0

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης; -Θα είναι δωρεάν; -Τι θα προσφέρει στον πολίτη; -Δείτε όλες τις απαντήσεις για τον νέο θεσμό

Ο προσωπικός γιατρός για κάθε πολίτη στη χώρα, είναι πλέον γεγονός.  Ο γιατρός θα επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη, θα είναι είτε γιατρός του ΕΣΥ, είτε ιδιώτης, είτε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, είτε γιατρός που υπηρετεί σε μονάδες και Κέντρα Υγείας της ΠΦΥ.

1. Τι αλλαγές φέρνει ο προσωπικός γιατρός;

Η έλλειψη προσωπικού ιατρού σήμερα είναι η αιτία της μαζικής προσέλευσης στα νοσοκομεία που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος και ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Τέσσερις στους δέκα προσερχόμενους στις εφημερίες των νοσοκομείων έχουν πρόβλημα που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τους γιατρούς της ΠΦΥ. Ο προσωπικός γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας.

Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Ο προσωπικός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

2. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να έχει προσωπικό γιατρό;

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα από τους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προσωπικοί ιατροί στην περιοχή που διαμένει. Μπορεί να είναι ιατροί Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ, συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες ιατροί. Επίσης, αν βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν ιατροί, θα μπορεί να επιλέξει και ιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύεται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

3. Ο προσωπικός ιατρος θα είναι δωρεάν;

Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού που έχουν επιλέξει. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν.

4. Ποιοι μπορεί να είναι προσωπικοί ιατροί;

Ο προσωπικός ιατρός μπορεί να είναι α) ο ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Το.Μ.Υ. και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό, β) ο ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό (οικογενειακοί γιατροί) γ) ο ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με εγγεγραμμένο πληθυσμό, αλλά και ιδιώτες ιατροί. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Σε αυτήν την περίπτωση δύναται οι ιατροί αυτοί να είναι και ιδιώτες ιατροί.

5. Τι θα προσφέρει στον πολίτη ο προσωπικός γιατρός;

Ο προσωπικός ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι:

α) διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και τον συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς.

β) υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας.

γ) εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.

δ) κατεύθυνση των ασθενών σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.

ε) δημιουργία και τήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της φροντίδας.

Ο προσωπικός ιατρός δεν εμποδίζει τον πολίτη να πάει απευθείας σε ειδικούς ιατρούς και οι ειδικοί ιατροί μπορούν και αυτοί να παραπέμπουν τον πολίτη στα Νοσοκομεία, όπως και ο προσωπικός ιατρός.

6. Τι σημαίνει για τον πολίτη ότι οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα παρέχονται από ιδιώτες;

Οι υπηρεσίες ΠΦΥ για πάρα πολλά χρόνια υποφέρουν από δραματικές ελλείψεις προσωπικούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού πληρώνει για στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας όπως επισκέψεις στο γιατρό. Με το νομοσχέδιο το σύστημα της ΠΦΥ εντάσσει στο δυναμικό του και ιδιώτες ιατρούς και ιδιώτες παρόχους με διαφανείς συμβάσεις έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ιατρούς και υπηρεσιες. Έτσι οι δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες παρόχους Π.Φ.Υ., Πολυϊατρεία και ιδιώτες ιατρούς για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας των δημοσίων μονάδων ΠΦΥ και με τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης

7. Στην Περιφέρεια θα βρίσκει πιο εύκολα ο πολίτης γιατρό;

Η απόφαση μας να ενώσουμε τις υγειονομικές δυνάμεις της χώρας κρατικές και ιδιωτικές σε ένα πιο μεγάλο και πραγματικά Εθνικό σύστημα υγείας γίνεται κυρίως για να καλύψουμε το μεγάλο έλλειμμα ιατρών και υπηρεσιών που μαστίζει την ελληνική περιφέρεια. Σταθερή μας επιδίωξη να έχουν πρόσβαση σε γιατρό όλοι οι πολίτες της ελληνικής Περιφέρειας. Με το νομοσχέδιο καλύπτονται τα κενά του ΕΣΥ με επιπλέον προσλήψεις και συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς. Όσοι ιατροί συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ παρέχουν και υπηρεσίες στο ΕΣΥ, όταν απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα κενά του ΕΣΥ, αυξάνονται οι ιατροί και βελτιώνεται η πρόσβαση του πολίτη στις υγειονομικές δομές.

