0
Κάθε φορά που καταργείται ένας φόρος, η κοινωνία -στο σύνολό της- λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους "φόρους υπέρ τρίτων". Χρήματα που πηγαίνουν σε άγνωστους -και συχνά “θολούς”- σκοπούς, μένουν στα χέρια των πολιτών και προστίθενται στην κατανάλωση. Ειδικότερα σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού μέσα από την κατανάλωση, η δαπάνη έχει και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Τα δημοσιεύματα γράφουν για συνολική επιβάρυνση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό είναι περίπου το 0,6% του ΑΕΠ. Ένα τεράστιο ποσό για να χάνεται σε άγνωστα ταμεία, και από κει και πέρα, να χάνονται και τα ίχνη του.
Οι φόροι υπέρ τρίτων είναι κατάλοιπα μίας άλλης εποχής, μίας άλλης νοοτροπίας και μίας άλλης μορφής οικονομίας. Δεν προάγουν κάτι, παρά μόνον -στις περισσότερες περιπτώσεις- τον παρασιτισμό. Λαμπρό παράδειγμα είναι ο Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου, ο οποίος υπολογίζεται επί των πωλήσεων (φθάνει έως και το 1%) και ο οποίος έχει τις ρίζες του στην περίοδο της ιταλικής διοίκησης.
Συχνά μάλιστα, είναι και παράλογοι και χωρίς νόημα. Για παράδειγμα, ο Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριους κινηματογράφους (αποδίδει 4.338.000 ευρώ). Αντί να ενισχύουμε τους υπαίθριους κινηματογράφους, τους κυνηγάμε! Είναι εντελώς παράλογο.
Όπως αποδεικνύεται, όσο ψάχνεις, τόσο βρίσκεις νέους “φόρους υπέρ τρίτων”. Πρέπει να τους βρούμε και να τους ξεριζώσουμε όλους!
Αναδημοσιεύουμε άρθρο του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ από το Έθνος
Ποιοι φόροι υπέρ τρίτων καταργούνται
Νέα λίστα με 37 «φόρους υπέρ τρίτων», που επιβαρύνουν τους φορολογούμενους κάθε χρόνο με συνολικό ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης.
Τον σχετικό κατάλογο απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Οι χρεώσεις είναι:
 • Ποσοστό 20% επί των αμοιβών διαιτητών ή επιδιαιτήτων που δεν έχουν την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού. Ποσοστό 25% για εκείνους που έχουν την ιδιότητα. Το ποσό επιβάρυνσης των πολιτών και των νομικών υπηρεσιών είναι 300.000 ευρώ.
 • Χρεώσεις που καταβάλλονται από δικηγόρους στους συλλόγους τους για κάθε παρουσία.
 • Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ 0,5% επί του αγωγόσημου που καταβάλλει ο πολίτης (1.062.029 ευρώ).
 • Εισφορά 10% επί των μεικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ. (3 εκατ. ευρώ).
 • Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων (75 εκατ. ευρώ).
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων.
 • Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
 • 10. Ειδικό τέλος 0,5% επί της αξίας της κατανάλωσης ρεύματος. (28.995.000 ευρώ).
 • Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. (790 εκατ. ευρώ).
 • Τέλος για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών.
 • Τέλος για την Εγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (81.000 ευρώ).
 • Πόροι 50 έως 150 ευρώ από τις άδειες ηλεκτρολογικών εργασιών υπέρ των συλλόγων τους.
 • Τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ (190 εκατ. ευρώ).
 • Ποσό 0,30 ευρώ στις συντάξεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων για την ΠΟΠΣ (947.000 ευρώ).
 • Χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% (4.469.000 ευρώ).
 • Χρέωση 2% για γεωτεχνικές μελέτες, υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ (135.000 ευρώ).
 • Χρέωση 5% προς το ΓΕΩΤΕΕ από μελετητές του Δημοσίου (530.000 ευρώ).
 • Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (4.280.000 ευρώ).
 • Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (5.900.000 ευρώ).
 • Εισφορά 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, σαρωτών, του χαρτιού υπέρ των Συλλόγων Πνευματικών Δημιουργών και Εκδοτών Βιβλίου.
 • Χρέωση 9,02 ευρώ υπέρ του ΤΣΑ για την επανέκδοση άδειας οδήγησης (20.000 ευρώ).
 • Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ στους συνταξιούχους (288.000 ευρώ).
 • Παράβολο από τους υποψήφιους διαγωνισμών στο ΑΣΕΠ.
 • Πόρος 0,2% επί των πιστοποιήσεων έργων του ΔΕΔΔΗΕ υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
 • Επιβάρυνση 3% στην παραγωγή και εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για ελέγχους των υπηρεσιών (890.500 ευρώ).
 • Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ (1,5 εκατ. ευρώ).
 • Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριους κινηματογράφους (4.338.000 ευρώ).
 • Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ήχου.
 • Τέλος για τους ελέγχους στις ζυγαριές (400.000 ευρώ).
 • Τέλος υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ για τις άδειες κυνηγετικών όπλων (1.103.340 ευρώ).
 • Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία για κάθε εξουσιοδότηση.
 • Εισφορά 5 ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης.
 • Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου.
 • Τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέρ ΕΟΦ.
 • Ποσό για υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης έργου από υδραυλικούς υπέρ των συλλόγων τους.


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top