0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου, αναφορικά με τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Την Πέμπτη 25/09/2014 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση (αριθμός πρόσκλησης 14) στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου  με θέμα “Έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού-απολογισμού) Δήμου Δοξάτου και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013”.

Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013 εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. Η παράταξη της Πλειοψηφίας ψήφισε με την επιφύλαξη νέου ελέγχου, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Η μείζων μειοψηφία (παλαιά δημοτική αρχή) υπερψήφισε, ενώ η Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου ψήφισε με την παρατήρηση ότι τα νούμερα που αναφέρονται στον Ισολογισμό – Απολογισμό δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν. Ωστόσο τόνισε ότι διαφωνεί πολιτικά με την επιλογή της τότε δημοτικής αρχής, να χρωστούν οι Δημότες- Πολίτες του Δήμου 1.902.244,43 € με επισφάλειες (δηλαδή με την πιθανότητα να χαθούν) 326.795,79 €. Διαφωνεί επίσης πολιτικά με την επιλογή της τότε δημοτικής αρχής (νυν μείζονα αντιπολίτευση) να χρωστάει ο Δήμος σε προμηθευτές 586.113,65 €. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν η αποθήκη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα να είναι μόνον 21.364,89 € και να παρουσιάζεται ο Ισολογισμός πλεονασματικός κατά 306.788,35 €. Για την θέση της αυτή έλαβε συγχαρητήρια από τον ορκωτό λογιστή σύμφωνα με την αρ. 81/7-5-2008 απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με άλλη πρόσκληση (αριθμός 15), η οποία επισυνάπτεται, με 21 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τέθηκαν σε διαδικασία ψήφισης 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία προηγήθηκαν των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Το σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συζητηθούν και να ψηφιστούν  κατά πλειοψηφία, τα οποία θέτουμε υπόψη των δημοτών μας.

Οι θέσεις της Ανοιχτής Παρέμβασης αναφορικά με τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν:

1ο θέμα “Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου”.

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τον ΟΕΥ (Οργανόγραμμα) του Δήμου μας δεν είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς εκτός ημερήσιας διάταξης σημαίνει ότι το θέμα έρχεται για συζήτηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και σχεδόν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν γνώση του.

Η Δημοτική αρχή δήλωσε σχετικά με το θέμα ότι οι υπηρεσίες-τμήματα όρχου και καθαριότητας της ίδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου δε συνεργάζονται και πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα. Προτείναμε το θέμα να αναβληθεί και εντός δεκαημέρου, το πολύ, να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση, γιατί θα θέλαμε να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα ο Δήμος να έχει 3 Διευθύνσεις αντί για 4, με την παρατήρηση ότι αν κάνουμε τώρα τροποποίηση πρέπει να περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την επόμενη τροποποίηση και τη σημείωση ότι και τώρα να ψηφιστεί νέος ΟΕΥ, για να εφαρμοστεί,  απαιτούνται στην καλύτερη των περιπτώσεων 3-4 μήνες.

2ο θέμα “Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Δοξάτου στο πρόγραμμα «Συμμαχία  για την ανάπτυξη στη Δράμα»”.

Δεν είχαμε καμία αντίρρηση, το ψηφίσαμε σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ορίστηκε εκπρόσωπος ομόφωνα.

3ο θέμα “Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Δοξάτου 2014”.

Ψηφίσαμε την τροποποίηση ως ένδειξη καλής θέλησης,  ζητήσαμε όμως άλλη φορά να λαμβάνουμε γνώση πριν την συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος απάντησε με τη δικαιολογία ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου -στην οποία δεν συμμετέχει η  Ανοιχτή Παρέμβαση- συνεδρίασε μεσημέρι και δεν υπήρχε υπάλληλος να αποστείλει σχετικό email.

4ο θέμα “Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  Δ. Δοξάτου 2014”.

Ψηφίσαμε “παρών”, γιατί δεν είχαμε στη διάθεσή μας κανένα γραπτό στοιχείο. Κατά συνέπεια δεν ήμασταν σε θέση, όπως κανείς, εκτός των μελών της Οικονομικής επιτροπής ίσως, να παρακολουθήσουμε έργα και ποσά των οποίων τη γνώση λαμβάναμε από μικροφώνου για πρώτη φορά !!!.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα 1ο,2ο,3ο και 4ο ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Για τα θέματα 5ο, 6ο, 7ο και 8ο που σχετίζονταν με τον ορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., καταθέσαμε την παρακάτω πρόταση γραπτά στο Προεδρείο του Σώματος, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) Σύνθεση 11μελής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΑΡΒΑΝΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνθεση 11μελής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ                    ΣΥΡΜΑΤΩ (ΤΟΥΛΑ)   του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ          ΣΑΒΒΑΣ                    του ΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνθεση 11μελής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ          ΣΑΒΒΑΣ                    του ΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ                    ΣΥΡΜΑΤΩ (ΤΟΥΛΑ)   του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Σύνθεση 9μελής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ                 του ΗΛΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΟΥ          ΣΑΒΒΑΤΩ (ΣΕΒΗ)            του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΗ πρόταση μας αυτή διαμορφώθηκε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών μας, αλλά και από τη διάθεση μας να συνεισφέρουμε με βάση το ποσοστό (17,42%) που έχουμε λάβει στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014. Δεν μας ενδιαφέρει τα μέλη μας να τοποθετηθούν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων προερχόμενα από την θέση της αντιπολίτευσης ή προτεινόμενα από την συμπολίτευση.