8. Σε περιοχές που υπάρχουν κενά και ελλείψεις στο ΕΣΥ θα γίνουν προσλήψεις;

Φυσικά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί μόνο για το 2022 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών, 910 λοιπού προσωπικού και 700 ιατρών, ενώ εκκρεμούν και οι προκηρύξεις για τις θέσεις των ΤΟΜΥ. Όπου έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων ή άκαρπη η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων τα κενά θα καλυφθούν με ιδιώτες ιατρούς. Οι ιδιώτες ιατροί, αλλά και οι ιδιώτες πάροχοι δύνανται να συμβάλλονται με δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την κάλυψη αναγκών του. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε Μονάδες Υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή οι ίδιοι είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς σε παντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και οι ιδιώτες ιατροί που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναλαμβάνουν μέσω των ως άνω συμβάσεων την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε περιοχές και σε ειδικότητες που υπάρχουν διαπιστωμένες ελλείψεις του Ε.Σ.Υ., εφόσον τους ζητηθεί. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται με μερική απασχόληση. Ομοίως Ιδιώτες Πάροχοι, όπως δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κλινικές, που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις δομές τους για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. όταν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες.

9. Γιατί οι ασθενείς να επιλέξουν τα απογευματινά χειρουργεία;

Με τα απογευματινά χειρουργεία ο ασθενής θα έχει μια επιπλέον οικονομικότερη επιλογή από τις ιδιωτικές κλινικές, χωρίς να θίγεται καθόλου η πρωινή λίστα των χειρουργείων του ΕΣΥ. Ο ιατρός θα έχει επιπλέον οφέλη και συνολικά το προσωπικό -νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό- ενώ και το νοσοκομείο θα έχει έσοδα που θα τα χρησιμοποιεί το ίδιο επιστρέφοντας αυτά τα χρήματα στους πολίτες βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να επιλέγει ιατρό του δημόσιου συστήματος. Οι μόνοι που χάνουν από τα απογευματινά χειρουργεία είναι οι ιδιώτες πάροχοι που θα δουν ένα ανταγωνιστικό και ισχυρό δημόσιο σύστημα. Τα απογευματινά χειρουργεία τα θέλουν όσοι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πολίτη και του ΕΣΥ και δεν τα θέλουν όσοι επιθυμούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ιδιωτικών κλινικών για παραπάνω κέρδη. Με πολύ λιγότερο κόστος από ότι στον ιδιωτικό τομέα οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα απογευματινά χειρουργεία κοστολογημένα με μικρό κόστος. Το εγχείρημα αυτό θα οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μην διαταραχτεί η κανονική λειτουργία των νοσοκομείων, να μην υπάρχουν λίστες αναμονής και να εξυπηρετείται μόνο ο στόχος της διεύρυνσης των επιλογών των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

10. Τι αλλάζει στην κατ οίκον νοσηλεία;

Καθιερώνεται, αναπτύσσεται και οργανώνεται η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) με παροχή σε πολίτες στην οικία τους υπηρεσιών και φροντίδας υγείας από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Ειδικές Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της Κ.Ο.Ν. και για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας. Παράλληλα εντάσσεται η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα η οποία παρέχεται από τις δημόσιες δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο ΕΣΥ, από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στις οποίες λειτουργούν οδοντιατρεία, καθώς και από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία. Η πρωτοβουλία μας αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αφορά πολλούς πολίτες που δεν έχουν λόγο να νοσηλεύονται αλλά είναι ανάγκη να παίρνουν ποιοτική φροντίδα στο σπίτι τους.

11. Σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα του ΕΣΥ σε ιδιώτες και η ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της αγοράς υπέρ των μεγάλων επιχειρηματιών υγείας. Τι απαντάτε?

Η διαχρονική εμμονή της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ για ένα ΕΣΥ στενά κρατικό, με πολλές ελλείψεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που έχει καταδικάσει τους πολίτες κυρίως της περιφέρειας κα της νησιωτικής χώρας σε δραματικές ελλείψεις υπηρεσιών πρέπει να λάβει τέλος. Θα αξιοποιήσουμε ιδιώτες ιατρούς και ιδιωτικές δομές υπηρεσιών υγείας για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Αγοράζουμε υπηρεσίες υγείας από ιδιώτες για τους πολίτες. Χωρίς ιδεοληψίες και αγκυλώσεις. Οι πραγματικοί υποστηρικτές του ιδιωτικού τομέα υγείας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδεοληψίες του που στερούν από τους πολίτες υπηρεσίες και τους αναγκάζουν να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας από την τσέπη τους.

12. Τελικά τι αποτελέσματα περιμένετε να έχει αυτή η παρέμβαση;

Ενώνουμε τις δυνάμεις υγείας της χώρας προς όφελος των πολιτών. Καλύπτουμε τα κενά, προσφέρουμε επιλογές για γιατρούς και υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες. Δυναμώνουμε το ΕΣΥ και δίνουμε επιλογές εντός του Δημοσίου Συστήματος Υγείας ανταγωνιστικές προς τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος μας όλοι οι πολίτες να έχουν τον προσωπικό ιατρό τους, οι δημόσιες δομές να αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στον πολίτη να είναι ποιοτικές.

13. Τι αλλάζει στον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε γνήσιο ασφαλιστικό φορέα και αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Εφαρμόζονται πολιτικές real time ελέγχου για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των ασφαλισμένων και οι ιδιώτες πάροχοι οφείλουν να πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια

14. Πως ευνοείται ο πολίτης από αυτήν την αλλαγή του ΕΟΠΥΥ

Τα χρήματα που εξοικονομούνται από τον real time έλεγχο επιστρέφουν σε παροχές στους ασφαλισμένους και η αναβάθμιση της ποιότητας των παροχών μέσω των ποιοτικών δεικτών διασφαλίζει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους.

15. Τελικά πως ενισχύετε το ΕΣΥ;

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διασφαλίσει από το ταμείο ανάκαμψης 1,5 δς ευρώ για το ΕΣΥ. Θα ενισχυθούν με 350 εκ. τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για κτηριακές υποδομές, 250 εκ. τα Κέντρα υγείας, 220 εκ. όλες οι δομές για ψηφιακή αναβάθμιση. Παράλληλα προβλέπονται 270 εκ. για προληπτικές εξετάσεις και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις 6.000 ατόμων. Θεσμοθετείται ο προσωπικός ιατρός, αναβαθμίζονται οι δομές, αναπτύσσεται η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εκσυγχρονίζεται ο ΕΟΠΥΥ.

https://www.protothema.gr/greece/article/1239351/prosopikos-giatros-15-erotiseis-kai-oi-apadiseis-tous-ola-osa-prepei-na-gnorizoume/

Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας: Ισχυρό κίνητρο στους γιατρούς από το υπουργείο Υγείας

Από 20 έως 40 ευρώ η μηνιαία αποζημίωση για κάθε πολίτη που θα αναλάβει ο προσωπικός γιατρός

Ισχυρό κίνητρο στους γιατρούς για να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι διατεθειμένο να δώσει το υπουργείο Υγείας. Οπως ανέφερε χθες ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του σχεδίου νόμου «Γιατρός για όλους», η μηνιαία αποζημίωση ενός προσωπικού γιατρού θα κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ για κάθε πολίτη τον οποίο θα αναλάβει να παρακολουθεί. Με δεδομένο ότι σε κάθε προσωπικό γιατρό θα μπορούν να εγγραφούν έως 2.000 πολίτες, αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία αμοιβή ενός προσωπικού γιατρού θα μπορεί να φθάσει –στην ακραία περίπτωση που «πιάσει» το ανώτατο όριο των εγγεγραμμένων και αναλάβει μόνο ασθενείς με προβλήματα υγείας που χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση– ακόμα και σε 8.000 ευρώ.

