0

Το Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Χρονίων Παθήσεων Δράμας» στο πλαίσιο του Ε.Π. [«Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας: 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ»] ξεκκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021 τη λειτουργία και των  τριών (3)  Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  (ΣΥΔ), για Άτομα με Αναπηρίες από 18 ετών και άνω, μετά  την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ωφελούμενωναπό την αρμόδια Διεπιστημονική Ομάδα του Παραρτήματος.

Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη και ανέλαβαν ήδη καθήκοντα δεκαοκτώ (18) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ύστερα από  την  αριθ. ΣΟΧ 01/2020 και με αριθ. πρωτ: 4373/05-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΟΞΧΘ-ΤΔ5) Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, που θα στελεχώσουν τις τρεις (3) Σ.Υ.Δ. για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top