0

Τον Οκτώβριο αναμένεται και η πρώτη προκήρυξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που θα αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το υπουργείο Εργασίας δεχόταν τα αιτήματα των φορέων και το επόμενο βήμα είναι η αποστολή των στοιχείων του υπουργείου Εργασίας στον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να «τρέξει» στα μέσα Οκτώβρη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 29 ετών.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αφορούν στα ακόλουθα:

1. Διάρκεια ανεργίας

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)

3. Ηλικία

4. Οικογενειακή κατάσταση

5. Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς ή εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

http://www.e-theseis.gr/2014/09/koinofelhsergasia10000theseis.html


Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top