Το ακριβές ύψος της κατά κεφαλήν αποζημίωσης θα εξαρτάται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που παρακολουθεί ο προσωπικός γιατρός, όπως η ηλικία και η κατάσταση της υγείας. Για παράδειγμα, με 40 ευρώ θα αμείβεται ο προσωπικός γιατρός για τον κάθε εγγεγραμμένο μεγάλης ηλικίας και με σοβαρά προβλήματα υγείας που εκ των πραγμάτων θα χρειάζεται συχνή φροντίδα, ενώ με 20 ευρώ θα αμείβεται για το κάθε νέο και υγιές άτομο το οποίο θα παρακολουθεί. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά οι γιατροί του ΕΣΥ που θα αναλάβουν καθήκοντα προσωπικού γιατρού θα αποζημιώνονται με τον μισθό που λαμβάνουν ούτως ή άλλως από το Δημόσιο για 1.500 εγγεγραμμένους πολίτες και για τους υπόλοιπους 500 θα αμείβονται κατά κεφαλήν. Η ακριβής διαβάθμιση της κατά κεφαλήν αμοιβής του προσωπικού γιατρού θα προκύψει έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και θα περιγραφεί με υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι ο νέος τρόπος αμοιβής του προσωπικού γιατρού θα λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε ο ίδιος ο γιατρός να θέλει να αναλάβει όσο περισσότερους πολίτες γίνεται. Σημειώνεται ότι σήμερα κάθε οικογενειακός γιατρός λαμβάνει 2.000 ευρώ μηνιαίως.

https://www.kathimerini.gr/society/561854086/systima-protovathmias-frontidas-ischyro-kinitro-stoys-giatroys-apo-to-yp-ygeias/

Ο προσωπικός γιατρός μπαίνει στη ζωή μας – Από τον Ιούλιο η επιλογή

Το σχετικό σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μηνός και θα εφαρμοστεί πλήρως από τις αρχές του 2023

Από τις αρχές του 2023 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού στη χώρα μας. Το σχετικό σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μηνός. Εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίσουν ακριβώς τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού γιατρού και θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για την ενθάρρυνση των πολιτών να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό, τον τρόπο εγγραφής και τις αμοιβές των γιατρών και το καθηκοντολόγιό τους, και θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων με τους υποψήφιους προσωπικούς γιατρούς. Εν συνεχεία, κατ’ εκτίμηση τον Ιούλιο, θα κληθούν οι πολίτες να επιλέξουν τον προσωπικό τους γιατρό και να εγγραφούν στη λίστα όσων αυτός θα παρακολουθεί.

