0

«Ο λόγος της έφεσης πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει και εν όψει της επικείμενης βλάβης του αιτούντος από την άμεση ισχύ της προσβαλλόμενης απόφασης» το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκρινε πως πρέπει να ανασταλεί ο πλειστηριασμός.

Τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης επικαλέστηκε πολίτης, ζητώντας να παγώσουν μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του, που έχει προσδιοριστεί για τον Απρίλιο του 2022, οι πλειστηριασμοί της ακίνητης περιουσίας του.

Ο ίδιος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση και είχαν προσδιοριστεί οι δόσεις που έπρεπε να καταβάλλει, αλλά παράλληλα με τη δικαστική απόφαση είχε διαταχθεί η «ελεύθερη εκποίηση από την ορισθείσα εκκαθαρίστρια εντός τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της των αναλυτικώς περιγραφόμενων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο συγκεκριμένος πολίτης είχε καταθέσει αίτηση το 2014 για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη. Το 2018 εκδόθηκε η απόφαση και άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία – όπως αναφέρεται – έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 8.4.2022 και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Αθηνών «προϋποθέσεις αναστολής αποτελούν ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης από την άμεση εκδήλωση των εννόμων συνεπειών της απόφασης και η κρίση περί της βασιμότητας της ασκηθείσας έφεσης». Βάσει αυτών και με τα στοιχεία που παρατέθηκαν έκρινε πως πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή του οφειλέτη.

Ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης

«Βάσει των ανωτέρω και επικαλούμενος κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, ζητεί να διαταχθούν τα παρακάτω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της έφεσης του: α) η αναστολή της διάταξης της εκκαλουμένης περί εκποίησης των ακινήτων του που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή και β) η αποχή της εκκαθαρίστριας από οποιαδήποτε πράξη εκποίησης των ακινήτων του που αναλυτικά περιγράφονται στην εκκαλουμένη» επισημαίνει μεταξύ άλλων το Ειρηνοδικείο.

Και η απόφαση αναφέρει: «Συνεπώς, εφόσον ο λόγος της έφεσης πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει και εν όψει της επικείμενης βλάβης του αιτούντος από την άμεση ισχύ της προσβαλλόμενης απόφασης που συνίσταται στην ενδεχόμενη απώλεια της ως άνω ακίνητης περιουσίας του, η οποία δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, απορριπτόμενου ως ουσιαστικά αβασίμου του περί αντιθέτου ισχυρισμού».

Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών επισημαίνει πως «πρέπει η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ανασταλεί η διάταξη της εκκαλουμένης περί εκποίησης των ακινήτων του αιτούντος που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13.9.2018 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσης του αιτούντος».

Για τους λόγους αυτούς, η απόφαση του Ειρηνοδικείου «διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 6090/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία-Ν.3869/2010) ως προς την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων του αιτούντος… μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13.9.2018 και απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφεσης του αιτούντος, με αριθμό κατάθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ./2018 και αριθμό κατάθεσης και προσδιορισμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ./2018, κατά της με αριθμό 6090/2018 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας – ν. 3869/2010 του Δικαστηρίου τούτου».

Τα επιχειρήματα για μη εκποίηση ακινήτων

Ο οφειλέτης ανέφερε πως η εκποίηση των ακινήτων του δεν θα προχωρήσει δεδομένου ότι δεν έχει πλήρη δικαιώματα σε αυτά και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δυνατότητα να αποκομίσουν κάποια οφέλη. Σε αυτό συνηγόρησε και η απόφαση του δικαστηρίου όπου αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία του προσφεύγοντος, που ήταν να τεθούν υπό πλειστηριασμό:

«Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει, αφού το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, στο Αιγάλεω Αττικής δεν αναμένεται να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρεται προς εκποίηση μόνο το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας γεγονός που αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους υποψήφιους αγοραστές, αφού η ηλικία της επικαρπώτριας-μητέρας του αιτούντος (έτος γέννησης 1947) δεν είναι αρκετά προχωρημένη, οπότε δεν αναμένεται η απόσβεση της επικαρπίας εντός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος. Επίσης, το ποσοστό συγκυριότητας του αιτούντος (1/2 εξ αδιαιρέτου) επί της κάθετης ιδιοκτησίας, επιφανείας 286 τ.μ., μετά της επ’ αυτής ισόγειας οικείας επιφανείας 45 τ.μ., ευρισκόμενης στη συνοικία «.» του Νομού Χανίων Κρήτης, λόγω της παλαιότητας του κτίσματος (2004) και του γεγονότος ότι ο αιτών δεν είναι αποκλειστικός κύριος δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (έξοδα δημοσιεύσεων, αμοιβή εκκαθαριστή κ.λπ.)».

ΠΗΓΗ: http://www.dsanet.gr/1024x768.htm

https://www.dikastiko.gr/eidhsh/apofasi-stathmos-gia-tin-ekpoiisi-akiniton-vazei-freno-stis-trapezes-mechri-tin-ekdikasi-tis-efesis-toy-ofeileti/


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top