0

Ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στην υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» (ΑΠ.7), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει για την έναρξη τεσσάρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας με τίτλο: «Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου». Ο Δήμος Δράμας, στην προσπάθεια του να συμβάλει στη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ελληνικών διαλέκτων, που με το διάβα των χρόνων χάνουν τη δυναμική τους, ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων της Ποντιακής διαλέκτου.

Στόχος του τοπικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας μέσω της εκμάθησης της Ποντιακής διαλέκτου, η οποία ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης της κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών της Δράμας. Μετά το τέλος του προγράμματος οι 80 συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ποντιακή διάλεκτο και κουλτούρα.

http://e-drama.eu/content/enarxi-programmaton-ekmathisis-pontiakis-dialektoy-sto-kdvm-dimoy-dramas

Δημοσίευση σχολίου

Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!

 
Top