Στο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού γιατρού αναφέρθηκαν χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, που παρουσίασαν το σχέδιο νόμου «Γιατρός για όλους», το οποίο κατατέθηκε προχθές στη Βουλή. Με το νέο σύστημα ο κάθε ενήλικος πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα, όπως πρόληψη ασθενειών, διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, υποστήριξη και καθοδήγηση στο σύστημα υγείας, με παραπομπή, εφόσον χρειάζεται, σε ειδικό γιατρό ή για νοσηλεία. Ρόλο προσωπικού γιατρού θα αναλάβουν παθολόγοι και γενικοί – οικογενειακοί γιατροί των κέντρων υγείας, των ΤΟΜΥ και άλλων δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας –σύμφωνα με το υπουργείο, 2.800 γιατροί των κέντρων υγείας μπορούν να αναλάβουν ρόλο προσωπικού γιατρού– και ιδιώτες γιατροί. Για πολίτες με χρόνιες παθήσεις δύνανται να ορίζονται προσωπικοί γιατροί και γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Παραδείγματος χάριν, ένα άτομο με καρδιαγγειακή πάθηση μπορεί να έχει ως προσωπικό γιατρό έναν καρδιολόγο.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων για την εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό γιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών (από τον προσωπικό γιατρό σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας) και το οποίο θα αφορά, μεταξύ άλλων, μικρότερη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη αλλά και πράξεις που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον αυτές διενεργούνται κατόπιν παραπομπής από τον προσωπικό γιατρό, καθώς και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε νοσοκομείο για μη επείγοντα προβλήματα υγείας. Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ο προσωπικός ιατρός δεν εμποδίζει τον πολίτη να πάει απευθείας σε ειδικό γιατρό, και οι ειδικοί ιατροί μπορούν και αυτοί να παραπέμπουν τον πολίτη στα νοσοκομεία, αφού επικοινωνήσουν και ενημερώσουν τον προσωπικό ιατρό.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στις προηγούμενες απόπειρες που έγιναν για την εφαρμογή ενός συστήματος προσωπικού – οικογενειακού γιατρού, σημειώνοντας ότι η αποτυχία τους σχετίζεται με το ότι δεν εξηγήθηκε στους πολίτες το όφελος αυτής της παρέμβασης και ότι δεν «αγκαλιάστηκε» από τον ιατρικό κόσμο, κάτι που ευελπιστεί το υπουργείο να αλλάξει, δίνοντας μισθολογικά κίνητρα στους γιατρούς που θα συμμετέχουν. Ετσι, ο κάθε προσωπικός γιατρός θα μπορεί να παρακολουθεί έως 2.000 εγγεγραμμένους πολίτες, θα αποζημιώνεται κατά κεφαλήν και, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «οι αποδοχές του θα είναι κατ’ ελάχιστον διπλάσιες από αυτές που λαμβάνει σήμερα».

Υπενθυμίζεται ότι οι οικογενειακοί γιατροί –συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ– αμείβονται με 2.000 ευρώ μηνιαίως. Οι γιατροί του ΕΣΥ που θα αναλάβουν ρόλο προσωπικού γιατρού θα αποζημιώνονται επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν έως 1.500 εγγεγραμμένους πολίτες, για τους υπόλοιπους 500 που θα αναλάβουν να παρακολουθούν με τον ίδιο τρόπο με τους ιδιώτες.

Μητρώο Εγκαυματιών

Τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών – θυμάτων από οποιαδήποτε αιτία εγκαύματος, συμπεριλαμβανομένων και των εγκληματικών ενεργειών, προς τους οποίους παρέχεται κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ για κάθε είδους υγειονομικό υλικό που χρειάζονται για τη θεραπεία τους, προβλέπει το σχέδιο νόμου «Γιατρός για όλους» του υπουργείου Υγείας. Οπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, το μητρώο εγκαυματιών από δασικές πυρκαγιές μετατρέπεται σε Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών. Σε αυτό εντάσσονται εγκαυματίες από ατύχημα, δασική ή αστική πυρκαγιά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πρόκλησης εγκαύματος κάθε τύπου (θερμικό, χημικό, ηλεκτρικό, από ακτινοβολία). Περιλαμβάνονται και τα θύματα εγκληματικών ενεργειών για τα οποία υπάρχει σχετική δικογραφία. Ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά και αναπλαστικά σκευάσματα, επιθέματα, ελαστικά και πιεστικά ενδύματα, πιεστική μάσκα προσώπου – νάρθηκα, κατ’ οίκον νοσηλεία και λοιπές θεραπείες και επεμβάσεις για την αποκατάστασή τους.

https://www.kathimerini.gr/society/561841300/o-prosopikos-giatros-mpainei-sti-zoi-mas-apo-ton-ioylio-i-epilogi/


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top