0

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης.
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2014.
3. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2014
(Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
4. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2014-11-14.
5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
6. Κατανομή Β΄εξαμήνου 2014 & αποζημίωση Σχολικών τροχονόμων στις Σχολικές Επιτροπές.
7. Απαγόρευση των ενταφιασμών κατά τη διάρκεια, ορισμένων από τις επίσημες αργίες του κράτους, προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρόνο, δυνάμεις και κόστος.
8. Αποδοχή αίτησης σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας.
9. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου κας Χιώτη Κυριακής στην Αθήνα.
11. Κατά αρχήν έγκριση Προμήθειας χορτοκοπτικών μηχανημάτων & αναλωσίμων υλικών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Καβάλας
12. Περί πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής καταστημάτων οικισμών ΚΑΒΑΛΑ III,IV,V & VI
13. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου μέλους επιτροπής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις-κατασκευές στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Όμορφη γειτονιά’’ του Δήμου Καβάλας 2010.
14. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου μέλους επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή – βελτίωση αποδυτηρίων και τουαλετών στην ακτή Καλαμίτσας.
15. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ασφαλτοστρώσεων Δήμου Φιλίππων.
16. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Πολύστυλο.
17. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων και πέτρινων κερκίδων στο Νερόμυλο Παλαιάς Καβάλας.
18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2014.
19. Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην οδό Ιωάννη Χαλεπά (περιοχή Χωράφας) στην Καβάλα.
20. Αποστολή εισήγησης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Δ.Α.Κ. Καλαμίτσας για τη δημιουργία παιδικών χαρών Α.Μ.Ε.Α.», αναδόχου: Κ/Ξ πιαλόγλου Α. – Χ΄΄κωνσταντίνου Φ.’, προϋπολογισμού 985.000,00 €.
21. Γνωμοδότηση επί Αίτησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Ανάπλαση κέντρου Κρηνίδων.
22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: : «Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Λυσιμάχου (αποπεράτωση)» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
23. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση και στατική ενίσχυση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας.
24. Εγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Καβάλας».
25. Παράταση προθεσμίας έργου «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για το νέο γενικό νοσοκομείο Καβάλας».
26. 1η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (με κωδ. Φορέα ΟΠΣ 40121090) «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».
27. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
28. Καθορισμός ειδών για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2015 στον Δήμο Καβάλας.
29. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
30. Καθορισμός ειδών για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2015 στον Δήμο Καβάλας.
31. «Γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης ασυμφωνίας σχεδίου στο Ο.Τ.98 στο Παληό Δήμου Καβάλας »
32. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρησης.
33. Διάθεση πιστώσεων Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων , σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006».

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top