0

Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Συχνά είναι πολύ ενοχλητικές και επαναλαμβανόμενες, επίσης συχνά ακόμα και μέσα στα Σαββατοκύριακα.

Εσείς δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τέτοια τηλεφωνήματα, αυτά όμως συνεχίζονται.

Αν και η άμεση διαφήμιση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί υπό όρους να είναι μία νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι προϋποθέσεις του νόμου δεν τηρούνται.

Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μία σειρά από δικαιώματα και μέσα προληπτικής αλλά και εκ των υστέρων δικαστικής προστασίας για όσους επιθυμούν να μην ενοχλούνται από τέτοιες πρακτικές.

Πως ορίζεται μια τέτοια κλήση

«Ως μη ζητηθείσα τηλεφωνική κλήση ορίζεται στον νόμο η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών μέσω των δικτύων τηλεφωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς δίχως ο συνδρομητής να έχει συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς (άρθρο 11 § 1 Ν. 3471/2006).»

Η Ένταξη στο Μητρώο του Άρθρου 11 του Ν. 3471/2006

Οι τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται και χωρίς τη συγκατάθεση του καλούμενου, εφόσον γίνονται με ανθρώπινη παρέμβαση και όχι αυτοματοποιημένα (άρθρο 11 § 2 Ν. 3471/2006).

Εφόσον όμως κάποιος δεν θέλει να παίρνει τέτοιες κλήσεις, έχει το δικαίωμα με μια απλή και δωρεάν αίτηση προς τον πάροχο τηλεφωνίας του να ζητήσει την εγγραφή του αριθμού του στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, οπότε η ένταξη αυτή λογίζεται ως δήλωση ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα «opt out») (άρθρο 11 § 2 Ν. 3471/2006).

Έτσι, για την προληπτική διαφύλαξη της ιδιωτικότητας του τηλεφωνικού του αριθμού κάθε συνδρομητής σταθερής / κινητής τηλεφωνίας μπορεί να προχωρήσει ανέξοδα στην εγγραφή του τόσο στο παραπάνω μητρώο του τηλεπικοινωνιακού του παρόχου, μετά την οποία οποιαδήποτε επεξεργασία του αριθμού του για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών καθίσταται αυτομάτως παράνομη.

Επιπλέον ο καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για σκοπούς προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω ταχυδρομίου. Η ΑΠΔΠΧ τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους το πρόσωπα της παραγράφου αυτής (άρθρο 13 § 3 Ν. 2472/1997).

Νομική Συμβουλή : Αν έχετε γίνει αποδέκτης τηλεφωνικών διαφημιστικών κλήσεων μετά την εγγραφή σας στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, προχωρήστε σε κατάθεση αγωγής χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη κατά της οχλούσας εταιρείας.

Η περίπτωση των διαφημιστικών κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών τηλεφωνικών κλήσεων για εμπορικούς σκοπούς χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπεται μόνο με την πρότερη συγκατάθεση του αποδέκτη της κλήσης (άρθρo 11 § 1 Ν. 3471/2006). Τέτοια συγκατάθεση εξάγεται νομίμως, μόνο εφόσον είναι ελεύθερη, ειδική και ρητή.

Ειδική είναι η συγκατάθεση, αν ο λήπτης έχει προηγουμένως ενημερωθεί ότι παραχωρεί τον αριθμό σταθερής/κινητής τηλεφωνίας του για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης, για τα δεδομένα ή τις κατηγορίες αυτών που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αυτών, στους οποίους τυχόν αποσταλούν τα δεδομένα καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 2 ια΄ Ν. 2472/1997).

Αν η συγκατάθεση δίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδρομητής ή χρήστης ενεργεί με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωση του η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στον χρήστη ή συνδρομητή και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με τα ίδια μέσα που δόθηκε (άρθρα 5 § 3 Ν. 3471/2006 και 6 Οδηγίας ΑΠΔΠΧ υπ’ αρ. 2/2011).

#


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top