0

Πλήρη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία όλων των δημόσιων φορέων, των ΟΤΑ, των ΜΚΟ αλλά κυρίως των υπουργείων του κράτους θα έχουν σύντομα όλοι οι πολίτες καθώς τα στοιχεία θα είναι στην διάθεση τους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη στο Ελληνικό Δίκαιο ενσωματώνεται η Οδηγία 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελεύθερη διάθεση δεδομένων του δημοσίου σε κάθε τρίτο φορέα.

Εντός του επόμενου τριμήνου όλοι οι προαναφερθέντες φορείς θα οριστικοποιήσουν τα δεδομένα που τους αφορούν και θα γίνει ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, η οποία θα είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο, καθώς και όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας.

Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α” και Β” Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

Καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων τους στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα αν κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση αρνηθεί να δώσει τα οικονομικά της στοιχεία, αποκλείεται από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις του κράτους.

Θα υπάρξει ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων αλλά θα θεσπιστεί και η απονομή ειδικών βραβείων στους οργανισμούς, η οποίοι θα επιδείξουν καινοτόμες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης των δεδομένων τους.

Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προβλέπει, υποχρεωτικό και αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών των διοριστέων στο Δημόσιο και αμελλητί έλεγχο των ήδη υπηρετούντων με απάντηση εντός πέντε ημερών από τις υπηρεσίες τους και αφορά τη χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα. Σε περίπτωση που η έρευνα στα πτυχία των εργαζομένων αναδείξει χρήση και διατήρηση σε ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου βεβαιώσεως θα γίνεται δίωξη του υπαλλήλου.

Από την άλλη, καταργούνται οι συνολικά πέντε θέσεις βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε διάταξη σχετική με τις θέσεις αυτές.

Το νομοσχέδιο βάζει ένα τέλος στους διορισμούς ή τις προσλήψεις σε υπηρεσίες των δήμων που δεν έχουν ανάγκη πρόσθετου προσωπικού εφόσον δεν θα υπάρχει οργανική θέση που θα απαιτεί τέτοια κίνηση. Κατ” εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται κάτι τέτοιο σε προσωποπαγή θέση, αποκλειστικά στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις (π.χ. συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση, διορισμός αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).

http://www.e-reportaz.gr/έρχεται-πλήρης-διαφάνεια-οικονομικά


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top