0


Την επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ σε ασφαλισμένους, σε περιοχές που δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι ιατροί προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου στον Πρόεδρο του Οργανισμού. Στα πλαίσια της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος με επιστολή του προτείνει να προστεθεί σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία:

«σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ σε κάποιες ειδικότητες, οι ασφαλισμένοι που επισκέπτονται γιατρό αυτών των ειδικοτήτων (μη συμβεβλημένο) και καταβάλλουν οι ίδιοι τη σχετική αμοιβή, δικαιούνται να ζητήσουν από τον ΕΟΠΥΥ την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, στις πραγματοποιηθείσες εξετάσεις (επίσκεψη – ιατρικές πράξεις)». Όπως εξηγεί ο Σύλλογος «λόγοι ισότητας των πολιτών και των ασφαλισμένων, απαιτούν να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, καθώς όταν οι ασφαλισμένοι σε όλη την Επικράτεια καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για περίθαλψη, σαφώς και δικαιούνται τις ίδιες παροχές».

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στις παλιές οφειλές του ΕΟΠΥΥ, αλλά και διατάξεις για τις νέες συμβάσεις. Χαρακτηριστικά τονίζεται: «ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται για νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, ανοικτές σε όλους τους γιατρούς, από το νέο έτος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σοβαρό και ειλικρινή διάλογο στο θέμα αυτό, θεωρούμε την άμεση εξόφληση των παλαιών (από το 2011 και παλαιότερα) οφειλών του ΟΠΑΔ και των άλλων Ταμείων, προς τους ιατρούς. Επίσης, η οποιαδήποτε σύμβαση προκύψει μετά από διάλογο με τον ΠΙΣ και τους Ιατρικούς Συλλόγους, πρέπει, για να ισχύει και να εφαρμοστεί, να υπογραφεί οπωσδήποτε προηγουμένως από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και τον γιατρό), αλλά και να προβλέπει, τόσο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ τις αμοιβές στους γιατρούς, όσο και ποινική ρήτρα για τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης. Δεν μπορεί να περιμένετε ότι θα συμβληθούν γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, έχοντας μόνο υποχρεώσεις αλλά να μην γνωρίζουν πότε ακριβώς θα αμειφθούν για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις δικές τους υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν συνεχώς και δεν αναβάλλονται.

http://www.methorios.gr/online/?p=9019

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top