0

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για 160 συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση

Οι προσλήψεις που έχουν ήδη αποσταλεί στο ΑΣΕΠ θα προκηρυχθούν μετά τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019, σε ΝΠΙΔ χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν από κάθε δήμο ξεχωριστά για να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.500.480€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η κατανομή των θέσεων ανα δήμο στον πίνακα που δημοσίευσε το Dikaiologitika.gr:


#


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top