε για να δίνει άλλοθι στην ανικανότητα τη δική του και των συνεργατών του, ούτε για να θεραπεύει τις παρανομίες τους. Υπάρχει για να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα θέματα που σύννομα εισέρχονται προς συζήτηση, αρνούμενο να υποκύψει στους εκβιασμούς της διοίκησης του Δήμου που μέρα με την ημέρα αποδεικνύεται όχι απλά κατώτερη των περιστάσεων αλλά ένα συρφετό ανίκανων που τους ενώνει μόνο η μηνιαία αντιμισθία.

Τέλος για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης που έχει εφεύρει ο δήμαρχος της μειοψηφίας για να σπιλώσει τους πολιτικούς αντιπάλους του, πράγματι το λόγο έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Που μπορεί να αργεί, αλλά σίγουρα θα ασχοληθεί με τις κατασκευασμένες κατηγορίες μιάς ανίκανης διοίκησης που παραπαίει ανάμεσα στην παρανομία και την παράνοια.

Ίασμος, 19/1/2023

Για την παράταξη «Όραμα Αναγέννησης»

Κυριάκος Αμούτζας

*

Για την ορθότερη ενημέρωση του κοινού, συμπληρώνουμε πως το παραπάνω δελτίο τύπου ήταν η απάντηση στο βίντεο που δημοσίευσε ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν πριν δύο ημέρες, καταγγέλλοντας την αντιπολίτευση του Δήμου Ιάσμου για τις δυσλειτουργίες στις δημοτικές δομές και επαναλαμβάνοντας τα περί "εγκληματικών οργανώσεων" ΕΥΡ-ΑΚΗ και ΑΜΚΑ.

https://www.facebook.com/onter.moumin/posts/pfbid0v2Dyawmpx5zk4pPfyDK5TKUuju6zDpEhyeUxeZTSVyoV6Wvig5CkmQua33juT5hfl


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top