Η μείζον αντιπολίτευση δήλωσε επ’ αυτού ότι, με βάση το ποσοστό της, δικαιούται να ορίσει 2 μέλη της στα Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε αυθαίρετα να ψηφίσουν μεταξύ τους τα μέλη της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, χωρίς να αποφασίσει το σώμα, με αποτέλεσμα να αποκλειστούμε για άλλη μια φορά από τα Όργανα Διοίκησης του Δήμου Δοξάτου.

Τα θέματα 9ο, 10ο, 11ο ,12ο , 13ο 14ο , 15ο , 16ο , 17ο , 18ο , 19ο και 20ο ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Το 21ο θέμα αφορούσε την έγκριση ή μη της απευθείας εκποίησης έκτασης 4.255 τ.μ., μέρους του αριθ. 400 αγροτεμαχίου αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αθανασίου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Αγ. Αθανασίου.

Η δημοτική αρχή εισηγήθηκε θετικά στην έγκριση απευθείας εκποίησης της έκτασης με αντίτιμο 1400 € ανά στρέμμα στο Α.Σ.Ο.Π. Αγίου Αθανασίου.

Η μείζων αντιπολίτευση, αν και είχε υπερψηφίσει την απευθείας εκποίηση στις 17 Απρίλιου του 2014, και μάλιστα με 1200 € το στρέμμα, ζήτησε αναβολή του θέματος, για να πληροφορηθούμε τις αντικειμενικές αξίες γης.

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το ιστορικό του θέματος, πράγμα το οποίο όφειλε να κάνει ο πρόεδρος του νυν Δημοτικού Συμβουλίου:

Α. Σε συνεδρίαση Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 2014 το Δ.Σ. σύστησε 3μελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Φυρινίδη Ευστάθιο, δημοτικό σύμβουλο, Γρηγοριάδη Ιωάννη, Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, και υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου. Η επιτροπή συνεδρίασε και όρισε αντίτιμο αξίας της γης σε 1400 € το στρέμμα.

Β. Σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 17 Απρίλη του 2014 το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει αυθαίρετα την τιμή εκποίησης σε 1200 € το στρέμμα. Με την απόφαση αυτή διαφώνησε ο κος Φυρινίδης Ε. ως προς την τιμή και πρότεινε 1400 € το στρέμμα, όπως όφειλε ως μέλος της επιτροπής. Ο κος Παπάζογλου Μιχάλης απουσίαζε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, γιατί άργησε να ξεκινήσει η συγκεκριμένη συνεδρίαση τουλάχιστον μισή ώρα.

Γ. η απόφαση αυτή απορρίφθηκε από την Περιφέρεια γιατί:  πρώτον, δεν έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων του Δ.Σ. που είναι για τέτοιες αποφάσεις τα2/3 του συμβουλίου δηλαδή 18 ψήφους και δεύτερον,  χωρίς καμία αιτιολογία άλλαξε η πρόταση της επιτροπής για 1400 € το στρέμμα και έγινε 1200 € το στρέμμα.

Τα στοιχεία αυτά δεν τα γνώριζε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Ανοιχτή Παρέμβαση δια του επικεφαλής της Μιχάλη Παπάζογλου ενημέρωσε το Σώμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε δύο προτάσεις: μία την απευθείας εκποίηση της έκτασης με αντίτιμο 1400 € ανά στρέμμα και δεύτερη την πρόταση αναβολής του θέματος, για να πληροφορηθούμε τις αντικειμενικές αξίες γης. Η Ανοιχτή Παρέμβαση δια του επικεφαλής της ζήτησε να καταθέσει τη δική της πρόταση, αλλά ο Πρόεδρος, ως άλλος καίσαρας, δεν το επέτρεψε, με την αιτιολογία ότι μιλούσαμε πολύ ώρα και άλλα ωραία (sic!), αγνοώντας τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου. Αποτέλεσμα, η πρόταση της Δημοτικής αρχής έλαβε 15 ψήφους, η πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης έλαβε 6 ψήφους, ενώ η Ανοιχτή Παρέμβαση με τα 3 μέλη της δήλωσε “παρών” ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προεκτεθέντα, με συνέπεια να μην υπερψηφιστεί η απευθείας εκποίηση της έκτασης των 4.255 τ.μ. στον Α.Σ.Ο.Π. Αγίου Αθανασίου. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η πρόταση της Ανοιχτής παρέμβασης ήταν να ψηφίσουμε την απευθείας εκποίηση της έκτασης με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες.

Καλαμπάκι, 5 Οκτώβρη 2014

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου

Ελένη Κωνσταντινίδου

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

http://dramania.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=19154


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top