0

Σάρκα και οστά φαίνεται ότι παίρνει η απόφαση της δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα να επαναλειτουργήσει με δημοσιογραφικό πρόγραμμα τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Καβάλας.

Αν και το θέμα έχει ανοίξει ως συζήτηση πολλές φορές έως τώρα, αυτή τη φορά υπήρξε κάτι πιο χειροπιαστό. Δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο προκήρυξη για θέση ενός δημοσιογράφου.

Η προκήρυξη αυτή είχε τη μορφή της «Δημόσιας Γνωστοποίησης» και έφερε την υπογραφή της δημάρχου Καβάλας.

ο «μουλωχτόν» της όλης υπόθεσης εντοπίζεται σε μία σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με τους κανόνες δημοσιότητας που φαίνεται ότι δεν έχουν τηρηθεί, αν όχι στο σύνολό τους, τότε σίγουρα στο μεγαλύτερο τμήμα τους.

Ενώ το έγγραφο που δημοσιεύτηκε ανέφερε ημερομηνία «9 Οκτωβρίου 2015» (αριθμός πρωτοκόλλου 38350), η δημοσίευσή του έγινε 8 ημέρες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου.

Για τη δημοσίευσή του επιλέχθηκε τοπική εφημερίδα χαμηλής κυκλοφορίας, η οποία δεν διαθέτει την παραμικρή παρουσία στο διαδίκτυο.  Το φύλλο στο οποίο βρισκόταν η δημοσίευση κυκλοφόρησε ημέρα Σάββατο, δηλαδή ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργεί το ταχυδρομείο, άρα η εφημερίδα δεν διανεμήθηκε σε συνδρομητές και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Το άλλο που προξενεί εντύπωση είναι η αναφορά μέσα στην προκήρυξη («Δημόσια Γνωστοποίηση») ότι θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (εμείς ψάξαμε, αλλά δεν το βρήκαμε) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

Ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση, ούτε κάπου στην κεντρική σελίδα αλλά ούτε και στην σελίδα των ανακοινώσεων.

Ψάξαμε και στη Διαύγεια… κι εκεί τίποτα.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών λήγει την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Από τις 6 εργάσιμες ημέρες που δόθηκαν ως περίοδος αιτήσεων (με βάση την ημέρα δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα), έχουν ήδη παρέλθει οι 3 εργάσιμες και απομένουν μόλις 3 ακόμη εργάσιμες.

Κατά συνέπεια, ακόμα και μια πιθανή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου από εδώ και πέρα δεν θα εξυπηρετεί την ανάγκη δημοσιότητας. Πολλώ δε μάλλον από την στιγμή που το έγγραφο φέρει ημερομηνία υπογραφής 9 Οκτωβρίου.

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία από την δημοσίευση που έγινε στον τοπικό Τύπο:

Η «Δημόσια Γνωστοποίηση» της δημάρχου Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα μιλά για «την ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη, δημοσιογράφου, ειδικού θέματα ηλεκτρονικού τύπου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εν γένει υποστήριξης για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου Καβάλας σύμφωνα με το περιεχόμενο, τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του δηλωθέντος προγράμματος του, ως ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού».

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο ειδικός συνεργάτης της δημάρχου, ο οποίος «θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα» πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

--να είναι απόφοιτος Λυκείου

--να έχει 15ετή εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικού Τύπου (με ειδίκευση σε θέματα ΟΤΑ)

--να είναι τακτικό μέλος στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

4) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και ότι όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

6) φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους ΕΣΗΕΜΘ

7) φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους ΠΣΑΤ (αν και ζητείται ως δικαιολογητικό, δυνητικό ή μη δεν διευκρινίζεται, εντούτοις δεν αναφέρεται στα απαραίτητα προσόντα)

8) οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό θεωρεί ο υποψήφιος ότι είναι χρήσιμο.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο Καβάλας (οδός Κύπρου 10) στο Γραφείο Προσωπικού μέχρι τις 26.10.2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, στο τηλ.2513500332.

Οι δήμαρχοι της Καβάλας και οι απόπειρές τους να λειτουργήσουν ξανά το Δημοτικό Ραδιόφωνο

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Καβάλας (συχνότητα 97.0 στα FM) εδώ και πολλά χρόνια παίζει μόνο μουσική, από έναν υπολογιστή, δεν είναι στελεχωμένο από προσωπικό και όσες απόπειρες έγιναν επί δημαρχιών Εριφυλλίδη, Σιμιτσή και Τσανάκα να επαναλειτουργήσει, είχαν πέσει στο κενό.

Η Δήμητρα Τσανάκα είχε προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά την πρώτη χρονιά της θητείας της ενώ διάφορα ονόματα δημοσιογράφων της πόλης είχαν ακουστεί ως πιθανά για τη στελέχωση του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Το θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις μέσα στο 2015. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο πρώην δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, οι προσπάθειες του οποίου να πράξει το ίδιο, δηλαδή να λειτουργήσει με ενημερωτικό πρόγραμμα το ραδιόφωνο είχαν αποτύχει.

Ο Κωστής Σιμιτσής είχε «ανοίξει» το θέμα αυτό αρκετά νωρίς με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν δημόσιες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι έθεταν ζητήματα μη υγιούς ανταγωνισμού και επισήμαιναν ότι η Καβάλα έχει επαρκείς ενημερωτικούς ραδιοσταθμούς και ότι δεν θα ήταν χρήσιμη η επαναλειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Στα σενάρια που είχαν ακουστεί επί Σιμιτσή, περιλαμβανόταν η ανάθεση του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε Συνεταιριστική Επιχείρηση που θα απασχολούσε και θα είχε ως μετόχους δημοσιογράφους της πόλης με σχετική εμπειρία, καθώς κι ένα άλλο σχέδιο που προέβλεπε την ανάθεση του ραδιόφωνου σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο – εκδότη.

Τελικώς, τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε και το συμπέρασμα που έβγαλε η διοίκηση Σιμιτσή ήταν πως επρόκειτο για ένα τολμηρό, δαπανηρό εγχείρημα το οποίο εκτός των άλλων σκόνταφτε και στην γραφειοκρατία.

Σημειώνεται ότι η άδεια που έχει το Δημοτικό Ραδιόφωνο (όπως αντίστοιχες έχουν και οι ιδιωτικοί σταθμοί) το κατατάσσει στην κατηγορία των ραδιοφώνων ενημερωτικού περιεχομένου, γεγονός που συνεπάγεται με ελάχιστες ώρες πρωτογενούς δημοσιογραφικού προγράμματος καθώς και με ελάχιστο αριθμό απασχολούμενων δημοσιογράφων
.

Τον περασμένο Απρίλιο το θέμα αναδείχθηκε ξανά μετά από κινήσεις που έκανε η νέα δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα. Οι δηλώσεις της ίδιας αλλά και του Κωστή Σιμιτσή, σε ρεπορτάζ του Γιάννη Κομνηνού στο Center TV είναι ενδεικτικές και των πολιτικών προεκτάσεων που έχει η επαναλειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου Καβάλας.


Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/embed/CLLXDDQt3vE

http://www.kavalanews.gr/3077-i-dtsanaka-anoigei-dimotiko-radiofono-kavalas-mia-prokiryxi-sta-moylohta.html

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top