0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25210 22818

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Δοικητής 25210 22242

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 33333

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διοικητής 25210 32430

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 31111

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διοικητής 25210  22340

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210  23333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ

Διοικητής 25210   66925

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 66920

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διοικητής 25230 22211

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25230 25500

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διοικητής   25240 22103

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25240 22103

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Διοικητής 25220 22208  

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25220 22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

Διοικητής 25210 91203 

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25210 91203

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διοικητής 25230 23501   

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25230 23500 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διοικητής 25240 22033  

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25240 22208, 25240 22566

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 2510 622200

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διοικητής    2510 622240

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622243,2510 622274

TMHMA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διοικητής    2510 622253

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622263 , 2510 622264

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διοικητής    2510 622225

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622230

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής    25920 23333

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25920 23100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑΣΟΥ

Διοικητής    25930 22122

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25930 22500

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής    25910 23333

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25910 22200

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διοικητής    2510 316854

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 316205

Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25910 47300

Διοικητής    25910 53094

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25910 47300

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2510 622273, 2510 622243

Α.Σ. Ορφανίου 25920 41111

Α.Σ. Νέας Περάμου 25940 21111 

Α.Σ. Λιμεναρίων Καβάλας 25930 51111 

Θερινός Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Θάσου 25930 23111

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25410 84100 , 25410 83200

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής    25410 84110

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84116

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής    25410 84130

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84138 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής    25410 84120

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 84125 ,25410 84126

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

Διοικητής    25410 81222

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25410 81133

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ

Διοικητής    25440 84718

Γραμματεία 25440 84721

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΥ

Διοικητής    25440 24430

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25440 22122

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής    25420 22411

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25420 22100 

Α.Σ. Αβδηρών Ξάνθης 25410 51222  

Α.Σ. Ευλάλου 25410 41222

Α.Σ. Σέλερου 25410 31188

Α.Σ. Μύκης Ξάνθης 25440 22217

Α.Σ. Λειβαδιτίου Ξάνθης 25420 68271

Μεθοριακό Σημείο Αγίου Κωνσταντίνου Ξάνθης (Ε/Β/ Σύνορα)  25440 24430

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25310 81000 ,

25310 83257 , 25310 22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διοικητής    25310 83210

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83201

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διοικητής    25310 83230

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83275

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διοικητής    25310 83220

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 83215

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΠΩΝ

Διοικητής    25320 22000

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25320 22100 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ

Διοικητής    25310 61602

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25310 61202

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΣΜΟΥ

Διοικητής    25340 24701 

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25340 24700

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΑΠΩΝ

Διοικητής    25320 23665

Αξιωματικός Υπηρεσίας  25320 23670

Α.Σ. Ιάσμου 25340 22251

Α.Σ. Ν. Καλλίστης 25350 21201

Α.Σ. Ξυλαγάνης Ροδόπης 25330 22203

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 25510 66100

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διευθυντής 25510 66210,25510 37520

Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 25510 66250,25510 83456,25510 66252

Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας 25510 66260,25510 83457

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής  25510 66290

Γραμματεία 25510 66293

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής  25510 66310

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 66300,25510 66340

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής  25510 66390,25510 37111

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 66397

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ

Διοικητής  25550 31565

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 31224

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Διοικητής  25510 41303

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 41203

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Διοικητής  25540 20230

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20236, 25540 22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ

Διοικητής  25540 41234

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 41201

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΡΩΝ

Διοικητής  25550 22100

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 23333

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Διοικητής  25540 20240

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20246

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ

Διοικητής  25540 42179

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 42178

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΕΡΩΝ

Διοικητής  25550 24591

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 24699

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25510 66380

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ ΑΕΡΟΛΙΜΈΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 89314

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ)

Προϊστάμενος 25510 66252

Συντοντιστής - Αξιωμ. Υπηρεσίας 25510 66200

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ    

Τηλεφωνικό Κέντρο 25520 22100

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διευθυντής 25520 26300

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81839

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διοικητής   25520 81807,25520 22228

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81829

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διοικητής   25520 81808, 25520 29644

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81805

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διοικητής   25520 81809, 25520 27222

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81835

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διοικητής   25530 22238

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 22100 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΝ

Διοικητής   25560 31211

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 31222

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ

Διοικητής   25560 41222

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 41244

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διοικητής   25530 25816

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 25811 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Διοικητής   25520 22204

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 22204 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διοικητής   25520 31960

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 32005

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

Διοικητής   25530 20087

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 51694

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 71521

Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων - Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ)

Προϊστάμενος 25520 31960

Συντοντιστής - Αξιωμ. Υπηρεσίας 25520 31975

http://www.eaamth.gr/p/blog-page_6.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top